Teachings

Persoonlijk karma zorgt voor scheiding tussen tweelingvlammen

De meesters sponsoren tweelingvlammen, dragen hun karmische last
De Meester Morya spreekt tot ons over het sponsorschap van tweelingvlammen door de opgevaren meesters. Begrijp dat de hoogste en meest volmaakte liefde begint bij de individuele uitdrukking van uw hart, de uitbreiding van die liefdesvlam totdat alle irritatie is vernietigd en hoogmoed niet bestaat en u voor uw God staat en welke zegening dan ook die kan worden gegeven, waarlijk waardig bent.

Aangezien persoonlijk karma de sleutelfactor is die tweelingvlammen scheidt en aangezien het gewenst is dat tweelingvlammen zich verenigen in dienstverlening, is de x-factor die het verschil kan maken het naar voren komen van een van de Opgevaren Meesters, ofwel Padma Sambhava ofwel Gautama ofwel Sanat Kumara, om die vereniging te sponsoren door te beloven om het karma op zich te nemen dat die zielen gescheiden houdt. Dat sponsorschap is net als het sponsorschap van de individuele chela, behalve dat dit het gezamenlijke sponsorschap van beiden is.’

Gebed van tweelingvlammen om karma te vereffenen, in harmonie te dienen
Dit is daarom een aanroep die u in uw gebeden zou moeten opnemen. Het is een aanroep die als volgt luidt:

“O God, ik wens de beste dienstverlening te verrichten en mijn innerlijke gelofte met mijn tweelingvlam te vervullen.

Als het zo is dat karma ons scheidt en daarom onze dienstverlening, bid ik, laat de HEER God het opzij zetten voor een uur en een jaar opdat wij onszelf waardig kunnen tonen, de rechte voren kunnen ploegen, in de dienstverlening van onze God en ons land en van de wereldvrijheid kunnen treden, opdat wij samen ervoor kunnen kiezen dat karma te vereffenen. En wij kiezen ervoor om dat te doen, HEER God.

Wij beloven daarom plechtig dat wat er ook mag gebeuren, dat als wij verenigd zijn, wij in harmonie zullen dienen, bij Gods gratie, om eerst het karma te vereffenen dat door een Opgevaren Meester op zich is genomen, zodat diegene niet voor ons de last hoeft te dragen die werkelijk de onze is.”

En als u dit heeft gezegd, is het van belang om op papier in uw eigen handschrift dit gebed met alles wat u eraan heeft toegevoegd op te schrijven, met de datum zorgvuldig opgetekend en met uw handtekening. U kunt het invoegen in het boek van het Eeuwigdurende Evangelie (Climb the Highest Mountain boek 1, Path of the Higher Self door Mark en Elizabeth Clare Prophet).

U moet uzelf eraan herinneren Aartsengel Michael aan te roepen om de hoogste ontmoeting te beschermen en om alle bedriegers van uw tweelingvlam te binden. Want zodra het verlangen is neergezet en het zeil op uw schip is geheven, zal de valse hiërarchie degenen met aantrekkingskracht sturen, met glamour of met zwaar karma of zelfs de inwijders die uit de diepten van de duisternis komen en zich opstellen als de Krishna, de heilige van God die de uwe is.

Bereid u voor op de volmaakte vereniging – bewaar het gebed en de aanroep
Om u voor te bereiden op de volmaakte vereniging, moet u de visie hebben en de innerlijke band met God die u van het op de loer liggende gevaar vertelt. Bewaar daarom het gebed en de aanroep.
En wanneer alle testen zijn gehaald en de gezondene is gezonden, denk er dan aan dat het doel van dat samenzijn waarlijk in de eerste plaats het vereffenen van dat karma is en het bevrijden van de Opgevaren Meester die u inderdaad sponsort en hiervoor een prijs heeft betaald, waarvan u de betekenis niet kunt begrijpen totdat u op een dag opstaat om uzelf aan te bieden om de prijs voor een ander te betalen.

De opgevaren en onopgevaren tweelingvlam
Welnu, het gebeurt vaak dat deze aanroep tot resultaat heeft dat de opgevaren tweelingvlam de onopgevarene benadert.
En daardoor kan de vereniging van harten, zoals Boven zo beneden, worden vervuld als de opgevaren tweelingvlam de balans van het karma houdt, terwijl de onopgevaren tweelingvlam versnelt op het Pad.
Deze vereniging kan zo groot worden dat de Opgevaren Meester en de onopgevaren chela de aarde kunnen bewandelen als één op innerlijke niveaus, en de Elektronische Aanwezigheid van de opgevaren tweelingvlam kan over de onopgevarene zijn.
Zo presenteert die onopgevarene, die een aura van compleetheid heeft, daarom aan anderen een kracht, een liefde, een vermogen om te geven, omdat de bron heelheid, eenheid is.

Aardse relaties – ofwel te persoonlijk of te onpersoonlijkTweelingvlam-Aura
Voor dit pad van de vereniging van de Opgevaren Meester met de onopgevaren tweelingvlam moet worden gebeden. Sommigen van u zijn niet in staat zich op een zeer persoonlijke manier te verenigen met de Opgevaren Meester die uw tweelingvlam is, vanwege tussenbeide komende persoonlijke relaties die – als ik u dat mag zeggen – veel te persoonlijk zijn geworden. En dientengevolge wordt zelfs de meest intieme communicatie in de geheime kamer van het hart met uw Christus-Zelf te vaak onderbroken door het sympathieke hart dat meer is afgestemd op de sympathieën van andere mensen dan op de Christus van die mensen.

Het aurische profiel van het sympathieke hart, het hart van zelfmedelijden, is door Saint Germain getekend via de Boodschapper (Elizabeth Clare Prophet). Je kunt zien hoe dit een neerwaartse kracht en troebele aura teweegbrengt. Het hart op de afbeelding druipt met een roodoranje menselijke sympathie die naar de solar plexus toe valt, die de ziel en het zielsbewustzijn kleurt, en die uiteindelijk resulteert in het misbruik van het basis-van-de-ruggengraatchakra.

De antithese van dit soort miskwalificatie van het hart wordt uitgedrukt door degene die veel te onpersoonlijk is en daarom geen momentum heeft voor het vrijgeven van de hartvuren in een liefde voor de broeder of de zuster of de pelgrims op het levenspad. Dus, hoewel het niet beoefenen van het hart resulteert in hardheid van het hart, zorgt het misbruik ervan ervoor dat het emotioneel wordt en terneergeslagen door die trilling van medelijden – medelijden zeg ik u, dat niet in staat is om zichzelf of de vriend op te tillen.

Leer het onderscheidingsvermogen van het hart
Wat u ook ziet in de wereld kan worden geheeld met de wetenschap van het gesproken Woord door middel van de vereniging van de ziel met de IK-BEN-Aanwezigheid, met de Opgevaren Meesters, en met de tweelingvlam, eerst op het niveau van het Christus-Zelf en dan op alle bestaansniveaus.
Wees niet bezorgd dat het leven hard kan zijn of dat situaties pijnlijk kunnen zijn. Dit zijn uiterlijke dingen en uiterlijke omstandigheden.
Leef in het oog van de vlam in het middelpunt van het hart. Voer uw taken uit met vreugde. Vervul alle dingen. En win uw vrijheid, niet om te ontsnappen, maar om vrij te zijn om de wereld te helen.
Dus laten we de rollen omdraaien. Blijf daarom bij ons om het onderscheidingsvermogen van het hart te leren.


Door de Opgevaren Meester El Morya tijdens de conferentie “Vrij geboren om lief te hebben: De missie van tweelingvlammen vandaag – Hoe krachten te bundelen met je tweelingvlam voor de vrijheid”, gepubliceerd in de Pearls of Wisdom vol. 28 nr. 33