Chela's die de vlam van het leven zouden willen behouden - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s die de vlam van het leven zouden willen behouden

“Houd vast wat u heeft ontvangen!” is het fiat van de Heer uitgesproken door zijn heerscharen als ze de fakkel van het leven doorgeven aan elke Hoeder van de Vlam. Chela’s van het heilige vuur spelen een rol in het hiërarchieplan als ze de fakkel van de Heilige Geest en van de Maha Chohan, de Bewaarder van de Levensvlam, op zich nemen.

Iedereen die zichzelf als leden van de Grote Witte Broederschap zou willen beschouwen, moet de verantwoordelijkheid van hiërarchie begrijpen.

Hiërarchie bestaat uit hoeders van de vlam van het leven die de fakkel van de Heilige Geest aan alle generaties doorgeven.

Zoals Jezus, in wie we het begin en het einde van de cycli van Alpha en Omega vinden, samengekomen in zijn grote voorbeeld van het Christusbewustzijn, zoals hij die we verheerlijken als: de auteur en voltooier van ons geloof” omdat hij het “lichaam ” en het “bloed” van de eeuwige Christos bevatte, net als hij verdragen we het kruis, we bereiden ons voor op de initiatie van de kruisiging, op de vreugde die voor ons ligt. En door Gods genade zullen we, wanneer we de wedloop hebben gelopen, ook “neergezet worden aan de rechterhand van de troon van God”.

In januari 1961 gaf ik toestemming voor de vorming van de Hoeders van de Vlam Broederschap van een kring van toegewijden binnen de Summit Lighthouse die opperste trouw zouden betuigen aan de Vlam van het Leven en aan de Ridder-Commandeur, Saint Germain.

Saint Germain ging opnieuw voor de Heren van Karma. Hij vroeg en ontving de dispensatie om zijn paarse cape, de mantel van zijn dienst, op het altaar van de mensheid te plaatsen, en in het bijzonder op het altaar van alle ware toegewijden van de vlam van vrijheid – degenen die voorbestemd zijn om de avant-garde van het Waterman tijdperk te zijn.

Aan degenen die schouder aan schouder hun steun zouden willen geven aan de opgevaren meesters en aan onze boodschappers Mark en Elizabeth Prophet voor de bekendmaking van authentiek onderwijs dat hun door de hiërarchie werd gegeven, werd een speciale uitnodiging gedaan door de Ridder-Commandeur en mij om hun sponsoring te bevestigen en hun toewijding door zich aan te sluiten bij deze externe broederschap van de Grote Witte Broederschap.

Degenen die reageerden, zijn degenen die diep in de ziel de noodzaak begrepen om die vlam opnieuw te wijden door middel van dagelijkse aanroepingen en decrees die werden gedaan in de naam van de Ik Ben Aanwezigheid en het Christus Zelf van de hele mensheid – degenen die graag de alchemie van de Spirit nastreven en om rechtstreeks met Saint Germain samen te werken om de fundamenten van de gouden eeuw te precipiteren. Degenen die trouw zijn gebleven aan hun belofte hebben ook de noodzaak begrepen om de leringen te sponsoren door middel van regelmatige financiële steun van onze organisatie, The Summit Lighthouse.

Overal waar de opgevaren meesters ijverig hebben gewerkt om een focus van hun lering te vestigen, is er altijd een poging geweest door de duisteren om zich het gezag van de profeet, de leraar, van de boodschapper toe te eigenen door controle over de portemonnee. In deze wereld is het vaak zo dat degenen die de voorziening beheersen, ook het beleid van publieke en private instellingen beheersen.

Chela’s van het heilige vuur die alchemisten van de Geest zouden willen worden, moeten de vereisten van de wet begrijpen.

Door de wet van de alchemie, zijn wij, als u regelmatig steun geeft – met hart, hoofd en hand – aan onze zaak door de Hoeders van de Vlam Broederschap, bevoegd om u instructie in de kosmische wet te geven die al de basis hebben gelegd voor de hemelvaart van niet één maar een aantal Hoeders van de Vlam.

De Hoeders van de Vlam Broederschap is een universele spirituele orde gewijd aan eeuwig geloof, onwankelbare standvastigheid en oneindige harmonie met de liefde van God die voor altijd de stralende vlam is die leven wordt genoemd. Hoeders van de Vlam leven voor de vlam van het leven, en Hoeders van de Vlam zijn de levendige stenen in de tempel van onze God.

Hoeders van de Vlam zijn verantwoordelijk voor het spirituele bestuur van de broederschap, die wordt geleid door de Maha Chohan, de Hoeder van de Vlam, en de Ridder-Commandeur, Saint Germain. De raad van bestuur is samengesteld uit de zeven chohans, die verschillende aspecten van de ontvouwing van de wet leiden, zowel door de gedrukte instructie als door de individuele training die Hoeders van de Vlam krijgen in de etherische retraites van de Grote Witte Broederschap. Een speciaal Comité voor Kinderbegeleiding, gevormd voor de voorbereiding van ouders van inkomende zielen en voor de juiste opvoeding van kinderen, wordt geleid door de Wereldleraren, Jezus en Kuthumi, samen met Moeder Maria. Allen die de eer van de Hoeders van de Vlam hooghouden en leven volgens de principes en de voorschriften van de wet, vinden een versnelling van zowel innerlijke als uiterlijke discipline.

Bij de oprichting van de broederschap heeft de spirituele raad, met de hulp van de hele Grote Witte Broederschap, de Hoeders van de Vlamlessen ingesteld en opgedragen als een officieel kanaal dat moet dienen om de mensheid verder te verlichten en onwetendheid te overwinnen door het licht en de kracht van de Godsvlam. En aan de tafel van de Darjeeling Raad werd bepaald dat de heilige kennis van de vlam die de meesters hebben beloofd in deze lessen vrij te geven, een veilig platform zou moeten bieden voor opklimmende zielen.

Degenen die trouw de zaak van de Broederschap hebben gediend door hun steun aan de Hoeders van de Vlam Broederschap zijn ruimschoots beloond met talloze zegeningen. Iedereen heeft, hoewel soms buiten medeweten van hun uiterlijke bewustzijn, de gelegenheid gehad om besloten lessen bij te wonen in de retraites van de meesters, evenals op onze driemaandelijkse conferenties, en om een buitengewone hoeveelheid karma te balanceren door hun toepassing op de violette vlam die vermenigvuldigd wordt door de sponsors van de broederschap (de leden van de geestelijke raad).

Hoewel organisaties hebben gefaald, hoewel individuen het vertrouwen van God en de mens hebben geschonden, blijft de Grote Witte Broederschap gekwalificeerd leiderschap in externe activiteiten sponsoren en ze beide gebruiken als de dorsvloer waar het kaf en het koren gescheiden kunnen worden om te bewijzen wie het waard is van associatie met hiërarchie.

Ik ben hier om u te vertellen dat in de kosmos de overwinningen veel groter zijn dan de mislukkingen.

Sommigen van jullie zijn zich bewust van het feit dat ik belichaamd was als Arthur, koning van de Britten, en dat ik met Lancelot en Guenevere de droom deelde van de Ridders van de Ronde Tafel en de zoektocht naar de Heilige Graal.

En laat het bekend zijn dat de boodschapper Mark mijn chela in Lancelot was en dat mijn geliefde koningin Guenevere zijn tweelingvlam was, uw eigen Elizabeth wiens moederhart nu aan de wereld toebehoort.

De Hoeders van de Vlam Broederschap bestaat momenteel uit zielen die door de eeuwen heen bij ons zijn geweest toen we de Heilige Graal zochten en vonden. En één voor één hebben degenen die zichzelf waardig hebben gemaakt ook hun plaats gereserveerd aan de ronde tafels van de etherische retraites van de Broederschap.

Dus in de ceremonies van de Hoeders van de Vlam-bijeenkomsten is er de mogelijkheid voor ingewijden van een buitengewone toewijding om geridderd te worden door de Ridder-Commandeur en te worden verzegeld als lady’s van de vlam. Anderen die een bepaalde deugd standvastig hebben belichaamd, in geduld wachtend op de Heer, kunnen de titel van broeder of zuster van de vlam krijgen.

Hoeders van de Vlam, ga voorwaarts in de zoektocht naar de Heilige Graal! Met de banier van de Wereldmoeder, het hart van de Onoverwinnelijke Ridder, het schild van Aartsengel Michaël en het zwaard Excalibur, zullen we niet falen!

IK BEN Arthur in de mantel van

Morya


Bron: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 98 – 106

Schilderij: Quest for the Holy Grale – Arthur Hughes – 1832- 1915

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders