Zij die het ineenstorten van de oude orde zien, kijken uit naar de nieuwe - The Summit Lighthouse Holland

Zij die het ineenstorten van de oude orde zien, kijken uit naar de nieuwe

Zij die het ineenstorten van de oude orde zien, kijken uit naar de nieuwe. Het pad van chelaschap is de weg van de overgang. Aan hen die op het station van de nieuwe cyclus willen arriveren, bieden wij antwoorden en een formule – en er is geen terugkeer mogelijk. In diegenen wier visie van de nieuwe dag niet bezoedeld is door egoïsme, is er het brandende verlangen om vrij te zijn en die vrijheid voor iedereen toegankelijk te maken.

Voor dit doel heeft de Raad van Darjeeling in Washington, D.C., in 1958, The Summit Lighthouse opgericht. Met eenvoudige middelen begonnen maar met de toorts van ons vertrouwen, die door God werd aangereikt en verankerd werd in het hart van een groep toegewijde zielen, hebben wij onze organisatie opgebouwd – een uiterlijke tak van de Grote Witte Broederschap, een forum voor Gods wil, een brandpunt voor de zuiverheid van de vurige kern van die wil. Mark Prophet – en later zijn tweelingziel, Elizabeth – werd door mij getraind als een boodschapper voor de hiërarchie van adepten, die bestaat uit allen die met lof voor de aardse leerschool zijn geslaagd.

Dit zijn diegenen die meesterschap hebben verworven over de wetten van hun eigen karma en die door het nastreven van het Boeddhische licht aan het rad van wedergeboorte zijn ontsnapt. Dit zijn de opgevaren wezens, wier zielen opgeheven zijn tot in de glorie van het universele en triomferende leven. Door hun volharding, door hun uitmuntendheid in zelfdiscipline en bij de gratie van de Christus, zijn zij de overwinnaars geworden.4 In niets tekort bevonden zijn zij door middel van het ritueel van de hemelvaart binnengetreden in eeuwige gemeenschap met de bron der werkelijkheid.

Om op te stijgen tot het vlak der werkelijkheid zoals zij dat hebben gedaan, moet u in uw ziel de stuwkracht van kracht, wijsheid en liefde opbouwen. Om vlakken van bewustzijn te overstijgen, om de enorme sprong tot in Gods armen te maken, hebt u stuwkracht nodig. Put daarom uit de bron van het leven, uit de fontein van levend licht die de Almachtige God in uw hart heeft verankerd, en ontleen daaraan de stuwkracht van geloof, hoop en liefde.
Of u nu christen bent of jood, moslim of zenboeddhist of geen daarvan, weet, o zoeker naar de hogere werkelijkheid, dat u waar u zich ook bevindt het pad van inwijding kunt betreden. U moet echter de eerste stap nemen. Mijn verantwoordelijkheid is het om te leiden en te beschermen; de uwe om te volgen.

Met het volle vermogen van uw verstand en hart en ziel bepaalt u de koers van uw leven. Indien u dat wilt, kan het raster van de hiërarchie en van inwijding door de hiërarchie over uw koers worden gelegd. Indien u niet ingewijd wenst te worden, indien u niet het diepe verlangen koestert om de oude mens te vervangen door de nieuwe,5 indien u niet naar vrijheid verlangt, dan bent u niet in staat om de moleculen van onze stuwkracht op het pad te magnetiseren, noch zult u aantrekkingskracht hebben voor de geest van de Grote Inwijder, die niet alleen de beproevingen verstrekt, maar ook dat wat u nodig hebt om die beproevingen goed te doorstaan.

De hiërarchie treedt naar voren om de waarheid voor dit tijdperk te openbaren. Wij verzamelen de atomen van zelfbepaling. Het nieuwe jaar is de open deur voor inwijding. Onze roep is gericht tot velen die volwassen zijn geworden, die gereed zijn om door hun eigen Christusidentiteit te worden ontvangen. De Heren van het Karma hebben immers de dispensatie gegeven dat een miljoen zielen die op dit moment in incarnatie zijn – een bepaald miljoen voor wie het juiste tijdstip in hun evolutie is aangebroken – een meer dan gebruikelijke steun op het levenspad zal ontvangen. Deze zielen zullen de uitstraling van ons woord voelen. Zij zullen de aanwezigheid van de opgevaren meesters kennen. Hoewel nog onzichtbaar zal deze aanwezigheid duidelijk gemarkeerd worden door goddelijke leiding en door inspiratie die tot oplossingen voor de huidige problemen in de wereld leidt.


El Morya – De chela en het pad, hoofdstuk 1

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders