Onderscheidingsvermogen - The Summit Lighthouse Holland

Onderscheidingsvermogen

Aan planeet Aarde – Een emancipatieproclamatie om de mensheid te bevrijden van het monsterlijke mechanisatieconcept door christelijk onderscheidingsvermogen door de wet van nauwkeurige manifestatie:

De vleesetende eetlust van de mensheid, die door de hedendaagse mens als een noodzaak wordt beschouwd, komt voort uit zijn lange en opeenvolgende omgang met materiële substantie en uit de zogenaamde natuurlijke habitat van de mens en zijn daarmee samenhangende ontwikkeling van gedragspatronen. De huidige eigenschap van aanpassingsvermogen die inherent is aan de natuur, is het directe resultaat van het oorspronkelijke goddelijke plan dat in het begin is gevormd. De mens heeft in zijn poging om de controle aan de natuur te ontworstelen, hetzij door directe bedoeling, hetzij door onwetendheid, heeft dat oorspronkelijke patroon confluent veranderd.

De hedendaagse mens vindt het overwegend zeer onaangenaam dat ze de inhoud van vergiftigde lucht opzuigen, maar dit is het directe gevolg van hun eigen besmetting van de natuur in het verleden; want de meeste individuen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn, hebben ooit deel uitgemaakt van deze verandering waarover we spreken. Deze ongemakkelijkheid is begrijpelijk wanneer bekeken vanuit het niveau van de comfortabele en geaccepteerde concepten van de mensheid, die variëren van Westers tot Oriënt. Het is echter onze bestudeerde mening dat dezelfde verschillende ontevredenheid met huidige prestaties of het gebrek daaraan ertoe hebben geleid dat de hedendaagse mens op zoek is gegaan naar nieuwe vergezichten van de Geest en naar een beter begrip van de vele mysteries van goddelijke genade.

Als u het terloops bekijkt, onthult het leven alleen zijn meest voor de hand liggende geheimen. En toch bezit het hart van een kind vaak grotere wijsheid dan die uit de mond van een wijze komt. Heeft de profeet Jesaja niet verklaard: “En een klein kind zal hen leiden”? Wee dan degenen die door sterfelijke opvattingen worden gelokt tot een staat van onnatuurlijke rust waarin ze tevreden zijn met het mechanisch accepteren van de omstandigheden zoals ze zijn, vooral wanneer die omstandigheden representatief zijn voor ongelukkige gewoonten die de mensheid niet zijn beoogde Goddelijke vrijheid geven.

Men moet in gedachten houden dat de reden achter deze verhandeling van onze woorden en de substantie van goddelijke liefde die we hiermee naar de planeet Aarde sturen, is om de wereld van vorm een verkondiging van emancipatie voor en namens de spirituele energieën van de mensheid te sturen. die hen zal bevrijden van matrijzen van verkeerde gedachten en gevoelens.

Ik kan niet ontkennen dat een oude en vertrouwde situatie voor de uiterlijke mens het meest comfortabel lijkt, noch kan ik ontkennen dat er noodzakelijkerwijs verschillende zogenaamde onaangename gewaarwordingen of situaties kunnen optreden wanneer de spirituele ogen van de mens voor het eerst worden geopend. Maar gezegenden, zou u tenslotte liever leven in het ongelukkige puin van niet-wedergeboren energie als u door een kleine inspanning de drank van de liefde van de opgevaren meester zou kunnen drinken, het mededogen van de verlichte mensen zou ontvangen, in goddelijke waarheid de hand van de de verrezen Christus vasthouden, en u uiteindelijk bevrijdt van de monsterlijke molenstenen van de beschaving, daarbij leert u op de juiste manier van het pad van heiligheid te genieten, terwijl u anderen ook leert de weg te vinden die naar het eeuwige leven leidt?

Een van uw dichters heeft gezegd: “Ze kunnen niet sterven, want ze hebben nog niet geleefd.” En ik denk dat het in die zin is dat mensen zouden moeten beginnen te leven: door mechanische gedragspatronen af te schaffen die resulteren in het ontnemen van hun spirituele kracht en vrijheid.

Nu heeft het barmhartige ‘karmische uitstel’ dat soms door de Karmische Raad wordt gepraktiseerd, ertoe geleid dat sommige weerspannige individuen toestemming hebben gekregen voor voortzetting van hun slechte gedrag. Geliefde mensheid! De barmhartigheid van de grote wet brengt niet altijd onmiddellijk van ieder mens de deuropening naar de volledige impuls van zijn verkeerde daden. Een bepaald deel van het negatieve karma van de meeste mensen wordt eveneens door de hand van barmhartigheid tegengehouden of uitgesteld om er volledig op te reageren als een cumulatieve bevrijding.

De Heren van Karma geven er de voorkeur aan om de karmische pieken af te vlakken en de karmische dalen naar boven te halen, zodat elke vergelding een bijdrage kan worden aan het welzijn van de mens. Er wordt echter vaak geen rekening gehouden met de genade van de grote wet, noch wordt deze erkend door de mensheid die, zonder acht te slaan op deze gezegende wet, snel het pad van neerwaartse actie blijft volgen.

Het is waar, gezegenden, dat er af en toe dispensaties van persoonlijke aard zijn verleend door de Karmische Raad aan toegewijde individuen die het licht dienen, waardoor ze meer vrijheid hebben van karma uit het verleden, zodat ze sneller hun vrijheid zouden kunnen winnen en dan, indien nodig, die karmische schulden betalen van hogere niveaus en dimensies van dienstverlening aan de mensheid en de aarde.

Simpelweg omdat sommige individuen lijken te ontsnappen aan de aanpassing van de karmische wet, zou dit niemand moeten aanmoedigen om op een ongepaste manier te handelen. Want de wet is heel rechtvaardig en heel nauwkeurig in zijn vereisten; en ik zeg jullie, gezegenden, er is geen portie energie die zo klein is dat wanneer ze wordt gekwalificeerd met ontkenning of de gezegende kracht van positief goed, niet terugkeert naar de voeten van degene die haar uitzendt voor zegen of verlossing.

Nu stelt deze discussie voor de mensheid het probleem van de mechanica van de natuur en de mechanica van de kosmische wet. We proberen niet te ontkennen, maar bevestigen eerder dat de werking van de kosmische wet niet mechanistisch is, maar als de wet van exacte manifestatie, die de essentie bezit van de vijf daden van essentiële goddelijke gratie: genade, rechtvaardigheid, mededogen, troost en heelheid of voltooiing.

Het is hier dat we het scherp van de snede over het mechanistische concept trekken en uw aandacht vestigen op het feit dat, zowel in de natuur als in de Goddelijke natuur, inherente genade veel van de kwaliteiten van God belichaamt, zoals het onderscheidingsvermogen van Christus-intelligentie en de grote zuiverheid van de wet. De Heren van Karma zijn daarom in staat om aan de ziel van de dorstigen en behoeftigen het levenswater en het kleed van wit linnen, de gewaden van spirituele zuiverheid en ten slotte volledige verworvenheid te schenken.

Geliefden, de geest van God is levend, elektrisch, vitaal. Dit is de zaak van de Vader waarnaar in veel van zijn uitspraken wordt verwezen door de geliefde Jezus. “Wist u niet dat ik moet zijn in de zaken van mijn Vader?”  Zich bezighouden met de zaken van de Vader is vrij zijn van het gevoel van louter een mechanische handeling of van de gedachte aan het volgen van een voorgeschreven wet.

In harmonie met de Vader handelen, is goddelijke genade navolgen. Het is het vermogen bezitten om iemands wezen te betrekken bij de zogenaamde strijd van het leven (de strijd om het voortbestaan van het licht van de ziel ondergedompeld in de dichtheid van de materie) door het pad van rechtvaardigheid te volgen ter wille van Zijn naam, IK BEN, en wandelen door de vallei van de schaduw terwijl u standvastig vasthoudt aan de staf van uw eigen aandacht op het Goddelijke en u bewust blijft van de gemeenschappelijke behoeften van zowel God als de mens.

De mens heeft behoefte aan goddelijke genade en de behoeften van God zijn voor een kanaal waardoor die genade tot uitdrukking kan komen. Dit is nooit een mechanische handeling, maar altijd een handeling van goddelijke liefde, waarbij de ziel van God de ziel van de mens omhelst. En in deze omsloten ruimte, dit spirituele klooster, dit toegewijde spirituele huwelijk, zal een goddelijk mannelijk kind, geboren uit deze heilige eenheid, de tempel van God in volmaakte orde brengen. Het zal worden gedaan!


Bron: The Soulless One: Mark. L Prophet

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders