De Wil van God

Het leren kennen van de Wil van God

Het kan ons onmogelijk ontgaan dat er een perspectief is van werelden in ons en buiten ons door zijn totaliteit, die de zegeningen van het geluk brengt en het onnozele idiotisme van gedachteloze, hersenloze denkvermogens beëindigt. Wanneer het denkvermogen het principe van vriendelijkheid en mededogen éénmaal gevat heeft, kan dit kleine facet van de Goddelijke Wil de hefboom van naties overhalen en hen laten reageren.

Welk een wonder is de Wil van God dan. En hoe gedraagt hij zich? Hij verraadt niemand, maar roept de uitverkorenen op voorrang te geven aan het doel. Wat zullen wij dan zeggen tegen de achteloze mensen die hun eigen definities eisen en hun definities van definities? Wij zullen met God zeggen: ‘IK BEN Agam, de Onkenbare. IK BEN de Oneindige in uw binnenste, die, ondanks al uw overwinningen, nooit gekend kan worden binnen het bewustzijn van de zinnen of de waarneming.’Daarom zou de wet van de Liefde de mens de middelen tot het leggen van contact met en het leren kennen van de Wil van God willen geven.

Het is een innerlijk gevoel
Dat wij moeten ontdekken en mededelen,
Het is een innerlijk gevoel
Dat de sluier scheurt voordat wij beginnen.
Wij moeten onze liefde geven aan hem
Die ons de genade geeft om te winnen.
De kracht om de stroom der waarheid te zien,
De zoetste troost, eeuwige jeugd,
En machtige kracht van licht om te leven –
Dit is de straling die God geeft.
In verwante geesten wil hij de heilige
Wil van God
Planten, om het proces weer opnieuw te beginnen.

Zo tonen wij aan dat de Wil van God een zaad is dat geplant moet worden in het bewustzijn van de mens, dat de Wil van God substantie is, evenals het geloof dat is, en dat de Wil van God de samengevoegde stroom van de werkelijkheid is – het voortbrengen van het doel vanuit het ongeschapen gebied in het gebied van de geschapen essentie.


Fragment uit ‘De Wil van God, een heilig avontuur’ door El Morya

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *