Moge u slagen voor iedere test! - Deel 1 van 2 - The Summit Lighthouse Holland

Moge u slagen voor iedere test! – Deel 1 van 2

Een Studie in Christusschap door de Grote Inwijder. Laat de mensen maar zeggen wat ze willen. Ik zal zeggen: U bent goden! 1). U allen bent zonen van de Allerhoogste – schitterende zonen van Licht! Laten we nu onze mouwen oprollen en elke schaduw gaan aanpakken die geaccepteerd is als het verschroeien van het kledingstuk gedurende al die tijd. Beminden, het is net als verbrande toast! U gooit het het raam uit voor de vogels!

Moge u voor iedere test slagen.
Kunt u in deze uitdrukking en in mijn houding de persoon van Maitreya niet zien doorschemeren? Ik ben zijn gast, die in zijn Mysterieschool uit zijn naam voor zijn beminden en de mijnen spreekt.

Moge u voor iedere test slagen! Dit is Oriëntaals, n’est-ce pas? 2)
Beminde harten, hoe zullen wij beginnen? Hoe beginnen wij met het handhaven van die God beheersing, die het ritme van God toestaat om het evenwicht te herstellen vóór het optreden van de menselijke reactie – vrees of woede of het wankelen van het evenwicht?

Beminde harten, de bestanddelen zijn te vinden in de dictaties, het decreeboek, de lessen van de Hoeders van de Vlam. Maar, zoals altijd, hoe uitgebreider het compendium aan kennis, hoe groter de noodzaak voor de leraar om alles te organiseren. Daarom verwijs ik naar de Count-to-Nine 3) (Tel tot Negen) decree.
De “Count-to-Nine”, gegeven met het volle vuur van uw hart, stelt u in staat om de leiding van uw aurische krachtveld terug te krijgen, waar inbreuk op gepleegd is, waar druk op uitgeoefend is, dat gepenetreerd en binnengevallen is.

Begrijp daarom dat soms, wanneer u plotseling een verstoring voelt – u uit het veld geslagen raakt, u een shock krijgt of een plotselinge reactie op de onrechtvaardige daden van iemand anders – een van de oorzaken is dat u tijdelijk uw evenwicht verliest, dat de normale stroming van de aura verstoord geraakt is, alsof u plotseling het water in beroering brengt.

Welnu, uw aura is uw heiligdom en is de heiligheid van uw Godvlam. Alvorens dus aan de eisen van het menselijke verstand te voldoen – het vragen, het bidden om gunsten, of wat dan ook – herstel uzelf. Praat rustig, zachtjes en langzaam. Want op deze manier zult u niet beïnvloed worden door de woede, de heftigheid, en de ontsteltenis van wie dan ook in uw nabijheid.

U spreekt zoals ik het nu doe: uit het hart – vanuit de zetel van het hart, het punt van de Boeddha. U spreekt hard genoeg, in de betekenis van sterk zijn en vastberaden, zó dat uw ademhaling en uw stem niet wegvallen als een door angst verwelkend viooltje. U spreekt sterk, vastberaden, vredig en krachtig genoeg, zodat God uw stem kan gebruiken om uw eigen aura en de onrust of de angst of de opwinding van iemand anders tot bedaren te brengen.

Wees de kalme aanwezigheid in een draaikolk van ellende en activiteiten, beminde harten, en leer de weg van de kracht, de onmetelijke kracht van vrede zelf. Dus zou u, beminden, de “Count-to-Nine” decree van buiten moeten kennen. U moet u realiseren, dat het in een situatie van verwarring noodzakelijk is om een paar keer diep adem te halen. Want bij angst begint het hart sneller te kloppen en begint men kortademig te worden, wat het gebrek aan beheersing versterkt.

U haalt een keer diep adem, u ademt uit, u gaat in uw hart, en antwoordt niet meteen met ja of nee – geen onmiddelijke reacties of oplossingen – maar u keert stil naar binnen. Er zijn vele manieren waarop u dit kunt doen. Als iemand zo ziedend is als een dolle hond, kunt u bijvoorbeeld zeggen, “Wacht een minuutje, alstublieft. Ik kom zo meteen terug.”

Ziet u, beminden, de testen volgen elkaar zeker en snel op. Wij willen dat u het gevoel van meesterschap, van heerschappij, ervaart, het enorme plezier van een dag beëindigd te hebben en met die kracht afgehandeld te hebben, die drijvende kracht van irritatie, en iedere zwakheid van de zinnen gericht tegen uw hart overwonnen en overstegen te hebben.

Zij zouden uw leven willen stelen. Ze zouden de liefdesstroom tussen ons willen wegnemen. Zij zouden de band willen verbreken door iedere vorm van woede of geweld. Zij zouden uw gevoel van waardigheid willen stelen, uw gevoel van de mantel de discipel van Sanat Kumara te zijn. Wanneer zij erin slagen om uw waardigheid te vernietigen en u zich als een mot begint te voelen, zult u er ook één worden. En totdat u uw zelfidentiteit terugwint, moet ik pauzeren en opnieuw wachten, mezelf afvragend hoe lang u om de lamp van deze serpenten zult fladderen, die u voor een ogenblik in hun aura’s gelokt hebben.

Aldus, beminde harten, het zachte antwoord verdrijft de toorn. Als iemand met een luide en schelle stem tot u spreekt, pas dan uw toon aan en antwoord met Godbeheersing. Antwoord met behulpzaamheid. Probeer het probleem op te lossen. Probeer alles van de beste kant te laten zien. Geeft eerste hulp wanneer dit nodig is. Houd uw verstand erbij. Stap niet de maalstroom van iemands angsten binnen, anders zult u verward raken.

Onthoud dat alles wat probeert u uit de zetel van de Boeddha in de geheime kamer van het hart te krijgen, aangemerkt moet worden als de vijand – niet noodzakelijkerwijs de persoon, want het is vaak een geliefd iemand, maar de kracht, die probeert gebruik te maken van die persoon. Aldus ligt de uitdaging erin om die persoon alsook uzelf op dat moment te bevrijden van de menselijke onzin.

Moge u slagen voor iedere test!


Deze dictatie door Saint Germain werd gegeven via de Boodschapper Elizabeth Clare Prophet, op 6 juli 1984, gedurende “De vlam van Vrijheid spreekt”, een internationale bijeenkomst voor geestelijke vrijheid in het Hart van de zgn. ‘Inner Retreat’, het Innerlijke Verblijf, in de Royal Teton Ranch bij Livingston, Montana. Om het vurige betoog van de Meester, dat onderbroken werd door gelach en applaus van het publiek, volledig te kunnen assimileren, is het nodig om het te horen, zoals het op het bandje wordt weergegeven. De dictatie en de lezing van de boodschapper over “de belichamingen van St. Germain” zijn uitgegeven op de 16 cassettes van het Freedom Class Album (A 84120). De beide delen zijn ook apart verkrijgbaar.) Cassette B 84131.

(1) Ps.82:6; Johannes 10:34.
(2) n´est-ce pas?(Frans) nietwaar?
(3) Decree 0.10 “Count-to-Nine” in “Prayers, Meditations and Dynamic Decrees for the Coming Revolution in Higher Consciousness” (deel 1), Summit University Press.

Uitgegeven als parel in 1984 jaargang 27 no. 49

COUNT-TO-NINE DECREE by Cuzco 0.10

In the name of the beloved mighty victorious Presence of God, I AM in me, my very own beloved Holy Christ Self, beloved Arch angel Michael, Prince Oromasis, Mighty Astrea, Goddess of Light, beloved Ascended Master Cuzco, beloved Guru Ma and Lanello, the entire Spirit of the Great White Brotherhood and the World Mother, ele mental life—fire, air, water, and earth! I decree: (1x)

Come now by Love divine,
Guard thou this soul of mine,
Make now my world all thine,
God’s Light around me shine. ( Visualize the white light filling the ovoid of the aura )
I count one,
It is done.
O feeling world,
Be still!
Two and three,
I AM free,
Peace, it is God’s Will. (Visualize a band of white fire around the solar plexus)
I count four,
I do adore
My Presence all divine.
Five and six,
O God, affix
My gaze on Thee sublime! (Visualize a band of white fire around the neck and throat chakra)
I count seven,
Come, O Heaven,
My energies take hold!
Eight and nine,
Completely thine,
My mental world enfold! (Visualize a band of white fire around the head and third eye)
The white-fire Light now encircles me,
All riptides are rejected!
With God’s own might around me bright
I AM by Love protected! (Visualize the white light encircling all of the chakras and the four lower bodies) (3x of 9x or more)

I accept this done right now with full Power! I AM this done right now with full Power! I AM, I AM, I AM God-Life expressing Perfection all ways at all times. This which I call forth for myself
I call forth for every man, woman, and child on this planet! (1x)


Copyright © 1962 Summit Publications, Inc.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders