Opgevaren MeestersTeachings

De godin van mededogen – Geliefde Kuan Yin

Wie is Kuan Yin? Zoals Maria bekend is in de Westerse wereld, zo wordt Kuan Yin gezien als de Moeder die door het pad van de Oosterse traditie tot ons komt. Kuan Yin wordt zowel als zijnde zowel mannelijk, als vrouwelijk beschouwd. In haar mannelijke vorm staat zij bekend als Avalokiteshvara. Aangezien zij een bodhisattva is heeft Kuan Yin een eed gezworen om het nirvana niet binnen te gaan totdat alle levende wezens volledig ontwaakt zullen zijn en begeleid naar hun verlossing. Zij staat bekend als de bodhisattva van mededogen en wordt beschouwd als een uitstraling van Amitabha Boeddha. Wij kunnen ervoor kiezen om via haar hart het pad van boddhisatvaschap te bewandelen. Wanneer we de mantra’s van Kuan Yin voor een specifieke manifestatie reciteren, worden we die mantra en kunnen alles worden wat Kuan Yin vertegenwoordigt in die vorm.
– Elizabeth Clare Prophet, 1988

De kracht van genade. “ . . . Genade is een heel kostbaar geschenk van God. Als lid van de Karmische Raad ben ik er van overtuigd, dat de meesten van u mijn ambt zullen kunnen waarderen. Voortdurend komen er decrees en verzoeken naar mij toe. Sommige mensen vragen mij om bevrijd te worden van een bepaalde gezondheidstoestand die hen zorgen baart, anderen vragen hulp voor een geliefde. Vele van deze verzoeken zijn heel persoonlijke smeekbeden en sommige verzoeken vragen om verandering in de wereldorde.
Deze krijgen allemaal, uit naam van genade, onze aandacht. Hoe zouden we ook de hartenkreet van Gods kinderen van overal kunnen negeren.

Uw Saint Germain zei lang geleden: “Het wezen van genade duldt geen dwang; Ze druppelt als zachte regen van boven op wat beneden is. Dubbel zegent zij: Ze zegent zowel wie haar geeft als wie haar ontvangt.” Daarom zeg ik: nooit, nooit, nooit, in alle eeuwigheid wordt er een fout gemaakt door hem die genadig is voor een ander deel van leven. Hardheid van hart, hardheid in de gevoelswereld, die naar enig leven uitgestort wordt, is de meest effectieve projectie in de kosmos die verhindert dat de zegeningen van God in manifestatie komen. Een aantal mensen heeft maar één persoon op de planeet die ze niet willen vergeven. En omdat ze niet vergeven kunnen zij ook geen buitengewone uitstroom van de zegeningen van het leven ontvangen. Daarom is de loutering van absolute vergeving zo belangrijk – en ik bedoel niet de aanvaarding van overheersing door een andere levensstroom. Ik zeg u, de mensheid geeft de grootste kracht aan andere delen van leven wanneer ze gevoelens van tweedracht jegens zijn medemens koestert . . . ”

“ . . . De kracht van genade, de kracht van uitstroom van het heilige vuur, de kracht van de liefde van God is iets kostbaars – een geschenk zo heilig, zo liefhebbend, dat het beschouwd moet worden als ver verheven boven juwelen van fysieke verfraaiing, hoe mooi die ook mogen zijn . . . ”


Uittreksel uit een Pearl of Wisdom van Kuan Yin, jaargang 59, nr. 7~, 4 juli 1960 ~