El Morya

Zevenmijlslaarzen – Aan de soldaten van de vrede

Laat ons opnieuw de ideologieën van de Geest onderzoeken. Laat ons aanbidders onder de mensen zoeken die het domein van de Goddelijke gedachte willen uitbreiden; die de geest van de mens willen veredelen en hem optrekken naar God. Wij zouden de mensen willen laten zien dat ze waardevol zijn en de beste mogelijkheden uitbreiden tot aan de huidige tijd.

Wanneer we de lucht beschouwen met zijn blauwe kleur, letten we op de saffieren kleur, op de blauwe kleur die als een edelsteen de Wil van God weerspiegelt.Zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. Zij die uit de Geest geboren zijn, neigen tot het uitstralen van genade en hoop.

De genade van de broeders van licht, om in de naam van barmhartigheid een dispensatie te overwegen, die voor een zekere tijd een uitstel zou bewerkstelligen van de ‘Duistere Cyclus’ (de Donkere Cyclus van de terugkeer van het karma van de mensheid begon op 23 april 1969. Het is een periode waarin de verkeerd gerichte energie van de mensheid, d.w.z. haar terugkerende negative karma, die eeuwenlang in bedwang gehouden was onder de grote genade van de Wet, losgelaten word om gebalanceerd te worden overeenkomstig de cycli van de kosmische Wet), is aanbevelenswaardig. Het doel van zo’n dispensatie zou zijn om de vernietiging van nuttige, sociale instrumenten te voorkomen en de orde onder hen te bewaren.

Wij omhelzen de Wil van God, die, werkend door de broeders van licht, genade tot het uiterste uitbreidt.

Wij houden ons dus bezig met de Geest, die de mens sterk maakt.

De legioenen van de mens worden noch meer Godgelijk, noch meer menselijk.

Nu spreekt El Morya.

Ik hoop vanaf de volgende week een slag voor God aan de wereldorde toe te brengen, door een nieuwe serie leringen over de Wil van God te geven. Zoals u weet hebben de mensen eeuwenlang over de Wil van God gesproken alsof het iets is dat los staat van de wil van de mens.

In tegenstelling tot de menselijke opvatting, probeert de Wil van God de mens te begiftigen met zijn onsterfelijke geboorterecht en zal hij hem nooit van zijn vrijheid beroven.

Daarom zal ik, door zijn genade, de mannen en vrouwen van deze eeuw tonen wat de Wil van God werkelijk is, hoe hij gekend kan worden en hoe de mensheid ermee kan samenwerken en hem kan gebruiken als een middel om de persoon (de pure zoon) uit te breiden tot in de onsterfelijke gebieden.

Wij zullen de vuren van de Geest in de chela’s opnieuw aanwakkeren.

Bovenal zullen wij de mens zich weer tot God laten wenden, omdat er geen andere weg is waardoor de ziel een antwoord kan vinden op haar vele problemen.

Het raadsel van het leven is verborgen in de Wil van God.

Ik verkies om het pad te gaan om de wereld opnieuw een groter begrip van de Wil van het kosmisch doel – de Wil van God te brengen.

Het zal mijn dienst aan de gehele mensheid en aan u zelf enorm ten goede komen als u voor mij wilt bidden wanneer ik die heilige mantra’s begin te intoneren die in de grote tempels van de wereld, van de Grote Witte Broederschap, een opnieuw ontsteken van de vlam van God veroorzaken, wanneer wij hem pogen te weerspiegelen – niet alleen in woorden, maar ook in de Geest.

Hem aanbiddend, blijf ik,

EL MORYA


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 10 -15