El MoryaTeachings

Chelas die energie vergaren voor een doel

Ik heb gezegd dat het zijn elektronisch is. Je Elektronische Aanwezigheid is een zonnecentrum van wervelende energieën van licht die bewustzijn verzamelen. Het is een vuur dat zichzelf invouwt. Het is een magnetisch krachtveld dat puur zijn, pure zelfheid, cyclus voor cyclus naar zich toe trekt en een punt van God Zelfbewustzijn vergroot, het bewustzijn van het zijn als de vurige kern van het leven.

De mens is een krachtveld
Hier beneden in de vlakken van de Materie is het leven ook elektronisch. De mens is een krachtveld, complex, van wervelende energieën, moleculen van materie. Gehoorzaam aan de wetten van de fysica beweegt hij zich in tijd en ruimte. Toch is de ziel niet gebonden aan tijd en ruimte; evenmin is het in zijn uitdrukking beperkt tot de wetten van scheikunde en natuurkunde. De ziel is een elektron van de Grote Centrale Zon van het zijn. De ziel, die rond de IK BEN Aanwezigheid cirkelt, is het elektron dat de keuze heeft om te kiezen om Gods wil te doen.

Jullie die ervoor hebben gekozen om dat wil te doen, hebben jezelf chela’s genoemd, en jullie worden door ons chela’s van de opgevaren meesters genoemd. Het pad dat jullie volgen is in werkelijkheid het pad van de wet die het elektron regeert in zijn baan rond de zon die de IK BEN Aanwezigheid is.

Om vrij te zijn om te reageren op de initiaties van het pad, moet je vrij zijn van het magnetisme van de vleselijke gezindheid van de mensheid. Er kan inderdaad geen chela en geen pad zijn tenzij het elektron van het zijn vrij is om ervoor te kiezen terug te keren naar het centrum van God. Chelaschap is de manier van overgang van het niveau van het massabewustzijn naar de hoogten van het Godbewustzijn.

U heeft dan een verantwoordelijkheid; en die verantwoordelijkheid is om uzelf zo gevuld te houden met licht dat u op elk uur van de dag of nacht vrij beweegt, een vrije handelende persoon van het heilige vuur – niet gebonden aan uw eigen gevoel van beperking of de beperking die anderen zouden opleggen op u.

Het bereiken van zelfbeheersing
Iedereen die in staat is om de energie van licht te schragen die nodig is om zichzelf vrij te houden, wordt een kandidaat voor het vergaren van energieën die nodig zijn om de planeet vrij te houden. Dus we zeggen, wat is het nut van het pad van inwijding als het planetaire platform zijn evoluties niet langer kan ondersteunen? Daarom wordt het pad van initiatie getekend met twee evenwijdige lijnen. De eerste is het bereiken van zelfbeheersing in de microkosmos van zijn wezen door de mens, en de tweede is dat de mens zelfmeesterschap bereikt in de Macrokosmos van het planetaire lichaam en bewustzijn.

Jezus de Christus was de redder van de wereld omdat hij op het moment van de overwinning de balans voor de hele mensheid in stand hield. Dit betekent dat de lichtenergie die hij in zijn aura vergaarde voldoende was om het evenwicht te bewaren voor het hele gewicht van de zonden van de wereld.

Nu is het uw beurt. Uw tijd is gekomen. Zolang u het bewustzijn behoudt van wie u werkelijk bent en wat u werkelijk bent en waar u werkelijk bent, zal dit ware bewustzijn van zelfheid u in staat stellen een uitgebreid krachtveld van bewustzijn te behouden dat rasters van licht uit het hart van uw eigen IK BEN Aanwezigheid zal aantrekken. En daardoor zult u een stralend zonnecentrum van licht worden hier beneden in de gebieden van de Materie, net zoals u in werkelijkheid bent in de gebieden van de Geest.

Degenen die ervoor kiezen om elektronen van God te zijn, moeten zich onder de mensheid bewegen, zodat het licht van hun aura’s kan worden geabsorbeerd door zielen die licht nodig hebben. Dit vereist opoffering – de opoffering van het menselijk bewustzijn. U mag geen roddels, misverstanden of persoonlijke eigenaardigheden tussen u en uw dienst laten staan.U moet dus begrijpen dat een van de eerste inwijdingen op het pad bedoeld is om te bewijzen of de chela al dan niet met andere chela’s kan opschieten.

En daarom werd lang geleden de broederschap van de Grote Witte Broederschap gevormd. Het is een broederschap van opgevaren en niet-opgevaren wezens, van degenen die hebben overwonnen en van degenen die nog aan het overwinnen zijn.

Kennis van de Wet
Onze chela’s moeten een verenigd front vormen naar de wereld. Onze chela’s moeten laten zien dat de kennis van de wet van de opgevaren meesters leidt tot liefde, eenheid en vooral zorgzaamheid en compassie voor elkaar. Chela’s moeten het levende bewijs zijn dat de wet van de opgevaren meesters in elke behoefte voorziet – menselijk en goddelijk. Als u niet kunt opschieten met uw medemens of uw mede-chela op het pad of hem kunt dienen, dan zult u niet kunnen opschieten met of de opgevaren meesters dienen.

Wanneer de chela’s van de opgevaren meesters hun eenheid in de vlam zullen demonstreren, dan zullen ze zien hoe hun gecombineerde stuwkracht van lichtenergie het werk zal uitbreiden en de planeet in de gouden eeuw zal brengen.

Ik zal terugkomen om u tekenen te brengen van het pad van de overwinning van uw ziel. Heb goede moed. De opgevaren meesters hebben de wereld overwonnen.

MORYA


Uit: Ascended Master El Mora: The Chela and the Path, p. 65 – 7