Chelas van het OostenTeachings

Chelas van het Oosten en het Westen (deel 2)

In werkelijkheid zijn alle mensen gevangenen van hun eigen karma, en alle mensen zijn bevrijd door hun eigen karma. Dit betekent dat de oorzaken die de mensheid in eerdere belichamingen in gang heeft gezet, de effecten produceren die in de wereld van vandaag weerklinken van het persoonlijke naar het planetaire niveau. En dat wat toevallig lijkt te zijn of de configuratie van astrologie heeft allemaal maar één bron – acties uit het verleden komen volgens de wet van cycli tot hun recht.

De ware leraar onderwijst de chela hoe hij grip kan krijgen op zijn karma – verleden, heden en toekomst. Hij laat hem zien hoe hij de wet van het oorzakelijk verband in zijn eigen leven kan bestuderen en ongewenste omstandigheden van het heden kan traceren tot de kern van acties en interacties in het verleden met individuen, familieleden en de wereld in het algemeen. Zo produceren de reacties uit het verleden de vertakkingen van het heden; en stap voor stap wordt de chela geleerd om de zwart gemaakte draden van onverstandige zaaiingen uit het verleden uit het weefsel van het bewustzijn terug te trekken, zodat hij een meer overvloedige oogst zou kunnen oogsten in het karma van de toekomst.

Om dit te doen moet de chela de vroegere bewustzijnsstaat overstijgen; anders zal hij dezelfde fouten herhalen. Om die staat te overstijgen, moet hij de papieren zak van zijn eigen eindige bewustzijn doorbreken – de doodlopende weg van de sterfelijke rede waarin hij al eeuwenlang van incarnaties ploetert. Dus wanneer de leerling klaar is voor de doorbraak, verschijnt de leraar.

De Meester Kuthumi schreef ooit aan een potentiële chela over het “dwingen” van de meester om hem te ontvangen. Want zie je, door de kosmische wet moeten de opgevaren meesters hun chela’s aannemen wiens bewegingen en handelen in overeenstemming zijn met de wil van God op het pad van zelfdiscipline en zelfopoffering. Wanneer de chela zich door onwankelbare dienstbetoon inderdaad betoont als een slaaf van de diamant-stralende geest van God, die weigert te buigen voor andere afgoden van minder persoonlijkheid, vindt hij zichzelf oog in oog staan met een opgevaren of niet-opgevaren meester van de Grote Witte Broederschap of een van onze belichaamde vertegenwoordigers die hem bepaalde leringen en praktische stappen zullen verschaffen om het doel van hereniging te bereiken, waarbij het uiterlijke bewustzijn in elkaar grijpt met het innerlijke bewustzijn en de ziel het volledige potentieel van haar aangeboren Godheid uitdrukt.

Zoals vaak het geval is, blijven de opgevaren meesters achter de sluier, wat eenvoudig betekent dat ze vanwege een gebrek aan overgave of een gebrek aan ontwikkeling in de chela een zekere anonimiteit behouden en liever ongrijpbaar blijven voor het uiterlijke bewustzijn, bijna spelen verstoppertje met de chela. En dit is een middel om de chela in achtervolging van de goeroe te houden; want het is het streven – het intense streven – naar eenheid die het kenmerk is van de overwinnaar.

Door de eeuwen heen hebben die discipelen die bereid zijn zich volledig te onderwerpen aan het ritueel dat bekend staat als de ‘onderwerping aan liefde’ de snelste stappen gezet en soms in een enkel leven voldoende karma in evenwicht gebracht om de nirvanische vereniging te bewerkstelligen die wij verkiezen de hemelvaart in het licht te noemen. Zo iemand was Johannes de Geliefde, die door liefde boven de twaalf uitstak en de enige discipel die de hemelvaart bereikte aan het einde van de Galilese missie.

Als je mediteert over je plaats op het pad, over de omstandigheden van je leugen – wat je bent, wat je wilt zijn, waar je bent en waar je wenst te zijn – bedenk dan dat liefde de vervulling is van de wet van het pad van chelaschap. En als je dat pad zou betreden als de kortere weg naar zelfbewustzijn, moet je onbevreesd zijn in je aanvaarding van zijn woord ‘Hij die zijn leven probeert te redden, zal het verliezen; maar hij die omwille van mij zijn leven verliest, zal het vinden.[1]

Hij die deze woorden sprak, dient vandaag bij de meester Kuthumi in de functie van Wereldleraar. Hij is een leraar die duizenden volgelingen heeft – sommige toegewijden, sommige discipelen. Maar in de strikte zin van het woord, de chela’s van Jezus Christus zijn er maar weinig en weinig ertussen. Voor een gebrek aan liefde en voor een gebrek aan het afleggen van iemands leven voor je vrienden, degenen die de toekomstige chela’s van de Christus zijn, degenen die zouden kunnen zijn, schieten tekort bij het teken van deze hoge roeping.

Vanuit de Tempel van Gods Wil hoog in de Himalaya klinkt het geluid van de oude bel. Het is een oproep aan de nederigen in de hele wereld, aan de dienaren van de wil van God, en aan de avant-garde die de beschaving naar een nieuw tijdperk zou willen voortzetten. Morya roept chela’s op van het heilige vuur die adepten zou willen worden, volgelingen die vrienden van Christus zouden willen worden, exponenten van het woord van levende waarheid, navolgers van de meester, en ten slotte het hart, hoofd en hand van ons kosmische gevolg.

We zoeken planetaire afstemming. We zoeken te overschaduwen, één te worden met, door te werken – ja, om de essentie van ons zelf-zijn in opgeheven harten te gieten, de kelk van bewustzijn opgeheven op het hoge. We eisen het al van diegenen aan wie we ons alles zouden geven. De vraag is, Ben je klaar om je mindere zelf in te ruilen voor ons Grotere Zelf?

De eed die veel biedt, vereist veel. Zoals je in de wereld zegt, krijg je waar je voor betaalt. De prijs is hoog, maar dan koop je de ultieme realiteit.

IK BEN een goeroe van vele chela’s en een chela van die ene Goeroe.

Morya