Teachings

Igor de “onbekende zoon”

Igor was in Rusland belichaamd ten tijde van de Russische revolutie en hoedde de vlam namens zijn landgenoten in die periode. Igor was een discipel van Moeder Maria en Aartsengel Gabriel. Moeder Maria spreekt over Igor als haar “onbekende zoon” en beschrijft zijn leven in toewijding aan God.

Al vroeg in het leven van Igor kwam Gabriel bij hem en zei: ‘Gegroet, Igor. God heeft jouw gebed gehoord en hij heeft mij tot je gezonden. Weet dan dat ik je door je leven zal leiden en dat ik een vriend voor je zal zijn. Door deze toegewijde zoon van God verankerde Maria een licht dat verhinderde dat de vernietiging en het verlies van leven tijdens de Russische revolutie groter was dan het is geweest.

En daarom zou ik u willen vertellen over Igor, de kleine Russische jongen, het boerenkind dat ik onder mijn vleugels nam in de 19e eeuw. En ik hield voor hem hetzelfde onbevlekte concept dat ik voor mijn Zoon, Jezus, hield.

Igor woonde in de buurt van de berg van Ararat in een heel bescheiden hut en vanaf dat hij een kind was, bad hij tot God. Want hij verschilde van andere kinderen, van die onbehouwen boerenjongens die zijn buren waren, en hij keerde zich al op jonge leeftijd naar binnen, tot innerlijke contemplatie.

Ik herinner me nog goed dat zijn ongevormde geest niet eens de matrijzen van begrip kon creëren van wat hij in zijn ziel voelde. Maar ik werkte samen met een van de grote engelen van spraak die ten tijde van de toren van Babel was ingezet om de mensen in verwarring te brengen. En ik drong er bij deze engel op aan dat Igor hulp zou ontvangen, door de kracht van de engel, om de betekenis van spraak te begrijpen, zodat ook zijn gevoelens konden worden vertaald in goddelijk begrip.

Dit kind bad en hij bad niet alleen met gevoel, maar ook met begrip. En het gebeurde dat tijdens de dagen van de Russische revolutie het werk van Igor het belangrijkste alle was van om de afschuwelijke tol te stoppen die anders driemaal zo groot zou zijn geweest als dat het nu was. En terwijl de vreselijke machten van duisternis zich concentreerden in Raspoetin, was Igor voortdurend in gebed voor het grote volk van Rusland en voor Moeder Rusland.

Ik vertel u hierover omdat hij geen geschriften heeft nagelaten behalve op de pagina’s van Akasha. Maar ik wil dat u weet dat deze gezegende, die deze naam(Igor) droeg, die heel goed verward [d.w.z. verkeerd begrepen] kan worden door de mensen van de wereld als synoniem voor “onwetendheid”, niet onwetend (ignorant) was. Hij was door God onderwezen en ik sponsorde zijn ziel op innerlijke niveaus.

Zijn passie maakte hem een patriarch voor zijn volk, maar zij kenden hem niet. Zijn naam werd nooit vastgelegd, zijn eigen ouders herkenden zijn innerlijke ontwikkeling niet—ze vonden hem een vreemd en raar kind, het kind van eenzaamheid—en zijn leraren sloegen hem om de oren en zetten hem in de hoek omdat ook zij hem onwetend vonden en zonder kennis.

Hij wilde niets voor zichzelf. Maar toen hem de volledige kennis van spiritueel meesterschap werd gegeven en hij een wijsheid verkreeg die te vergelijken was met mijn Zoon Jezus, deed hij niet wat Jezus deed—zielen verzamelen door met de menigten op de heuveltoppen te spreken–maar hij worstelde met de zielen van mensen op innerlijke niveaus.

En terwijl hij op zijn rieten palet lag en ’s nachts naar de sterren staarde, zwierf zijn bewustzijn in de verte—over de wereld. En hij reisde naar Frankrijk, naar Amerika en naar vele andere landen, en zag duidelijk en met een grotere visie dan uw televisiescherm kan overbrengen de schoonheid van de zielen van mensen en hun gevaren. Wanneer hij daar gevaar zag, bad hij en zijn gebed vulde de lucht. Zijn gebeden werden beantwoord door engelen uit de scharen van Raphael, en door zijn liefde werd vaak genezing bewerkstelligd.

Ik zou vandaag tegen u willen vertellen dat hij de onbekende Zoon van God is. Ik zou u vandaag willen zeggen dat als Amerika en Rusland ooit in staat zullen zijn hun verschillen bij te leggen en zich te verenigen, dit gedeeltelijk en voor een groot deel zal zijn vanwege het werk van Igor.
Hij heeft nu een nieuwe naam en die is zo mooi dat ik wilde dat ik het u mocht vertellen. Maar de Heren van Karma hebben gevraagd dat hij ‘de onbekende Zoon’ mag blijven.

Zijn Hemelvaart
Over zijn hemelvaart aan het einde van die belichaming heeft Igor gezegd: Ik aanvaardde de liefde van Maria en haar wijsheid en mijn hart was gerustgesteld, maar de terreur brandde voort. Gedurende mijn hele leven streefde ik ernaar, omdat ik een pelgrim wilde worden in een vreemd land, om iets hogers te bereiken dan dat ik mensen zou kunnen bevrijden. Langzamerhand, door het plechtige ritueel van de heilige mantra van mijn toewijding aan God en door mijn een punt gerichtheid, gebeurde het dat ik eindelijk klaar werd gemaakt voor het moment van mijn hemelvaart. En toen die aan mij werd gegeven, was het niet met sterfelijke getuigen. Ik ging alleen naar boven, maar merkte al snel dat ik niet alleen was, want om mij heen waren veel stralende wezens; en ik wist dat ik eindelijk naar Huis was gegaan.


Bronvermelding Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Masters and Their Retreats, s.v. “Igor.”
1. Igor, “The Drama of One Life Touched by God,” The Radiant Word, Pearls of Wisdom, jaargang 15, nr. 53, December 31, 1972.
2. Internationale grenzen zijn veranderd sinds Igor’s tijd. Berg Ararat, nu in Turkije, was toen op de grens van Turkije en Armenië, en was deel of het Russische keizerrijk in de late negentiende eeuw.
3. Mother Mary, July 3, 1966.
4. Igor, “The Drama of One Life Touched by God,” The Radiant Word, Pearls of Wisdom, jaargang 15, nr. 53, December 31, 1972.