Karma en reincarnatie

De wisselwerking tussen karma en psychologie

Hoe komen we te weten wanneer een situatie in ons leven een bepaald karmisch kenmerk heeft?
Lucille Yaney, een psychotherapeute die in reïncarnatie gelooft, zegt dat bijvoorbeeld een patroon van emotioneel overreageren, inclusief onverklaarbare angsten en fobieën, een aanwijzing is. ‘Als iemand in een bepaalde situatie heftiger reageert dan nodig is, dan reageert hij misschien op vroegere situaties uit dit leven of uit vorige levens’,zegt Yaney, die al meer dan vijfentwintig jaar therapie geeft. De huidige omstandigheid die de reactie uitlokt, is lang niet zo bedreigend als wat er in het verleden gebeurd is, maar wij nemen het waar en reageren erop zoals wij dat oorspronkelijk deden.

Als wij bijvoorbeeld in een voorgaand leven gemarteld werden, dan kunnen wij ons nu in een situatie bevinden waarin we op kritiek reageren alsof we worden aangevallen of gemarteld. ‘In zo’n geval kunnen we terughoudend zijn om voor onszelf op te komen’, verklaart Yaney. ‘Misschien hebben we een excessieve behoefte om anderen te behagen. Of kunnen we niet voor onszelf opkomen als we kritisch ondervraagd worden. In plaats daarvan nemen we steeds de positie in van slachtoffer, worden defensief, klappen dicht, en ‘sterven’ als het ware.’

‘Een ander teken dat we te maken hebben met zaken uit vorige levens’, zegt Yaney, ‘is de hevigheid van onze emotionele opluchting nadat wij een situatie hebben opgelost.’ ‘Het hoeft maar iets heel kleins te zijn wat we hebben overwonnen’, zegt ze, ‘zoals bijvoorbeeld de confrontatie met iemand voor wie we bang waren. Maar als we dit durven doen, voelen we ons buitengewoon opgelucht. Het is alsof alle energie die we gebruikten om herinneringen uit vorige levens te onderdrukken, nu niet meer geblokkeerd is en nu tot onze beschikking staan.’

Hoewel het niet nodig is de details van onze vorige levens te kennen om met succes door ons karma heen te werken, moeten we wel de wil hebben onszelf te observeren en zien hoe we op gebeurtenissen reageren. Wij moeten willen begrijpen dat er in het leven geen ongelukken of toevalligheden bestaan. Alles wat we meemaken gebeurt met een reden. Elke confrontatie geeft ons de gelegenheid om het karma op de beste manier op te lossen. Er kunnen bijvoorbeeld wel zes verschillende manieren zijn om met een situatie om te gaan en die kunnen allemaal enig goed karma en een goed gevoel opleveren, maar slechts één daarvan zal de beste oplossing voor jou zijn, en dat zul je voelen.

Laten wij bijvoorbeeld aannemen dat je moeder in een vorig leven een kind was dat je in de steek hebt gelaten. Nu wordt je moeder ouder en heeft speciale zorg nodig.

‘Omdat je jouw moeder in het verleden in de steek liet, zul nu een sterke dwang voelen om persoonlijk voor haar te zorgen, terwijl je broers en zussen diezelfde gevoelens niet hebben’, zegt Yaney. ‘Je broers en zussen kunnen het prima vinden om de zorgplicht aan iemand anders over te dragen, zelfs om haar in een goed tehuis te stoppen, waar ze goed wordt verzorgd. Feitelijk is het zo dat als je broers en zussen dringende professionele bijdragen moeten leveren aan de wereld, ze zichzelf en anderen een slechte dienst zouden bewijzen door hun moeder te gaan verzorgen.’

Je zou je karmische verplichting kunnen aanvoelen door te observeren hoe je je in deze situatie voelde, zegt Yaney. Vanwege je karmische verantwoordelijkheid zou je je vermoedelijk sterk voelen en energie krijgen door je persoonlijke zorg voor je moeder. Wat betreft je broers en zusters – wiens belangrijkste verplichtingen elders liggen – zij zouden zich verbitterd en onvervuld voelen als zij die zorg op zich moeten nemen. Dus kan onze plicht heel sterk verschillen van die van een ander, hoewel we in dezelfde situatie zitten.

Het hangt allemaal af van onze karmische voorgeschiedenis. Het is onze taak onze vrije wil te gebruiken om de innerlijke leiding te volgen die ons tot de hoogste keuze zal leiden.


Bron: Karmalessen.nl . Volg deze lessen om je verleden te overstijgen en je toekomst te transformeren.