Teachings

Reincarnatie: De leer van goddelijke rechtvaardigheid. Deel 3/4

Deel 3 van de 4 delige reeks over reïncarnatie

Laten wij de passage in de Schrift eens bekijken die over het hoofd werd gezien toen de verwijzingen naar reïncarnatie eruit werden verwijderd. Deze passage zal je klaar en duidelijk de doctrine over reïncarnatie laten zien. Het gaat over het interessante leven van Johannes de Doper, die de reïncarnatie van de profeet Elia was.

Voordat Elia ten hemel werd opgenomen, liep hij met zijn leerling Elisa te wandelen. Deze incarneerde naderhand als Jezus Christus. Toen Elia zich voorbereidde op zijn hemelvaart in een wagen van vuur, wendde hij zich tot Elisa en vroeg hem wat diens wensen waren. “Vraag me wat ik voor u kan doen, voordat ik van u word weggevoerd.” zei Elia.

Elisa antwoordde: “Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn.” Elia wendde zich tot zijn discipel en zei: “Als gij mij zult zien terwijl ik van u word weggenomen, dan zal dit alles geschieden.”

Toen voer Elia in een vurige wagen ten hemel. Het vuur-element bracht zijn lichaam naar een kosmische wolk. Zijn mantel viel van hem af en Elisa raapte die op en sloeg ermee op de wateren van de Jordaan. En het dubbele deel van Elia’s geest rustte op hem. (II Koningen 2:9-15).

In Elia’s laatste incarnatie als Johannes de Doper zei de profeet over zijn vroegere discipel: “Hij (Jezus) moet groeien, maar ik moet minder worden …. Eén die machtiger is dan ik zal komen, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. (Johannes 3:30; Lucas 3:16).

Op een vroeger tijdstip, toen Jezus’ moeder, Maria, die een kind verwachtte, Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper opzocht, sprong de baby Johannes op van vreugde in de schoot van Elisabeth. De baby herkende het meesterschap van God in “dat heilige iets” dat uit Maria geboren zou worden. (Lucas 1:39-44 en 35).