Chela's die zouden rennen om het ochtendlicht van de aartsengelen te begroeten - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s die zouden rennen om het ochtendlicht van de aartsengelen te begroeten

Elk van de zeven aartsengelen draagt ​​een sfeer van de energieën van God, een deel van de straal waarop hij dient. Elke dag in een heilig ritueel, geknield voor het altaar van de Heer in de Grote Centrale Zon, ontvangt hij zijn sfeer en krijgt hij de opdracht om door de kosmos te gaan om de zaden van Christelijk licht te verspreiden die uit de straal en de sfeer van de straal die hij in zijn hart draagt ​​als een grote zonneschijf van opkomende Christus-identiteit uitbarst.

En de tweelingvlammen van de aartsengelen en hun legioenen die de heerscharen van de Heer Christus vormen, buigen ook voor de zonen en dochters van God, en erkennen het heilige vuur op het altaar van het hart. Elke dag evolueren de zonen en dochters van God in een van de zeven stralen die cirkelen vanuit de sfeer van licht die in het hart van een aartsengel wordt gehouden.

Zo plaatsen Michael, Jophiël, Chamuel, Gabriël, Raphaël, Uriël en Zadkiël voor de zonen en dochters van God de Elektronische Aanwezigheid van die persoonlijkheid die één is in God, hun eigen zelfgerealiseerde bewustzijn van God in de eerste straal van kracht, de tweede straal van wijsheid, de derde straal van liefde, de vierde straal van zuiverheid, de vijfde straal van waarheid, de zesde straal van vrede en de zevende straal van vrijheid.

Het cyclen en recyclen van energieën “zoals boven, zo beneden” krijgt een extra impuls. En terwijl de energieën van de dienaar van God in uw wezen stromen, stijgen uw energieën van aspiratie, inspiratie, van streven om heel te zijn, op naar het hart van de aartsengel.

Dit is uw dagelijkse offer. Dit is inpluggen op de Bron van oneindigheid en het symbool van oneindigheid gebruiken, de figuur-acht spiraal (uzelf zien als de lagere sfeer en de aartsengel als de bovenste sfeer), als een visualisatie en een actualisatie van wat er plaatsvindt.

Terwijl Jophiël met een gouden bol van gloeiend geel vuur komt en u deze hiërarch van de vlam van wijsheid voor uzelf ontvangt, niet nalatend de personificatie van de wet te verkondigen, onwillig om hiërarchie te omzeilen, wordt u het gouden vloeibare licht geschonken, voeding voor geest en zenuwen, stimulans voor de kruinchakra van de boeddhistische verlichting. En u bent u bewust van wie ik ben en dat IK BEN WIE IK BEN. Zelfbewustzijn. Bewustzijn. Bevestiging van het zijn.

Kennis van het zelf komt met de stroom van het vuur van de wijsheid. En zoals uw vier lagere lichamen gevuld zijn met de kennis van de heerlijkheid van de Heer zoals de wateren de zee bedekken, zo weet u dat in het begrip van de wet de beloning is van uw trouw en uw moed om in gehoorzaamheid te zijn en te leven naar de wil van God.

Nu komt de aartsengel van liefde, een sfeer van uitbroedende tederheid gehuld door vuur van de Heilige Geest – rozenkwarts, een gekristalliseerde vorm, bewaarplaats van roze ontstoken goddelijke liefde. Ik groet u, o heer van liefde, Chamuel, vlammende. In de alchemie van de derde straal wordt alle menselijk verdriet en zonde weggewassen.

In de vlam van verantwoordelijkheid reageer ik op mijn vermogen om zoals hij te zijn. En in de gelijkenis van het beeld van liefde, ben ik één met elk deel van het Grote geheel.

Luister naar Gabriël, Aartsengel van de Aankondiging, die komt om de maagdelijke geboorte van uw ziel aan te kondigen.

Zo brengt de engel Gabriël de waarschuwing van de Heer aan allen die uit de kern van wit vuur de actie van de Moedervlam en het Christuskind van een onbevlekt ontvangen persoonlijkheid naar voren willen brengen.

Nu komt Raphaël en de sfeer van kosmische overvloed wordt op mij overgedragen. In de stroom van smaragdgroen kristalvuur neem ik de ware wetenschap van het zijn waar – de wetenschap van de Christus waarmee ik het ware christendom en de weg van Boeddha als één vlam bewijs.

Ik versmelt met Raphaël’s toewijding aan de Moeder gekristalliseerd in Mater als de piramide van het leven, het Stadsvierkant, en de Mater-realisatie van de Geest door middel van wetenschap en de wet van overvloedig leven.

Kom binnen Uriël, slaapliedje van liefde die stroomt als onbaatzuchtige dienstbaarheid, paarse en gouden bol, alchemie van zelftransformatie. Ik ben de dienaar van allen geworden. Ik leef om te dienen, ik dien om te leven. Mijn leven geef ik; en in de alheid van mijn gave, word ik de alheid van zijn leven.

Kom, o Zadkiël, in de vreugde van de vrijheid! Ik kijk nu hoe de aartsengel van Waterman het vloeibare vuur van vrijheid uitgiet als het universele oplosmiddel van alle zonde en smerig egoïsme. Ik ben schoongewassen door het water van het Woord. Mijn ziel is vrij om in de eeuwigheid te zijn en te leven. Mijn ziel is vrij om de volheid van de wet van de zeven stralen te zijn.

Ik zou het priesterschap van Melchizedek willen binnengaan. Ik zou de koers die ik uitgezet heb afmaken met de verzegelende werking van de zevende straal en het ritueel van de Logos die hij uitspeelt via de vele acteurs op het toneel van het leven. Elektroden zijn het! Van dat Leven bijzonder en universeel! Ze verzorgen het vuur van de aartsengelen; ze houden de vlam van de chohans.

Dit is de weg van de zeven stralen met de zeven aartsengelen. Ga dan voort om het geloof, de hoop, de naastenliefde te verdedigen in elk aspect van de wet, in elk facet van de zeven stralen. Wees kampioenen van het licht, zelfs als uw overwinning wordt verdedigd door de aartsengelen van de Vlammende.

IK BEN de bewaker van de toewijding van de ziel aan de wil van God.

Morya


Uit: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 91 – 97

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders