Redevoering over de "Ik Ben Tegenwoordigheid". - The Summit Lighthouse Holland

Redevoering over de “Ik Ben Tegenwoordigheid”.

Mensen, die vastberaden aansluiten bij de “ Ik Ben Tegenwoordigheid”, hoeven nooit en nergens bevreesd te zijn voor deze zaken, want de “ Ik Ben Tegenwoordigheid” zal hun  de juiste richting wijzen en hen stevig op de ware weg van het Licht houden. Van op deze weg kunnen zij met precieze nauwkeurigheid de gouden trap beklimmen naar hun volledige heerschappij en volmaaktheid.

Ik verzeker u, dat Mijn hart met alle kracht uitgaat naar de mensen, die geboeid zijn door astrologie, want ze zijn zich totaal niet bewust dat het pad, dat ze zijn opgegaan, bezaaid ligt met doornen. Deze zullen in hun voeten dringen en zij zullen het uitschreeuwen van de pijn. Enkel wanneer deze marteling ondraaglijk wordt, zullen zij met hun hele Wezen uitschreeuwen: “God, Toon Mij De Ware Weg “ Beminde studenten, die zo ernstig het Licht zoeken, u weet dat er slechts één Tegenwoordigheid is, die uw onoverwinnelijke bescherming is, namelijk de “grote Ik Ben Tegenwoordigheid “ God in u.

Schenk nooit aandacht aan zaken als astrologie, numerologie, spiritisme of een van de vele leringen, die uw aandacht wegtrekken van de “ machtige Ik Ben Tegenwoordigheid”, die uw ware Zelf is. Wanneer u zich altijd wendt tot uw “Ik Ben Tegenwoordigheid”, dan zal Zij u leiden op het pad van het Licht, dat bezaaid is met de zeldzaamste bloemen. Hun fijne geur zal u omhullen met de kracht en de vrede, die het menselijk begrip overstijgt.  De vredige rust van de persoonlijkheid, zal u in staat stellen binnen te treden in de Grote Stilte, waar u de grootste, onoverwinnelijke werking van God zult vinden, met name de “Ik Ben Tegenwoordigheid”.

Beminden! U moet weliswaar verstaan dat u geen twee meesters kunt dienen met het vooruitzicht een of andere overwinning te behalen. U hebt een vrije wil en u moet kiezen. Indien u voor het materiële en het wereldlijke kiest en uw “ onoverwinnelijke Ik Ben Tegenwoordigheid” vergeet, dan is Mijn liefde met u .

Zij  zal u omhullen met Haar machtige mantel van bescherming tot op het ogenblik dat u ervoor kiest terug te keren naar de ene God.
Indien u verkiest trouw te blijven aan uw “ Ik Ben Tegenwoordigheid”, dan zal uw strijd snel gestreden zijn. U zult ervaren dat u zich beweegt in de sfeer van vrede, harmonie en volmaaktheid. Dit herinnert Ons aan de aloude uitspraak: “ Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en al het andere wordt op uw bevel toegevoegd of geschonken, zodat u het kunt gebruiken.”

Dit hemelse koninkrijk is de “ grote Ik Ben Tegenwoordigheid”, uw enige werkelijkheid, die de bezitter en de schenker is van alles, wat gecreeerd en verwezenlijkt is.


Bron: Redevoeringen over de  “Ik Ben Tegenwoordigheid”  Gedicteerd aan Godfre Ray King door Meester Saint Germain.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders