Teachings

Angst vernietigt ontelbare mogelijkheden

Saint Germain zegt ons dat bezorgdheid de belangrijkste oorzaak is dat precipitatie –ofwel het in de stof brengen van wat we nodig hebben – wordt gestremd. Wij kunnen geen zuiver kanaal zijn voor het stromen van spirituele en materiële overvloed in ons leven totdat we bezorgdheid loslaten.

Ik geloof stellig dat als God het heeft, wij het kunnen krijgen. Want zoals Jezus zei: “Vrees niet, kudde. Want het is de Vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven.” Wanneer we angst en twijfel koesteren kunnen we Gods Koninkrijk niet ontvangen (d.w.z. het bewustzijn van God) of zijn overvloed.

Saint Germain zegt dat het een drogreden is te denken dat de toekomst ons iets brengt dat vandaag niet voor ons beschikbaar is. “Het leven is overvloed – hier, nu en altijd” zegt hij. “Waar u ook bent, het hoeft alleen te worden afgetapt.”

In de geschriften van de meesters zoals ze zijn vastgelegd door Helena Roerich, leren we dat “we van alle destructieve energieën op moeten passen met de vibratie van angst, omdat angst elke scheppende vibratie kan vernietigen… De manifestatie van angst is een barrière voor elke onderneming.”

Hoeveel scheppende vibraties heeft u dagelijks? U heeft er miljarden, want elke druppel energie die van God naar u afdaalt is een scheppende vibratie. Zij zijn eindeloze stromen van licht die gezamenlijk de stroom van universeel bewustzijn vormen. Zij zijn het potentieel om te scheppen.

Angst vernietigt ontelbare mogelijkheden, want wanneer we ergens in onze wereld angst hebben doen we de kracht van de scheppende vibraties die naar ons toestromen teniet.

In plaats van dat we deze vibraties vrijelijk door ons laten bewegen en zichzelf laten schikken in de positieve patronen die God voor ons heeft ontworpen veroorzaakt bezorgdheid dat deze energie de patronen van onze angsten en zorgen aanneemt. En zoals we leren van Job,  “Datgene dat ik heel erg gevreesd heb is me overkomen en waar ik bang voor was is op me af gekomen.”

Wanneer u erover nadenkt is bezorgdheid in feite twijfel dat onze Schepper ons kan voorzien met wat we nodig hebben. Toch weten we dat God over een onbegrensde bron van energie beschikt, en dat we toegang hebben tot die energie.

De  Taoïstische meester Chuang Tzu leert ons: “De verstandige man weet de weg van wat door onze voorouders de Hemelse Schatkamer werd genoemd. Hij kan er in storten zonder dat deze vol raakt; hij kan eruit putten zonder dat deze uitgeput raakt.”

Heeft u ooit een meester gezien die een angsthaas was? De grote meesters van Oost en West hebben deze grote sleutel tot scheppende overvloed ontdekt: soms moeten we gewoon een stapje opzij doen zodat God door de deur kan lopen. “God verwacht slechts één ding van u,” zei de Christelijke mysticus Meister Eckhart, “en dat is dat u uit uzelf treedt… en God in staat stelt God in u te zijn.”

U kunt eenvoudige affirmaties gebruiken om u te helpen uzelf te bevrijden van de twijfel en de angst die uw scheppende overvloed blokkeert. Wanneer u deze affirmaties uitspreekt, visualiseer dan in uw uitgestrekte handen wat u ook aan God vraagt om u mee te voorzien – of dat nu een nieuwe baan is, wijsheid, of het geld dat u nodig heeft om een studie mee te bekostigen.

Zie in uw geestesoog violette en groene spirituele vlammen die overal rondom u opspringen. De violette vlam, een hoogfrequente spirituele energie, is de vlam van transmutatie die de oorzaken achter uw angsten kan oplossen. De groene vlam is de vlam van overvloed.

U kunt ook een glinsterende witte vlam visualiseren met een zweem van groen, bekend als de vlam van onbevreesdheid. Zie deze vlam doordringen in alle gevoelens van twijfel en angst, somberheid en doemdenken. Wanneer u de volgende affirmaties uitspreekt zie dan de spookbeelden van angst en twijfel uit uw aura verdwijnen zodra de vlammen hoog opvlammen overal rondom u.

Affirmatie:

I AM forgiveness acting here,
Casting out all doubt and fear,
Setting men forever free
With wings of cosmic victory.

I AM calling in full power
For forgiveness every hour;
To all life in every place
I flood forth forgiving grace.
(herhaal drie keer of een meervoud van drie)

vertaling:
IK BEN vergeving, werkzaam hier,
Verjagend alle twijfel en angst;
De mens maak ik voor altijd vrij
Met vleugels van kosmische triomf.

IK roep nu met volle kracht
Om vergeving, ieder uur;
Naar al het leven, overal,
Zend ik vergevende genade uit.


Passage uit het Boek:
Scheppende Overvloed” vertaling uit de oorspronkelijke uitgave:
Creative Abundance Summit Publication & AmethistPers.

Copyright © 2018 Summit Publications, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Boek verkrijgbaar bij AmethistPers