Waanzin in de mentaliteit van velen op aarde - The Summit Lighthouse Holland

Waanzin in de mentaliteit van velen op aarde

Maak het verschil! Alles is mogelijk. –  Dames en heren, in mijn retraite-verblijf in Viti Levu houd ik me bezig met elk aspect van het aardse lichaam – de vlakken van de aarde, de zeeën en de diepten van de diepte. Ik houd mij bezig met de balans van krachten in de aarde, van het midden tot de bovenste atmosfeer.

De muziek die je hebt gehoord en andere composities van Mahler hebben te maken met aardeveranderingen en het op afstand houden van grote planetaire onrust. U doet er goed aan om banden van deze muziek continu af te spelen op autoreverse bandrecorders. Muziek heeft de planeet in het verleden gered. Toch moet muziek oordeelkundig worden gebruikt.

Er heerst diepe onrust op aarde. En het elementale leven wordt belast door het gewicht van planetaire effluvia, zoals u vaak is verteld. We kijken dan naar uw inspanningen om het wereldkarma te verzachten. We kijken naar het tijdschema van de aarde. We kijken naar de oordelen die door de Almachtige God worden doorgegeven. En we erkennen het werk van velen op aarde die dag en nacht werken om de verheffing van de mensheid te bevorderen – hetzij door het redden van de kinderen, de jongeren, de scholen, de naties, de regeringen en de economieën, hetzij door het genezen van allerlei ziekten, hetzij door te werken aan het transmuteren van het karma dat door de Four Horsemen wordt geleverd in de vorm van de calamiteiten die zijn voorspeld en die met de dag plaatsvinden.

Over de hele wereld zijn er lichtpuntjes, schitterende aura’s te midden van menigten mensen die weinig of geen aura’s hebben of die helemaal in zwartheid gekleed zijn. Ik zeg dat het essentieel is dat u deze zielen bereikt – zo niet persoonlijk, dan via een levenslijn vanuit uw hart.

U weet dat de zeven jaar die zullen volgen vanaf 23 april ons zullen brengen tot het einde van het Vissentijdperk en tot het einde van de afdaling van een groot, groot karma – 25.800 jaar aan karma, om precies te zijn. Echter, als het karma van de laatste 25.800 jaar op 23 april 2002 niet in evenwicht is gebracht, zal het overgaan in het Aquariustijdperk en het begin ervan ontsieren.

De dynamische, enthousiaste en oprechte violette vlamdecrees die u geeft zuiveren veel, vooral omdat u constant bent geweest in het geven van 144 Astreas drie keer per week. Uw decrees aan Elohim Astrea zuiveren de planeet en laten de violette vlam steeds dieper en dieper doordringen in het hart van de aarde en in de psyche van de mensen op onderbewuste en onbewuste niveaus.

Er is inderdaad een waanzin in de mentaliteit van velen op aarde. En die waanzin komt niet alleen voort uit trots, maar ook uit dodelijke virussen die de hersenen en de geest van de mensen infecteren. Sommigen die regeringen en volkeren beheersen, zijn gewoon tierende maniakken. En daarom is er oorlog en honger. En er is de vrijstelling van degenen die lang geleden achter de tralies hadden moeten zitten of ter dood hadden moeten worden gebracht – degenen die de afslachting van de hulpelozen in Bosnië, Rwanda, Tsjetsjenië en in de werkkampen van China hebben gepleegd of toegestaan.

Daarom is de toekomst van de planeet niet alleen afhankelijk van het weer, de elementalen, de violette vlam of de actie van Astrea, maar ook van het feit of u al dan niet op zijn minst een evenwicht tussen de krachten van Licht en Duisternis kunt creëren en dan de overhand verkrijgen en doordrukken naar de overwinning.

Ik ben iemand die een alziend oog is voor Surya. En ik beweeg constant op en neer over de aarde met mijn legioenen. De legioenen die onder mij dienen, zijn onder meer salamanders, kabouters, luchtgeesten en waternimfen. Ze omvatten ook machtige engelen die een groot vermogen hebben om de balans van Licht vast te houden. Velen van hen zijn afkomstig uit andere systemen van werelden. Ja, legioenen engelen en elementalen komen vandaag samen op planeet Aarde om de situatie te veranderen die in veel gebieden een hopeloze situatie lijkt.

Daarom roepen we u op om namens uzelf, uw dierbaren en het hele menselijke ras het “Count-to-Nine Decree” te geven. Want dat “Count-to-Nine Decree”, dat ik dicteerde aan uw boodschapper Mark Prophet, stelt u in staat om uw harmonie te behouden en uw energieën te besturen volgens het ritme van de driemaal-drie, de kracht van de negen. Ik herhaal: u kunt deze actie niet alleen voor uzelf en uw gezinnen oproepen, maar voor alle mensen op aarde.

Op dit moment op aarde, met het einde van deze conferentie, begint er een machtige actie van verandering. Deze actie van verandering, geliefden, kan worden ervaren als omwenteling, als aardbeving, als storm, als vuur. Maar deze verandering moet komen. En als u de komende veertig dagen ijverig uw Astrea-decrees en uw violette vlamdecrees zult geven en vooral uw rituelen van exorcisme voor het binden van de wachter-op-de-drempel van de ergste van de boosdoeners op de aarde, zo dat ze misschien machteloos zijn om tegen het Licht of de lichtdragers in te bewegen, zult u zien dat deze verandering zonder grote rampen kan komen.

Denk niet dat de economieën van de naties niet verder zullen worden getroffen. Ze zullen worden getroffen. En daarom, geliefden, is het goed om calls te maken voor evenwicht in de economie en de bescherming van de voorziening van de lichtdragers.

Ik heb vandaag vierentwintig opgevaren meesters meegebracht die meesters zijn in de aardwetenschappen. Ze weten alles wat er te weten valt over aardveranderingen – of het nu gaat om poolverschuivingen, vulkanen, overstromingen of het stijgen en dalen van landmassa’s of eilanden. Dit alles staat onder hun controle. In mijn retraite-verblijf bij Viti Levu leiden deze meesters de afdeling aardwetenschappen. De leden van deze afdeling waken over de kleinste veranderingen in de energieën van de aarde.

U kunt deze vierentwintig wetenschappers die toezicht houden op dit werk in mijn retraite-verblijf aanroepen, en zij kunnen rechtstreeks informatie in uw hart en geest overbrengen die u anders misschien niet had gehad. Ik heb deze wetenschappers niet eerder toegankelijk gemaakt voor de leden van deze organisatie, hoewel ze de grootste wetenschappers op aarde hebben overschaduwd die zich bewust zijn van aardveranderingen en deze meten


Jaargang 38 Nr. 27 – Geliefde Cuzco – 25 juni 1995

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders