Aan chela's die boodschappers van de goden zouden willen worden - The Summit Lighthouse Holland

Aan chela’s die boodschappers van de goden zouden willen worden

Mercurius is een planeet van standvastige  zielen die de vurige kern van de discipline van de wet zijn binnengegaan, wiens geconcentreerde energie hen snelvoetig en snel van geest maakt. Dus de God Mercurius, afgebeeld met gevleugelde sandalen en met de vleugels van de geest, is het archetype van de boodschapper van de goden die de gespleten hoef en de hoorns van de god Pan transmuteert – een van de vele vermommingen van Satan. Chela’s op het pad moeten de weg weten. Het antwoord van de Gezalfde in elk tijdperk moet zijn: “IK BEN de weg.” Want hij begrijpt, omdat hij het God Zelf als zijn ware identiteit heeft gerealiseerd, dat dit God Zelf, wiens naam IK BEN is, de weg is.

Want ook ik ben onder de voogdij van de God Mercurius gekomen; en daardoor ben ik een zender van de wil van God geworden, waarbij ik de energieën van die wil terugtrok voor kleinere evoluties in vele systemen van werelden.

Het Zijn is elektronisch. Daarom is een andere naam voor de IK BEN Aanwezigheid de Elektronische Aanwezigheid.

Kosmisch bewustzijn is de realisatie van het zelf als het heelal van licht die vanuit het centrum van het atoom van zijn verklaart: “IK BEN DIE IK BEN.” Dit, de allereerste vergelijking van zijn en bewustzijn, is de basis van uw alchemistische experiment dat leidt tot de volheid van dat leven dat God is.

Breid het veld van de geest uit. Betreed de kosmische wegen die ik heb betreden die leiden naar de troon van de Almachtige God. Als je een boodschapper van de goden wilt worden, moet je uit het eindige bewustzijn en de beperkingen van het sterfelijke dilemma komen. Je moet verder kunnen kijken dan het eindige zelf.

Doe de aanroep en kom. Haast je, want we vertrekken om middernacht vanuit de Tempel van Gods Wil.

Kijk omhoog naar de sterren en weet dat hun identiteit de zelfheid in God heeft verwezenlijkt. Weet dat de sterren aan het firmament van Gods wezen de glorie van de “oudere dagen van de Kunst” weerspiegelen – van die vergeten jaren van weleer toen zonen en dochters van God, leden van de vroege wortelrassen van deze en andere wereldstelsels, zegevierden in de wet van de Logos, tijd en ruimte overwonnen en opgestegen naar het gebied van God-realiteit waar ze het sterrenlichaam en het sterrenbewustzijn van geconcentreerd vuur ondersteunen, een tegenhanger achterlatend in de Materie om het punt van overwinning te markeren. Sterren zijn markeringen van degenen die hebben overwonnen.

Het is tijd om serieus na te denken over de aard van de uitbreiding van de leringen van de opgevaren meesters. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe u afgebeeld bent in de hiërarchie van niet-opgevaren chela’s die de wil van God dienen. Degenen die boodschappers zouden willen zijn van de opgevaren meesters, die de mensheid heeft geïdentificeerd als de goden en godinnen van de oude mythologie, en die hen soms ten onrechte menselijke eigenschappen toeschrijven, moeten leren met de mensheid te communiceren in hun huidige ontwikkelingsniveau.

Zo zijn er momenten waarop we de mensheid aanspreken in de volkstaal van de dag en er zijn momenten waarop we ons zich enigszins richten in de mode van de dag; toch behouden we het woord van de Logos wanneer we rechtstreeks tot de ziel spreken in de klassieke taal van de Geest die aan elke ziel bekend is, net zoals we de modus van het naadloze kleed van licht behouden.

Hier en daar in de wildernis van het bewustzijn van de mensheid zult u onze stem horen spreken door leraren, profeten, staatslieden of de filosoof van de gewone man. U moet ervoor zorgen dat het vuur dat u brengt niet de vleugels verschroeit van de aspirant die is ingesteld voor zijn eerste solovlucht, want het vuur dat u brengt is om het hart te verwarmen en de hardheid van het hart te doen smelten.

Uzelf laten domineren door uw eigen karma of de cycli van uw astrologie – dit is inderdaad de dwaasheid van degenen die zichzelf doelloos van het pad hebben verwijderd. Het zelf behouden boven de leraar en boven de wet is het ontkennen van de wet van de eigen realiteit waarmee de leraar altijd één is. Elke dag kiest u wiens slaaf u wordt. Ik bid dat u verstandig kiest.

Alleen door het gebruik van de heilige alchemistische formule van Meester Saint Germain kunt u de transmutatie bewerkstelligen waarbij de last van de duisternis de last van het licht wordt.

Het juk van karma dat u voor en namens de mensheid mag dragen, wordt afgemeten aan uw vermogen om de wetten van de alchemie te demonstreren. De demonstratie van deze wetten moet beginnen – en er is geen andere manier – met  jouw aanroeping tot de violette vlam.

Als ik naar de deur kom en aanklop, verwacht ik te worden begroet door een chela die het koninklijke paarse gewaad draagt. Als u me zou vragen uw huis binnen te gaan, bereid dan het krachtveld voor. Laat het worden aangejaagd met de vuren van vrijheid. Als u een chela van Morya of van één van de chohans van de stralen wilt zijn, als ik zeg, laat uw huis dan een huis van licht zijn.

Ik zal terugkeren. Kijk en bid.

MORYA.


Uit: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 58 – 64

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders