Teachings

Dienstbaarheid afgestemd op de Bron van Liefde

De eerste dienstbaarheid voor ieder van de mensheid is eer en aanbidding van het God-Zelf, de grote meester binnen in ieder individu. Door zo de aandacht van de uiterlijke geest af te stemmen op de enige gever van al het goede dat wij ooit kunnen ontvangen, wordt de uiterlijke geest verheven naar de volledige aanvaarding van de allerhoogste overwinnende macht, verankerd in de menselijke vorm, die immers goddelijk is.

Als een mens, in zijn dienstbaarheid aan de mens, zijn aandacht niet afgestemd houdt op de ‘allerhoogste Bron’van liefde, wijsheid, en kracht, dan heeft hij in grote mate in die dienstbaarheid gefaald. Als hij bij het nastreven van dingen in de uiterlijke wereld, zo in beslag wordt genomen dat de bewuste aandacht afgestemd raakt op de manifestatie, in plaats van op de allerhoogste Aanwezigheid die deze voortbrengt, dan heeft hij wederom  zijn doel gemist.

Nogmaals, als voor de mens in zijn grote verlangen om te dienen, het overweldigende verlangen om zijn medemens te dienen, maakt dat hij verzaakt om zijn aandacht afgestemd te houden op de allerhoogste voortbrenger, dan heeft ook die dienstbaarheid in grote mate gefaald.

De enige ware dienstbaarheid ligt in het dermate stevig afgestemd houden van de aandacht op en aanvaarding van – de grote meester van binnen – de enige voortbrenger omdat de uiterlijke geest zo vervuld raakt van de innerlijke Aanwezigheid, dat natuurlijkerwijze elke activiteit van de dag de volmaakte goddelijke dienstbaarheid van het moment wordt, zonder dat hierover wordt nagedacht.

Dan is de grote meester van binnen – de Machtige Ik Ben Aanwezigheid – altijd de bestuurder van de uiterlijke activiteit, totdat de gehele handeling perfectie in uitdrukking wordt. Het uiterlijke zelf kent, totdat hij volledig is ontwaakt, perioden waarin hij onbewust voor zijn medemens wil pronken met zijn ijdelheid en bekwaamheden. Dit vraagt altijd om de een of andere schok om het uiterlijke zelf op te schudden, totdat hij zich bewust wordt van wat hij aan het doen is.

Dan zoekt hij wild om zich heen naar zijn Bron van kracht, die hij ofwel is vergeten, ofwel bewust aan de kant heeft geschoven; want in onze dwangmatige keuze en het gebruik van de vrije wil, zal deze grote meester van binnen zichzelf niet opdringen, tenzij vreugdevol verwelkomd en uitgenodigd om dit te doen.

Laat nooit enig verlangen tot dienstbaarheid u beroven van de benodigde tijd om uw aandacht en aanvaarding onverdeeld af te stemmen op uw grote meester van binnen en dan weten dat u natuurlijkerwijze de juiste dienstbaarheid zult geven en het juiste ding zult doen. Dit is de wet van ware goddelijke dienstbaarheid.


Bron : Ontmoeting met Saint Germain
Godfre Ray King.

Painting: Christ Giving the Keys to St. Peter. Guido Reni, 17 th Century.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *