Karma en reincarnatie

Karma is niet het noodlot

Wat je wel of niet bent, heb je verdiend – het goede, het slechte en het vervelende. Dat is de aard van karma. Wat je wel of niet bent, dat kan je veranderen. Dit is ook de aard van karma. Dat komt omdat karma niet het noodlot is. Karma kan ons helpen begrijpen hoe we zijn gekomen waar we nu zijn – onze levensomstandigheden, de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden en de mensen die we schijnen aan te trekken.

Het vertelt ons niet hoe we op die omstandigheden, gebeurtenissen en personen zullen reageren. Dat ligt geheel aan onszelf en dat bepaalt ons lot. Wij gebruikten onze vrije wil om karma te creëren. We kunnen onze vrije wil gebruiken om het te transformeren.

De enige grenzen aan onze vooruitgang zijn die, welke we zelf hebben aangebracht. Als ons karma een voortijdige dood voorschrijft dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een verlenging van ons leven te verdienen door een verandering van het hart.

Als we met heel ons hart dienstbaar zijn aan het leven, dan zal het leven ons iets teruggeven. Niets staat vast totdat wij het definitief maken en niets is voorbestemd totdat wij het tot onze bestemming maken.

Karma is van grote betekenis, maar van groter belang is de keuze.
Karma is alleen de voorwaarde voor de keuze.
El Morya

 


Bron: Karma en reïncarnatie