Wanneer u de naam van God “IK BEN DIE IK BEN” noemt krijgt u toegang tot Zijn onbegrensde kracht - The Summit Lighthouse Holland

Wanneer u de naam van God “IK BEN DIE IK BEN” noemt krijgt u toegang tot Zijn onbegrensde kracht

Toen God Moses toesprak vanuit zijn brandende braamstruik, maakte Hij zowel Zijn naam IK BEN DIE IK BEN (Engels: I AM THAT I AM) bekend alsook de ware aard van de mens. Het Boek ‘Exodus’ vertelt ons dat de braamstruik: ‘stond in brand maar de struik werd niet verteerd’. De braamstruik staat symbool voor uzelf en het vuur symboliseert uw goddelijke vonk. Deze vonk is een spirituele vlam van Gods vuur dat binnenin u brandt maar u toch niet verteert, net zoals de braamstruik niet verteerd werd.

De ware aard van de mens, waarover God met Mozes sprak, is datgene wat bekend staat als de IK BEN AANWEZIGHEID (Engels: I AM Presence). Het wordt genoemd de ‘IK BEN AANWEZIGHEID’ omdat het refereert aan Gods naam ‘IK BEN DIE IK BEN’. De ‘IK BEN Aanwezigheid ’is de geïndividualiseerde Aanwezigheid van God die Hij u gaf toen Hij u schiep. (In het algemeen gezegd kunt u uw ‘IK BEN Aanwezigheid ’ samen met uw Heilige Christus Zelf als uw Hogere Zelf).’

Tijdens het voorval van de brandende braamstruik gaf God aan Mozes instructies om de kinderen van Israël te vertellen dat zijn naam is IK BEN DIE IK BEN en ‘dit is mijn naam voor altijd en dit is mijn teken aan alle generaties’. De Jeruzalem bijbel vertaalt deze zin als ‘Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.’ Zo ziet u dat u dat God zelf ons de autoriteit gaf om Zijn naam te gebruiken en Hem aan te roepen. Jezus gebruikte Gods naam toen hij de IK BEN verklaring gaf in het evangelie van Johannes, zoals ‘IK BEN de opstanding van het leven’. Wij kunnen deze affirmatie ook gebruiken en ze ons eigen maken.

Wanneer u zegt ‘IK BEN DIE IK BEN’, zegt u in werkelijkheid God in mij is…’en aldus trekt u naar u zelf toe wat op die zin volgt. Bijvoorbeeld, als u zegt ‘IK BEN verlichting* ’bedoelt u te zeggen dat de God in u zelf meer verlichting naar u toe trekt. ‘IK BEN’ is meer dan een heilige naam. Het is een bekrachtiging. Het is een formule die, indien met liefde gegeven, de autoriteit van God en zijn energie om te scheppen, vrij maakt. Wanneer u die gebruikt betekent dat niet dat u zichzelf tot een god maakt, afgescheiden van de grote God. Maar u bekrachtigt hierdoor uw eenheid met God. U stelt: ‘God in mij geeft dit gebed. Gods energie stroomt door mij heen en gehoorzaamt aan het bevel dat ik in Zijn naam heb gegeven. En God vervult zijn wet door de kracht van het Gesproken Woord’. Nu weet u waarom er vele decrees en fiats zijn die de naam van God, IK BEN DIE IK BEN, gebruiken.

*Het principe om de naam “IK BEN DIE IK BEN’ in gebed te gebruiken werd ontwikkeld door Emma Curtis Hopkins. Zij was eerst een leerling van Mary Baker Eddy, stichting van ‘Christian Science’. Later stichtte Hopkins de ‘Nieuwe Gedachte Beweging’. In 1887 begon zij de term ‘decree’ te gebruiken om positieve affirmaties te geven die vooraf gingen met ‘IK BEN’, zoals ‘IK BEN Gezond’.

In 1931 werd de ‘IK BEN Religieuze Activiteit’( ‘I AM Movement) opgericht door Guy en Edna Ballard, die ook decrees gebruikten. Sinds 1958 hebben Mark en Elizebeth Prophet vele nieuwe decrees van de Opgevaren Meesters ontvangen.

I AM THE RESURECTION AND THE LIFE!  – IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN !


Bron: De scheppende kracht van geluid, Hoofdstuk 4  – Elizebeth Clare Prophet

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders