Teachings

The Summit Lighthouse verspreidt zijn straling over de hele wereld

The Summit Lighthouse verspreidt zijn straling over de hele wereld, manifesterend als Parels van Wijsheid.

God zei dat hij de dagen zou verkorten voor de uitverkorenen (Matteüs 24:22; Marcus 13:20 en Lucas 2:19). Ons thuis aan het Meer van Titicaca. Het etherisch verblijf van de God en Goddess Meru is de Tempel van Verlichting. Het is het focus van de vrouwelijke straal van de Godheid voor de aarde, wier polen met de mannelijke straal verankerd zijn in de Himalaya in het verblijf van Lord Himalaya. Dit reusachtig grote verblijf van de God en Goddess Meru is gesitueerd boven het Meer van Titicaca hoog in het Andesgebergte op de grens van Peru met Bolivia. Het verblijf overlapt een groot gedeelte van het meer en heeft zijn middelpunt boven de resten van een oude tempel voor de Zon op het Eiland van de Zon. Het etherische focus van de God en Goddess Meru, een mooie, wit met gouden Atlantische tempel, met kolommen die de ingang versieren, doet denken aan het prachtige fysieke focus dat daar was in de dagen van Lemurië.

De God en Goddess Meru dienen rechtstreeks onder Helios en Vesta, vandaar het roze en gouden thema van hun verblijf. Het embleem van het verblijf is een gouden zon. En de gouden-roze vlam, een focus van de vlam van Helios en Vesta, straalt uit in de vlamkamer aan de rechterzijde van een grote hal. Pelgrims verzamelen zich rond die vlam, knielen op roze of gele kussens of mediteren eenvoudig in lotushouding. Aan het verste eind van de belangrijkste hal tegenover de ingang tot het verblijf, is een focus van de gouden vlam van verlichting.

De foci van Apollo en Lumina, Jofiël en Christine, Lord Maitreya en allen die de grote vlam van verlichting dienen zijn met elkaar verbonden en met dit verblijf door hun wederzijdse dienstverlening ter wille van de verlichting van de mensheid en door het verheffen van hun bewustzijn naar het niveau van de Christus. Meer over de Tempel van Verlichting in The Masters and their Retreats (p. 478 – 480), verkrijgbaar bij www.amethistpers.nl


Passage uit Parels van Wijsheid Geliefde Godess Meru Jaargang 53 nr. 13 en 14.