Virussen die zijn gecreëerd en niet zijn gecreëerd door het vuurelement - The Summit Lighthouse Holland

Virussen die zijn gecreëerd en niet zijn gecreëerd door het vuurelement

Voor de zuiveren van hart en degenen die dat zouden willen zijn. Een van de grootste problemen waarmee de mensheid tegenwoordig in de wereld wordt geconfronteerd, is de stroom van niet-bestuurde emoties. Wanneer spirituele wetten door mensen beter worden begrepen en de wetenschap hand in hand met God werkt, zullen mensen zien dat hun gedachten schijnbaar inerte materie beïnvloeden. Bepaalde experimenten die door uw wetenschappers zijn uitgevoerd, hebben aangetoond hoe gedachten de vorming van kristallen onder een microscoop kunnen beïnvloeden.

Wij die het vurige element begrijpen, weten dat menselijke emoties in feite aanleiding geven tot pestilentie in de wereld. Door het fenomeen dat bekend staat als mutatie, creëren intense concentraties van negatieve denk- en gevoelspatronen die door het ongedisciplineerde gebruik van energie in de atmosfeer worden vrijgelaten, nieuwe vormen van virus die, eenmaal gelanceerd, doorgaan als parasitaire organismen die de mensheid achtervolgen.

Je eigen geliefde IK-BEN-Aanwezigheid, dierbaren, hebben geen ziektekiemen en ongezonde omstandigheden op de planeet gecreëerd. Deze zijn gemaakt door verkeerd denken en voelen, door misbruik van het vurige element terwijl het door het waterelement in het emotionele lichaam van de mens werkt. De vier natuurelementen zijn een harmonieus geheel dat functioneert volgens de wet van het vierkant. Als er een vervorming is in een of meer van deze elementen, kan dit niet anders dan de harmonieuze balans van het leven in de andere elementen beïnvloeden.

We noemen deze feiten om het studentenlichaam eraan te herinneren dat aanroepingen aan God die gebruik maken van de kracht van het gesproken Woord en een beroep doen op de hogere machten van het universum, een reactie opleveren die zich manifesteert als beheersing van natuurlijke krachten. We hebben gevallen gezien waarbij bacteriecentra – groter dan de stad Parijs – werden weggeblazen uit het gebied van de dichte bevolking door “de wind” die “wonderbaarlijk” reageerde op oproepen van de studenten van het licht. Met de hulp van dienende engelen werden de bacteriën volledig vernietigd door de transmuterende kracht van het heilige vuur voordat ze grote aantallen individuen op de planeet konden beïnvloeden.

Vaak is de buitenwereld, bij gebrek aan kennis van de innerlijke wetenschappen, van mening dat spirituele kracht omdat ze onzichtbaar is, niet effectief is in de strijd tegen fysieke organismen. Ik wil je vertellen, geliefden, dat de kracht van de Geest en de kracht van gebed – de kracht van de onzichtbare wereld – wanneer ze op de juiste manier worden aangewend en in actie worden gebracht door de geïncarneerde mensheid, meer zogenaamde wonderbaarlijke correcties van verontrustende omstandigheden kunnen veroorzaken dan de meeste mensen ooit voor mogelijk hadden gehouden. We kunnen begrijpen hoe degenen wier geloof in zichtbare dingen is geworteld, kunnen ontkennen wat ze niet zien. Maar aan de andere kant zien ze de wind niet en kunnen ze ook niet met hun ogen de impact van warmte meten. Wanneer ze zich in een kamer met airconditioning bevinden, hebben ze een thermometer nodig om de temperatuur buiten te bepalen, zelfs als ze door een raam kunnen kijken. Er zijn veel sterren aan de hemel die ze niet met het blote oog zien, maar door het gebruik van krachtige telescopen kunnen ze hun bestaan bevestigen. De mensheid kan niet in het hart van een atoom kijken, maar ze hebben geleerd het atoom te splitsen en zijn energieën te ontketenen. Met wetenschappelijke instrumenten kunnen ze hun visie verbreden; toch waren in het verleden veel van de nu zichtbare dingen onzichtbaar en werden ze slechts als theorie beschouwd.

Degenen onder ons die boven de natuurwetenschappen functioneren in het bereik van het grote kosmische licht hoeven deze dingen niet door geloof aan te nemen, want we kunnen ze duidelijk zien. Jij bent het die op aarde belichaamd bent in een sfeer van relatieve beperking die geloof nodig heeft om, zoals wij, te verwezenlijken in dit rijk van licht. De bewijslast rust dus op degenen die het nodig hebben. Veel uiterlijke omstandigheden kunnen effectief onder controle worden gebracht door de kracht van de geest en de Geest van God wanneer het geloof de mens in staat stelt om naar voren te treden en te doen wat hij zonder geloof nooit voor mogelijk zou houden.


Parel van Wijsheid Vol. 11 No. 32 – Prince Oromasis – August 11, 1968

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders