Teachings

Gebukt onder een buitensporig zondebesef

Sommigen van ons gaan dermate gebukt onder een buitensporig zondebesef, dat de gedachte hieraan de grootste zonde van ons leven wordt, omdat we in de aanwezigheid van die zonde, niet ons hoofd durven op te heffen, of een fout of de duisternis durven aan te pakken, waar we die tegenkomen. We denken dat we, omdat we fouten hebben gemaakt, een ander niet op zijn fouten mogen wijzen.

Mark Prophet vertelt hoe verkeerd zo’n gedachtegang is. Hij vertelde hoe Morya hem had gezegd om te komen en een boodschapper te worden, en dat hij antwoordde: ‘Ik ben niet goed genoeg of zuiver genoeg om uw boodschapper te zijn.’ En Morya zei: ‘Als ik wacht tot u gezuiverd bent, zullen we de strijd verliezen!’ Voor zover de inschatting van de meester van de tijd die het Mark zou kosten om gezuiverd te worden. 

Mark was op de hoogte van het werk van Nicholas en Helena Roerich en dat van Guy en Edna Ballard, boodschappers voor de Broederschap, en in zijn nederigheid had hij het gevoel dat hij het niet waard was om in hun voetsporen te treden. Het punt waar het om ging, was dat God in Mark goed genoeg was!

De gevallenen ontkenden dat Jezus goed genoeg was om de Zoon van God te zijn. Dus ze zullen zeker niet vinden dat jij goed genoeg bent. Jezus’ antwoord aan hen was om de Psalm van David aan te halen: ‘Ik heb gezegd: U bent goden, en u bent allen kinderen van de Allerhoogste.’ 

Daarom moet je de leugen weerleggen dat je een zondaar bent en dat nooit meer te boven kunt komen. Die veroordeling moet je op geen enkel niveau van je wezen accepteren. Geef in plaats hiervan affirmaties en decrees die verklaren dat je een zoon of dochter van God bent. Eis de mantel van je Christusschap op!


Passage uit het boek Strategieën van Licht en Duisternis. Verkrijgbaar bij amethistpers.nl