De Wil van GodTeachings

Hoe kan ik de Wil van God leren kennen – Aan de bouwers die waarheid zoeken

‘HOE KAN IK DE WIL VAN GOD LEREN KENNEN?’ Dit is de hartekreet van miljoenen.

De wil van God is inherent aan het leven en wacht slechts op een signaal van de menselijke wil om kenbaar gemaakt te worden, om de kracht van beheersing uit te stralen in de wereld van de menselijke persoonlijkheid.Er is een soevereine verbinding tussen de sterfelijke en de Onsterfelijke Wil.
Laat uw bezittersinstinct ten opzichte van uw eigen leven los! Geef het laag-bij-de-grondse gevoel van zonde en rebellie over, de meelijwekkende wil van zelfbevoorrechting, die een binding veroorzaakt.

Zie de Wil van God als alomtegenwoordig en volledig, de polsslag van het Heilige Hart, die in uw eigen hart klopt. Weet en begrijp dat overgave geen uitdoving betekent, maar het punt van een nieuw begin en van grotere vreugde. Nu stopt de verantwoordelijkheid niet, maar begint opnieuw, en de mens wordt verbonden (onder één juk gebracht) met de eeuwige doelstelling – het schild van Gods Wil.

De ziel van God is één grote zee van belofte, die alle levende dingen met elkaar verbindt. Zo velen verzoeken God nog éénmaal, in de vrees dat zij misschien de één of andere voorbijgaande aardse vreugde zouden missen. De Wil van God is een doordringende essentie die stroomt door substantie, geest en beweging, nieuwe beelden overbrengend en oude veranderend in transcedente. Alleen door vereniging met Gods Wil kan de wereld, voor iedereen, tot vrede en volmaaktheid in relatieve zin, komen, en zich uitbreiden naar de komende goede dingen, die zullen opbloeien in het eeuwige leven.

De Wil van God is de Wil tot verandering voor de mens die de innerlijke vlam voedt en sterfelijkheid in onsterfelijkheid verandert.Laat de mens zich realiseren dat achteruitgang zich het eerst manifesteert in het bewustzijn. Wij roepen het Goddelijk bewustzijn op in onze discipelen, want in Gods eigen gedachten wordt de alchemie van de verandering tot stand gebracht. De mensen zijn niet realistisch in hun denken over de duistere patronen van de menselijke geschiedenis.

De vervormingen van het leven die geregistreerd worden op de lagen van het sterfelijke bewustzijn zijn vol brandstichting, moord en ongebondenheid. Vreemd genoeg veroorzaakt de rechtvaardiging van deze misdaden door de mens soms een gevoel van rechtvaardigheid bij hen, alsof zij God een dienst bewezen. Deze verwarde en dwaze situatie geeft aan waarom mensen zo gemakkelijk licht in duisternis en duisternis in licht veranderen.

Wij vragen om het zuiver zien van het bewustzijn van God in alle leven, als de eerste stap naar een onbevlekte overwinning, een stap die allen moeten nemen als zij herboren willen worden tot Gods beeld en gelijkenis. De eigenschap van volledigheid in alles wat de mensen doen, brengt in hen een verbinding tot stand met het onbevlekte en het volmaakte; maar hierin moeten de mensen wel voorzichtigheid betrachten, opdat er geen valse trots op hetgeen er bereikt is ontstaat, leidend tot een geest van kritiek op anderen, die nog niet zoveel zorg aan het bereiken van perfectie besteed hebben.

De houding van de Vader om uitsluitend liefde en gemeenschap te reflecteren naar allen die deze liefde wensen te manifesteren, is het voorbeeld dat door allen gevolgd moet worden. Deze satsanga, of ‘gemeenschap met de waarheid’, is het onzichtbare bijeenkomen van het lichaam van God op aarde in één werkelijke kosmische broederschap, die nooit zijn gelijkenis met de hemelse Wil kan ontkennen.

Gods Wil is overal manifest, maar hij moet gezocht en bijeengezameld worden. De zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men nog niet ziet moet voor iedereen beschikbaar zijn. In de volheid van het geloof in de Goddelijke schepping, moet de mens zich identificeren met de verborgen mens in het hart en uit deze eenheid zal overwinning na overwinning resulteren, ondanks een schijnbare nederlaag.

Zo zal de eindige lijn verlengd worden en de eeuwige ‘Try-angle’ (triangle = driehoek; ‘tryangle = probeerdriehoek’, een term uit de leer van de alchemie van Saint Germain) waargenomen worden als de vatting voor het kalme oog van kosmische visie om alle dingen te overzien en alle dingen te sturen door het schietlood van eeuwigdurende gerechtigheid en genade.

IK BEN de Meester-Metselaar en breng de piramide van de levens naar de top van het bereiken.

Hoffelijk, BEN IK

EL MORYA


Bron: El Morya: De Wil van God. Een heilig avontuur, p. 31 – 40.