10 transformerende stappenTeachings

10 Sleutels voor het vergroten van de kracht van je Hart

Wees een levende transformator van Liefde – Stap 4

Het ontwikkelen van hartperspectief
Hartperspectief is bewust denken, handelen en voelen door het hart. Het hart is de open deur naar de Almachtige God. Open je hart en je zult weten en voelen dat God elke dag van je leven bij jou is. Saint Germain heeft eens gezegd: “Als u gecentreerd bent in uw hart, kunt u dingen zien zoals ze werkelijk zijn.” Oefen om te zien, voelen en handelen vanuit het hart, wat je ook doet. Zelfs als je iemand een kopje koffie aanbiedt, kan dat een handeling uit je hart zijn.

Bron: lezing door Elizabeth Clare Prophet, 29 november 1998