God als Moeder - The Summit Lighthouse Holland

God als Moeder

Moeder ‘Goddelijke Moeder’, ‘Universele Moeder’ en ‘Kosmische Maagd’ zijn verschillende termen voor de vrouwelijke polariteit van de Godheid, de manifestatie van God als Moeder.
Materie is de vrouwelijke polariteit van Geest, en de term wordt als synoniem van Mater (Latijn, ‘moeder’) gebruikt.
In deze context wordt de gehele materiële kosmos de schoot van de schepping waarin Geest de energieën van het leven projecteert. Materie is dus de schoot van de Kosmische Maagd, die als de andere helft van de Goddelijke Heelheid, ook in de Geest bestaat als de spirituele polariteit van God.
Jezus zelf erkende Alfa en Omega als de hoogste vertegenwoordigers van de Vader-Moeder God en sprak vaak over Alfa als Vader en Omega als Moeder.
Degenen die de vrouwelijke polariteit van bewustzijn aannemen na de hemelvaart staan bekend als Opgevaren Vrouwelijke Meesters (Engels: ‘Ascended Lady Masters’). Samen met alle vrouwelijke (vrouwelijk gepolariseerde) wezens in de octaven van licht, houden zij het focus van de vlam van de Goddelijke Moeder voor de evoluties van de mensheid die in vele stelsels van werelden evolueren. Echter, aangezien zij androgyn zijn, focust ieder van de hemelse wezens naar behoefte elk van de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van de Godheid, want zij bevinden zich in de sferen van Goddelijke Heelheid.

Hieronder vragen die zijn gesteld aan: Elizabeth Clare Prophet over God als Moeder. Uit:’ Inner Perspectives,

Wat wordt er bedoeld met het Moederschap van God?
Voor zolang als ik mij kan herinneren, had ik een gevoel dat God zowel mijn vader als mijn moeder was. Vanaf de tijd dat ik een klein kind was, had ik het gevoel van het mij behaaglijk bevinden in de armen van mijn Vader-Moeder God. Toen ik ouder werd, begon ik de religies uit het oosten te bestuderen en ik werd mij ervan bewust dat de hindoes al eeuwen spreken over de Wereldmoeder. Ik herinner mij de eerste dag dat ik de term Wereldmoeder hoorde. Ik kreeg een idee dat onze aarde omgeven werd door een aanwezigheid die kon worden omschreven als Moeder, als een wereldbewustzijn en als een wereldenergie.
Aangezien ik niet katholiek ben opgevoed, had ik niet het begrip van de aanbidding van Maria, en dus zocht ik dit in latere jaren. En ik zag duidelijk dat Maria, als de Moeder van Jezus, iets heel speciaals had verwezenlijkt van God als Moeder. En ik dacht, ze moet een unieke afstemming met God als Moeder hebben gehad, omdat haar idee van Moeder haar in staat stelde om de Christus voort te brengen. Op een dag keek ik naar haar naam, en het was niet meer ‘Maria’, ‘Mary’, maar het stond er opeens als ‘Ma-ray’ – de straal (Engels: ray) van de Moeder.
Ik zag Maria als het instrument van God als Moeder en ik begon te mediteren op die Moederenergie. Ik begon mij te realiseren dat de Moederenergie werkelijk een vlam is. De hindoes noemen het de Kundalini, of de Godin Kundalini, welke zij omschrijven als de energie die besloten ligt in het basischakra. Zij zien het als het vrouwelijke principe, een vrouwelijke energie. Ik begon mij af te vragen hoe deze energie ontsloten kon worden, en ik dacht bij mijzelf dat deze energie werkelijk in polariteit moet staan met God als Vader.
Ik herinner mij dat ik hoorde over het concept van Maria als de bruid van de Heilige Geest. Toen dacht ik aan de Drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest, en ik realiseerde mij dat Moeder het aspect van God is dat de energieën van de Vader ontsluit, en dat het omgekeerde ook waar is – dat de aanwezigheid van de Vader ons brengt in de energie van de Moeder.
Zo kwam het in me op dat als ik zou mediteren op God als het mannelijke principe, dat dit mannelijke principe dat in mijn leven wordt versterkt, het vrouwelijke zou aantrekken, en dat als ik zou mediteren op het vrouwelijke, dat de aanwezigheid van het vrouwelijke principe het mannelijke zou vergroten.

Ik begon te mediteren op het concept van de Tao en op het concept van de T’ai Chi – dat alle dingen in de cirkel van energie van de plus en de min, de Alfa, de Omega, bestaan. Ik zag deze energie als God-aanwezig in ons allen. Ik voelde de heelheid van de aanwezigheid van de Vader-Moeder God.
Toen ik de wereldreligies bestudeerde, realiseerde ik mij dat de leringen van God aan de mensheid zijn gegeven in stadia, in cycli. Tweeduizend jaar lang hebben wij het begrip verkregen van God als de Zoon, en we zijn God gaan begrijpen door de persoon Jezus. Daarvoor, onthulde Mozes God als Vader, als de Wetgever, als de zeer persoonlijke vertegenwoordiger van de Wet.
En in deze tweeduizend jaar periode die net begint, ontdekken we een enorm ontwaken van de energieën van de Heilige Geest. Mensen roepen de naam van de HEER aan, en ze vragen God om hen te vervullen van die Heilige Geest. Dit geeft een afronding van de Drievuldigheid aan, verwezenlijkt in het bewustzijn van de mensheid gedurende enkele duizenden jaren.
Ondertussen in het oosten, was de meditatie op die Drievuldigheid op Brahma, Vishnu en Shiva, door middel van de vele verschillende incarnaties van God, die ons allen brengen tot de climax van verwezenlijking in het Aquariustijdperk – welke is voorbestemd om het tijdperk te zijn van het oprijzen van het vrouwelijke principe – van God als Moeder. Wij zien dit weerspiegeld in sociale bewegingen en sociale opschudding. We zien vrouwen die rechten eisen. We zien de feministische beweging. We zien vrouwen over de hele wereld beginnen te krijgen wat hen toekomt, na duizenden jaren van het zich niet realiseren wat hun werkelijke identiteit is, in een wereld die wordt overheerst door de mannelijke straal.
Ik begon mij te beseffen dat onze devotie naar God als Moeder het evenwicht zal creëren in het individu en in onze beschaving, dat nodig is voor de alchemie van zelftransformatie. Door al dit afvragen en mediteren op God en deze ontdekking, besloot ik dat mijn roeping uitgebreid moest worden om de vlam van God als moeder te vergroten, zodat iedereen op aarde hetzelfde zou kunnen doen, zodat de vrouw haar rol kan verwezenlijken en zodat de man zijn rol kan verwezenlijken in de perfecte balans van de goddelijke eenheid.

Welke rol speelt de Moeder in de mens? En wat is de goddelijke Vrouwelijkheid?
Dat is een belangrijke vraag. Wij hebben allemaal in ons dat punt van goddelijkheid, de drievoudige vlam in het hart. Wij weten dat de drievoudige vlam het punt van verwezenlijking van de mannelijke elementen van de Drie-eenheid is – Vader, Zoon en Heilige Geest. Welnu, ieder van ons heeft een vrouwelijk punt van contact, en dat punt van contact is de ziel, het zielspotentieel van zijn.
Wat is de ziel? De ziel is die substantie van identiteit die voortgekomen is uit Geest, of uit de IK BEN DIE IK BEN. De ziel is dus de negatieve polariteit, en Geest is de positieve polariteit van God. De ziel is onze gelegenheid om God te verwezenlijken. Echter, wij lezen in Ezechiël, ‘De ziel die zondigt, zal sterven’. Maar de Bhagavad-Gita zegt, ‘Nooit is de Geest geboren, de Geest zal nooit stoppen te bestaan’.
Het permanente atoom van zijn is Geest. En het non-permanente atoom van het zelf, de ziel, kan permanent worden door te herenigen met dat Zelf dat Geest is. Dus de ziel is ons bewustzijn hier op aarde, die zich in tijd en ruimte ontwikkelt. De ziel in de man en de vrouw vertegenwoordigt het vrouwelijke principe. En de Geest, of de IK BEN Aanwezigheid, waarover we spreken, is altijd het mannelijke principe.

Dus iedereen is tegelijkertijd zowel mannelijk als vrouwelijk?
We zijn allen mannelijk en vrouwelijk in potentieel. En of we nu mannelijk of vrouwelijk zijn in deze incarnatie, het doel van het leven is om deze krachten in evenwicht te brengen. En wanneer we deze krachten in onszelf in evenwicht brengen, zijn we in staat om één te worden met de kosmos, één met het geheel.

Het klinkt alsof u spreekt over een ‘heilige familie’. Is het mogelijk om een heilige familie in onszelf te hebben?
Wanneer je de mannelijke en vrouwelijke krachten samenbrengt, wanneer je het evenwicht hebt van de Geest van de levende God, en de ziel in eenheid met die Geest, is de vrucht van de vereniging de geboorte van het Christusbewustzijn.

Tegenwoordig lijken er een hoop aanvallen op het gezin te zijn. Hoe zou u dat verklaren in het licht van wat u zojuist heeft gezegd?
Het is interessant om hierover na te denken in relatie tot Alfa en Omega, het begin en het einde. Alfa en Omega is eenvoudigweg een synoniem voor de Vader-Moeder God, de man-vrouw polariteit van de kosmos.
We ontdekken dat dit geheel de bron is van harmonie, vreugde, gelukzaligheid, kosmisch bewustzijn en geluk. Wanneer we buiten dit geheel zijn, vinden we depressie, aftakeling, duisternis, dood, ziekte. Heelheid is de sleutel tot de vreugde van het leven. En de vervulling van deze heelheid wordt de queeste van de ziel.
We zoeken die heelheid in de perfecte verbintenis met iemand buiten onszelf, met wie we ons leven kunnen delen. De innerlijke heelheid is geschapen om te worden weerspiegeld in de uiterlijke manifestatie van de liefde die we op aarde vinden tussen man en vrouw.
Dus het huwelijk van man en vrouw is bedoeld om, als de vrucht van die verbintenis, het Christusbewustzijn in het nageslacht voort te brengen. De Heilige Familie, zoals uitgebeeld door Jezus, Maria en Josef, is de manifestatie van de Drie-eenheid en de Moeder, en de verschillende leden van het gezin spelen deze rollen.
Gezinsleven is daarom het fundament, niet alleen van het Vissentijdperk, maar van het Aquariustijdperk. En de vernietiging van het gezin is de aanval tegen de tweelingzielen van Tweelingen, tegen de heelheid van de Vader-Moeder God. Als dit krachtveld van ons bewustzijn vernietigd kan worden, als we de vernietigende krachten van onze beschaving toestaan om dit vertrouwen en deze ontmoeting te vernietigen, zullen we worden beroofd van de meest schitterende uitwisseling van het leven – het binnengaan en naar buiten komen van de Aanwezigheid van de HEER door dagelijkse vereniging met het Innerlijke Zelf en met onze geliefden.
En dus moeten we het gezin beschermen, en we moeten ons realiseren dat het gezin een smeltkroes wordt voor het testen van onze ziel op het pad van de inwijding.

Betekent dit dat men geen heelheid kan vinden buiten het gezin?
Nee, het betekent dat men mag kiezen om heelheid te vinden in zichzelf door de polariteit van Alfa en Omega die God in zijn wezen heeft geplaatst, of men mag kiezen om die heelheid te vinden in de liefdeservaring van man en vrouw die hetzelfde scheppingsdoel in het leven delen.

Hoe zou u deze zaken relateren aan het dilemma van jonge mensen van nu, in het beslissen hoe ze hun leven moeten leiden met betrekking tot liefde en gezin, enzovoort?
Ik denk dat iedereen zich moet realiseren dat God, naast het scheppen van de ziel en de Geest als punten van identiteit, aan ieder van ons een tweelingziel heeft gegeven, een tegenhanger. Tweelingzielen hebben bestaan helemaal vanaf het begin, en dus is deze goddelijke polariteit altijd aanwezig. Ieder van ons kan weten dat ergens in de kosmos de andere helft is van ons geheel, dat op een unieke manier de Vader-Moeder God vertegenwoordigd.
Heel het leven is dus een reeks inwijdingen waardoor we het Pad lopen met Christus en Boeddha om terug te keren naar de heelheid die we delen met iemand, ergens – onze tweelingziel. In de tussentijd, terwijl we ons karma balanceren en ons bewegen in de cycli van het leven, kunnen we trouwen, we kunnen relaties hebben die mooi en vervullend zijn, maar die niet de uiteindelijke relatie zijn. Dus, God heeft het huwelijk ingesteld als de matrix om vanuit deze polariteit van zijn te werken.
Ik wil jonge mensen graag meegeven dat het belangrijk is om je te realiseren dat het voortbrengen van het Christusbewustzijn, hetzij in kinderen, hetzij in creatief werk, in een carrière of in iets wat de toewijding van je leven wordt, het doel is van deze energie die aan ons is gegeven, deze creatieve levenskracht – dit meest heilige vuur.


Bron: Inner Perspectives, H. 6 God as Mother

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders