Wie zijn de Opgevaren Meesters

Wie zijn de Opgevaren Meesters

De Opgevaren Meesters zijn onze oudere broeders en zusters op het spirituele Pad. Omdat ze hun karma hebben afgelost en hun unieke missie hebben vervuld, hebben zij hun “einddiploma” van de leerschool op aarde behaald en zijn teruggekeerd naar God volgens het ritueel dat bekend staat als de Opvaring ten Hemel.

Deze meesters maken deel uit van een enorme broederschap van spirituele wezens en engelenscharen die met de mensheid samenwerken voor het verbeteren van het leven op aarde. Ze worden beschreven in hoofdstuk 7 van het ‘Boek der Openbaringen’ als de grote menigte Heiligen “gekleed in witte gewaden” die voor Gods Troon staan. De witte gewaden hebben betrekking op het witte licht in de aura van de heiligen. (Het witte licht bevat alle kleuren van de regenboog. Het heeft geen betrekking op ras of nationaliteit.)

Deze verlichte leraren zijn voortgekomen uit alle rassen en nationaliteiten, vanuit alle levensrichtingen en uit alle religies. Velen zijn ons bekend doordat ze gedurende de afgelopen eeuwen onder ons hebben geleefd, terwijl wij ons dat van andere heiligen niet bewust waren. Sommigen zijn oude wezens van Licht, niet vermeld in de geschiedenis, en hun namen zijn langgeleden in de vergetelheid geraakt, ondanks het Licht dat ze uitstraalden.

Wat hun oorsprong ook mag zijn in de onmetelijkheid van het universum van onze Vader, zij hebben allen deel aan één gemeenschappelijk Licht, een Licht dat zij graag willen delen met de mensheid die op zoek is naar de waarheid die zij als meesters vertegenwoordigen. Onder deze heiligen bevinden zich Gautama Boeddha, Maitreya, Jezus Christus, Sint Michaël de Aartsengel, Zarathoestra, Mozes, Melchizedek, Moeder Maria, Sint Franciscus, Saint Germain, El Morya, Kuan Yin, en talloze onbekende liefhebbende wezens, de dienaren der mensheid die naar God zijn teruggekeerd en voor eeuwig deel uitmaken van de levende God.

Deze Broederschap werkt samen met degenen die serieus op zoek zijn en met de publieke dienaren van elk ras, religie en alle lagen van de bevolking, om de mensheid bij te staan in hun ontwikkelingsgang.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders