De Wil van GodTeachings

Het eigendomsrecht op Gods Wil

Dierbare zoekers SCHEP IN UZELF het nieuwe gevoel van het eigendomsrecht op Gods Wil! U hebt Gods Wil lange tijd gezien als iets dat los van u stond. De herinnering aan zijn genade kan in u tot leven komen wanneer u de oneindige zorg van de Eeuwige voor u accepteert. Zijn gezegende consideratie voor uw levensstroom moet overdacht worden en tot een levend, vitaal deel van uw gehele bewustzijn worden.

Al te land heeft de mens zijn geboorterecht overgegeven aan het verkeerde, het onzekere en het voorbijgaande. Maar wanneer hij pauzeert om zijn oorsprong te overdenken, zou hij zich de beste gaven van het leven moeten herinneren – de altijd aanwezige aandacht van God voor zijn mate van vooruitgang, zijn vorderingen, zijn talenten, zijn bescherming en zijn uiteindelijke vervulling. Waarom maken de mensen een namaak-wil en noemen ze die hun eigen wil? Waarom zijn zij voortdurend bezig met een worsteling tussen de Wil van God en hun ‘eigen wil’? In de antwoorden op deze vragen wordt de sleutel gevonden tot geluk voor ieder deel van het leven.

Wanneer de mens inziet dat het niet nodig is om te vechten voor een persoonlijk bestaan buiten God, (want hij bevindt zich volledig binnen God), en dat er in werkelijkheid geen twee willen zijn maar slechts de Wil van waarheid en vrijheid, die inherent is aan de Geest van het Leven Zelf, welke de Geest van God is, dan zal hij binnentreden in een nieuw gevoel van harmonie en genade. Ieder mens zou zich zijn eigen essentiële individualiteit moeten realiseren. Maar er moeten lessen geleerd worden, begrip gezocht en verkregen worden, en oude gevoelens opzij geworpen worden, getransmuteerd, en in sommige gevallen herschapen worden.

El Morya spreekt met donderende stem!
Alertheid bespaart de mens het uitbroeden van infectieuze kwaadaardigheid en heilig de gezegendheid van Christus-uitbreiding. De Wil van God is de enige bron van de menselijke vrijheid. Voor vele mensen is afleren belangrijker dan leren. De Wil van God wordt door slechts weinigen gekend. Ik denk dat er een herwaardering gemaakt moet worden, gebaseerd op het karakter van Gods Geest en niet op de criteria van de zintuigen. Waar moeten wij heen? Zeker moeten wij het heden ontvluchten.De mens moet aan God vragen om de genade de hogere Wil te mogen onderscheiden als heldere draden van hoop, in praktijk gebracht door praktische daden en het hart verrijkend met de sprong van grenzeloosheid.

Ik moet mijzelf tevreden stellen met naar beneden te kijken vanuit deze glorieuze gebieden van licht in de hoop dat mannen en vrouwen die over de drie R’s (rest, recreation, restoration, ofwel rust, ontspanning en herstel) gehoord hebben en over de leerredenen van het leven, deze eeuwige doelstellingen zullen omarmen, zoals zo velen van ons gedaan hebben. Wat kunnen wij anders doen dan de visie overeind houden van Gods Wil als het baken voor ieder moment? Samen met de visie van persoonlijk bezitter van Gods Wil te zijn, zou men ook moeten nadenken over de alomtegenwoordigheid van Gods Wil. Dichter bij het licht komen: dat is de noodzaak van het huidige moment!

Het verbreken van de band met Gods Wil betekende het splitsen van de weg tussen Vader en zoon. Want de verloren zoon heeft verkozen om te wandelen in de diepten van begoocheling om zijn geluk te zoeken in het gebied van illusie. Nu zeggen wij, laten wij terugkeren tot de werkelijkheid, tot de Vader en tot de Hemelse Wil. Zo zal het vuur ieders werk zuiveren en de vurige beproeving eindigen in een vriendschapspact met God.

Zegevierend, BEN IK

EL MORYA


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 41 – 47.