Teachings

Aartsengel Rafael

Rafaël staat bekend als de engel van wetenschap, kennis en genezing. Een joodse tekst zegt dat hij aan Noach de plantengeneeskunde heeft geopenbaard; een andere vertelt hoe hij een blinde man heeft genezen en een demon heeft uitgedreven. Katholieken vereren hem als de engel die de zieke in het badwater van Bethesda heeft genezen. Het boek van Henoch vermeldt dat hij ook verantwoordelijk is voor het genezen van ziekten en wonden van mensen. Rafaël werkt samen met de genezende engelen en met Maria, Koningin van de Engelen, om ziekten van lichaam, geest en ziel te genezen.

Wanneer je een lichamelijk of geestelijk gezondheidsprobleem ontdekt, ga dan eerst hulp zoeken bij de erkende deskundige, hetzij een arts, een chiropractor, of iemand uit de geestelijke gezondheidszorg, en zet dan de engelen aan het werk. Vraag hun alle negatieve energie die de oorzaak van deze situatie is, te verwijderen. Vraag hun dan de deskundigen die je hebt gekozen, te overschaduwen en door hen heen te werken.

Bid ondertussen dagelijks tot de engelen voor genezing. Visualiseer Gods genezende licht, met een schitterend smaragdgroene kleur, dat het beschadigde of zieke gebied omgeeft en erin doordringt. Vraag altijd aan de beschermengelen samen te werken met de genezende engelen. Vaak dient het genezingsproces beschermd te worden tegen aanvallende krachten – tegen alles, van infectie tot negatieve energie.

Als je bidt en niet onmiddellijk resultaten ziet, geef het dan niet direct op. Rafaël heeft uitgelegd dat lichamelijke genezing niet altijd mogelijk is. Vanwege het karma kan het nodig zijn dat je enige tijd pijn of ziekte moet ondervinden. De gebeden kunnen echter zo werken dat ze de ziekten van ziel en geest genezen die aanvankelijk tot het maken van dit karma geleid hebben.

Wees altijd voorbereid op wonderbaarlijke resultaten. Je weet nooit wanneer je gebed of een liefdevolle daad karma mag transmuteren, en je zult het prachtige werk van de genezende engelen zien, wanneer zij gebroken zielen en lichamen herstellen.

Wij komen voor het genezen van de ziel, de geest en het hart,

wetend dat al het andere, zoals het genezen van het lichaam, zal volgen.

Aartsengel Rafaël

SPIRITUEEL VERBLIJF: Fátima, Portugal

VRAAG OM:

§ spirituele gaven: begeleiding in het creëren van je spirituele leven; het openbaren van je levensplan en je levensdoel; het oplossen van moedeloosheid; vreugde, geluk en vervulling;
§ praktische bijstand: genezing van lichaam, geest, ziel en spirit; inspiratie voor het bestuderen en beoefenen van muziek, wiskunde, wetenschap en zowel traditionele als alternatieve geneeskunde; het voorzien in lichamelijke behoeften, zoals voedsel, kleding, onderdak en gereedschap dat je in je beroep nodig hebt;
§ werelddienstbaarheid: herstel van onenigheid tussen landen; genezing van slachtoffers op het slagveld, inspiratie voor nieuwe remedies voor ziektes.

Wil je meer weten over engelen, dan bieden we ook de gratis engelen lessen (ENG) aan.


Bron: Boek ‘HOE SAMEN TE WERKEN MET ENGELEN’, auteur Elizabeth Clare Prophet