Engelen - The Summit Lighthouse Holland

Engelen

Goddelijke geest, heraut, voorloper; boodschapper gezonden door God om zijn Woord aan zijn kinderen te verkondigen. Dienende geesten uitgezonden om de erfgenamen van Christus te bedienen – gerust te stellen, te beschermen, te gidsen, te versterken, te onderwijzen, raad te geven en te waarschuwen. Scharen van Licht in dienst van de Gechristenden, de zonen en dochters van God, in de hele kosmos.

Een ‘angle’ (Engels voor ‘hoek’) van Gods bewustzijn – een aspect van zijn Zelfbewustzijn; een wezen door God gevormd uit zijn eigen vlammende Aanwezigheid om zijn Leven in de vorm te bedienen. ‘En van de engelen zegt hij, ‘Die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam.’’ De engelenheerscharen vormen een evolutie die los staat van de mensheid door hun vlammende eigenheid en hun zuiverheid van devotie aan de Godheid en aan de Aartsengelen en hiërarchen onder wiens commando zij dienen.

Hun functie is om de eigenschappen van God te concentreren, versnellen, en vermeerderen ten behoeve van zijn schepping. Zij bedienen de noden van de mensheid door Licht naar hun aura’s te magnetiseren, waarmee ze gevoelens van hoop, vertrouwen, en liefde, eer, integriteit, moed, waarheid en vrijheid, genade en rechtvaardigheid, en elk aspect van de kristallen helderheid van de Geest van God versterken.

Vanwege de gelukzaligheid van hun onzichtbare aanwezigheid, zei de auteur van Hebreeën, ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden’- en door dit te zeggen, maakt hij de zaak duidelijk dat engelen welzeker lichamen aannemen en zich onder ons bewegen als onze beste vrienden en helpers, zelfs wanneer het totaal onbekenden zijn.

Metaforisch gesproken, zijn engelen elektronen die draaien rond de Zon-Aanwezigheid die God is – elektronen die ervoor hebben gekozen, door zijn wil in hen van nature aanwezig, om zijn bewustzijn uit te breiden in elk vlak van het bestaan. Engelen zijn elektronen die zijn ‘opgeladen’ met het licht/energie/bewustzijn van de Grote Centrale Zon om elektroden te zijn, d.w.z. pilaren van Gods vurige aanwezigheid, die werken als ‘verlagingstransformatoren’ van het onuitsprekelijke Licht, opdat zijn kinderen enige hoop kunnen ontvangen van de heerlijkheid die is gekomen in het midden van de donkere nacht van hun karmische omstandigheden op aarde.

Engelen kunnen een menselijke vorm aannemen, of die van ‘staven’ en ‘kegels’ of spiralen en spoelen van geconcentreerde energie, die kan worden vrijgegeven voor persoonlijke en planetaire genezing in antwoord op de aanroep van de Gechristenden als een letterlijke transfusie van het Lichaam en Bloed van de Kosmische Christus overal waar en altijd wanneer er nood is.

Er zijn engelen van genezing, bescherming, liefde, troost en mededogen, engelen die de cycli van geboorte en dood bedienen, engelen van het Alziend Oog van God die het vlammende zwaard der Waarheid hanteren om het Ware van het Onware te scheiden. Er zijn types en ordes van engelen die specifieke diensten verrichten in de kosmische hiërarchie, zoals serafijnen en cherubijnen, en engelendeva’s die de natuurgeesten bedienen en de elementalen van vuur, lucht, water, en aarde.


Bron: Strategieën van Licht en Duisternis – Mark L. Prophet en  Elizabeth Clare Prophet

 

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders