Saint GermainTeachings

“Moge u slagen voor iedere test!” Deel 2 van 2

Een Studie in Christusschap door de Grote Inwijder. Tenzij u zichzelf centreert in uw hart, dat de centrale zon van uw wezen is, kunt u zich tollend aan de periferie van de aura bevinden, waar u het bewustzijn van de wereld raakt. Dat punt, die buitenste cirkel van de aura, zou altijd een zeer diep blauw moeten zijn een blauw vuur van bescherming, dat ook rondom de buis van Licht aanwezig is.

Maar ik zou willen opmerken, dat wanneer u boordevol blauw vuur bent, dit anderen vaak tegen u in het harnas jaagt, omdat het zo krachtig is en het slechtste in hen naar boven brengt. Dus het is dan het wijste om de kinderhandschoen te dragen – d.w.z. om een andere laag van violet vuur buiten de blauwe laag aan te brengen die een kalmerend effect heeft, om datgene te verteren wat tegen uw aura schuurt of naar u toekomt. Wanneer het door het violette vuur heen breekt, heeft u nog de muur van blauw vuur en vervolgens de kracht van de buis van licht. En wanneer ook diplomatie niet werkt, is er altijd nog de kracht van het schild van Aartsengel Michaël!

In de stilte en de lieflijkheid van het Licht, BEN IK gekomen.
Vaak is het een kwestie van houding. Hoe stelt u zichzelf op? Bent u voorbereid op de volgende levering door God of aanval van de duistere kracht, of bent u, zoals men tegenwoordig zegt, “opgelegd”? Als u rondlummelt, onderuitzakt, open staat, lanterfant – de tv staat aan, de reclameboodschappen bombarderen u met hun rockritme, de kat miauwt, de hond blaft, de kinderen schreeuwen, de telefoon rinkelt – hoe verwacht u dan rustig te blijven? Het is een valkuil, maar u heeft dit toegelaten.

Nu kunt u uw kalmte te midden hiervan bewaren, maar niet met een onderuitgezakte houding, want op elk moment kunnen de aardappelen aanbranden en kan iedereen beginnen te ruziën en, wanneer u niet oplet, uzelf ook. En wat hebben we dan bereikt? – een verloren uur voor Saint Germain en het levenswerk van Helios en Vesta, en uw eigen gevoel: “Ik zal nooit een goede chela worden. Ik zal nooit meester worden over mijn leven.”

Maar, beminden, het is een kwestie van een, twee, drie, vier, vijf – enkele eenvoudige vereisten: Sta niet toe, dat uw gezin van alle kanten wordt gebombardeerd. Sta niet toe, dat dit alles tegelijkertijd gebeurt. Streef naar communicatie met het hart. Geef de kat te eten, laat de hond uit, zet de tv uit, zorg ervoor dat alles op het fornuis veilig staat, en geniet van die cirkel van verbinding met God-vastberadenheid, opdat ieder lid van uw gezin of huishouden of vrienden, de gelegenheid zal krijgen om door uw liefdevolle aanwezigheid iets heel belangrijks vanuit het hart uit te drukken.

Nu komen wij bij het onderwerp van de opvoeding, de opvoeding van uw ziel en, door uw voorbeeld, de opvoeding van anderen. Er bestaat een ongepaste manier van praten, die snel kan leiden tot gekibbel. Vermijd dan wat betwistbaar is wanneer u al van tevoren weet dat u het daarover niet eens bent.

Waarom zouden we het twistgesprek voortzetten? Aangezien iedereen het recht op zijn eigen mening heeft, laten we dan ergens anders over spreken. Want langs een andere weg, een benadering van God of kunst of wetenschap, kunnen we misschien tot overeenstemming komen. Niet als een compromis, maar als een overeenkomst bouwen we het koninkrijk van God. Daarom zoeken we de fundamentele punten van overeenkomst en bouwen daar vervolgens op.

Wanneer er ook maar een overeenkomst aanwezig is in een principe van God, is er een kern gevormd – een band van liefde. Die band van liefde begint in feite het gebied van onenigheid en vergissing te verteren, die in de gedachten van uw vriend of in uw eigen gedachten aanwezig kan zijn, want wij moeten zelf onze eigen dwalingen onder ogen zien, is het niet?

Misschien heeft u bij een aantal gelegenheden bemerkt, dat u door uw woorden en daden voor sommigen groot verdriet en belasting veroorzaakt heeft. Misschien heeft u door negativiteit, pessimisme, kritiek, geschreeuw en protest en uw zin willen krijgen donkere wolken binnen gebracht. En bij een andere gelegenheid, door datgene te doen waar u zo goed in bent, gaat iedereen met een goed en tevreden gevoel weg, met het gevoel van even geliefd en even belangrijk te zijn, en ten zeerste nagenietend van een avond, die de ziel tevreden gestemd heeft of van de ervaring met elkaar. Zo ziet u, dat het vleselijke verstand trots is op zichzelf, en op zijn vermogen om te beheersen en pijn te doen, om een ander af te breken en te overtreffen, zichzelf te verheffen en zichzelf op te blazen zoals een slang dat doet.

Ja, u kunt deze dingen doen, maar u kunt het beter nalaten – probeer niet de belangrijkste persoon in de kamer te zijn of degene, die elke discussie wint of degene, die alle schitterende punten naar voren brengt. Het is veel beter, om naar binnen, in het hart te gaan en iedereen liefde te sturen, en te bevorderen dat er door uw gesprek enige belangrijke punten van wijsheid of uitdrukking van iemand anders naar voren komen, omdat u het gemakkelijk maakt, omdat u een soort ontspanning en warmte creëert. En iemand, die misschien een veel harder leven heeft gehad dan u, die stil is geworden, misschien door de grote duisternis van geliefde personen, kan zich eindelijk thuis en vrij voelen om te spreken zonder bekritiseerd te worden.

Beminden, ga er van uit dat diegenen die naar u toe komen gewond en verminkt en vol littekens zijn, want dat zijn ze. Zij zijn verwikkeld geweest in vele levensgevechten. Als u hen chagrijnig vindt of vindt dat ze een dikke huid hebben, weet dan dat dit een verdedigingsmechanisme is dat zij ontwikkeld hebben vanwege een zeer diepe kwetsuur. Genees die kwetsuur, niet op zo’n opvallende manier door uzelf als een genezer te profileren – “Nu ga ik dit voor u doen, nu ga ik dat voor u doen” – maar doe het gewoon in de stilte van uw hart. Leer om voor mensen te bidden en hen niet uit te zuigen. (Applaus)

Het is waar, beminden. Veel pijn, veel wreedheid, die in de wereld van vandaag tot uiting komt doordat de persoon die oude wond, die scherpte, telkens weer inwikkelt. Aldus wordt het een zeer belangrijk punt binnen de Wet om God Almachtig om de genezing van iemands ziel te vragen van de behoefte om agressief te zijn tegenover elk deel van het leven.

Ziet u, stervelingen hebben deze behoefte, mensen kunnen ze hebben; want zij missen de goddelijke vonk. Maar de zonen en dochters van God, de kinderen van het Licht hebben geen behoefte om deel te nemen aan dit stukje wereldse psychologie, precies zoals u het voedsel niet meer neemt dat in sommige omgevingen wordt opgediend. U heeft al lang geleden de behoefte om op die manier te eten overwonnen.

Een groot deel van de oorzaak van uw falen bij vele testen komt, doordat u niet gestopt bent uzelf van de menselijke gewoonte te ontdoen om die ergernis te uiten, die arrogantie – dit alles voortkomende uit de behoefte van het menselijke denkvermogen om zichzelf te bevestigen. Dit is niet reëel! Het bezit geen kracht om uw persoonlijkheid te overheersen! Ik spreek rechtstreeks tot u, en u allen weet waar ik het over heb! En ik zeg u: de belofte van uw hemelvaart zal door mij nooit in gevaar worden gebracht, maar dat kan wel door uw eigen vrije wil!

U moet naar mij luisteren. Het is nodig om te veranderen door de wil van het hart, door een hart dat voldoende liefheeft om te veranderen, omdat anderen nog steeds lijden onder een oneerlijke uiting die u geregeld ventileert – oneerlijk, omdat deze uiting de God in die persoon niet prijst, zich niet verheugt in zijn overwinning, maar nog steeds die spottende houding behoudt die een ander zal afbreken.

Beminde harten, ik zal pal blijven staan, en ik zal dat tot in eeuwigheid blijven doen, om het pad van uw ziel naar de overwinning en de hemelvaart te verdedigen. Velen van u die zich in een precaire situatie bevinden door uw gebeuzel met het vleselijke verstand, mogen dit vandaag in dit hart en in mijn hart afwerpen. Want mijn hart is groot genoeg, zoals het hart van God, om dit alles te verteren.

Mijn hart is vandaag een kosmische verbrandingsoven, zo u wilt, en die kan het vernietigen als u het loslaat. Maar onthoud wel, het is niet een eenmalige gebeurtenis. U kunt nu het besluit nemen om te stoppen met roken en dit in mijn hart leggen, en dan zal de opname ervan worden vernietigd. Vierentwintig uur later zult u het wereldmomentum tegenkomen waarvoor u een zwakte had en u zult moeten zeggen:

Neen! Tot zover en niet verder! Ik dring je terug, jij nicotine-entiteit! Wordt gebonden door de kracht van mijn hart, dat één is met het hart van Saint Germain!

Jij kunt me niet raken, want IK BEN de Oneindige!
Ik leef in het hart van God. Tijd en ruimte bestaan hier niet, en jij kunt niet in de Oneindigheid verblijven!
En daar ik niet verblijf, waar jij bent, zal ik vandaag, morgen en mijn leven lang niet meer roken.
Want ik ben in mijn Huis van Licht, en de enige rook die hier is, is de zoete wierook van El Morya! (Applaus)
Aldus, moge u voor elke test slagen.


Deze dictatie door Saint Germain werd gegeven via de Boodschapper Elizabeth Clare Prophet, op 6 juli 1984, gedurende “De vlam van Vrijheid spreekt”, een internationale bijeenkomst voor geestelijke vrijheid in het Hart van de zgn. ‘Inner Retreat’, het Innerlijke Verblijf, in de Royal Teton Ranch bij Livingston, Montana. Om het vurige betoog van de Meester, dat onderbroken werd door gelach en applaus van het publiek, volledig te kunnen assimileren, is het nodig om het te horen, zoals het op het bandje wordt weergegeven. De dictatie en de lezing van de boodschapper over “de belichamingen van St. Germain” zijn uitgegeven op de 16 cassettes van het Freedom Class Album (A 84120). De beide delen zijn ook apart verkrijgbaar.) Cassette B 84131.

Uitgegeven als parel in 1984 jaargang 27 no. 49

Copyright © 2021 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.