Teachings

Elektronische gordel

Onze elektronische gordel is in feite de zonnewijzer die de uren markeert van de cycli van tijd en ruimte waarin we Gods energie hebben misbruikt

De accumulatie van negatieve energieën
Elke trilling die door het wezen van de mens golft, elke subtiele stemming, elk verborgen motief, elke ijdele gedachte of woord dat door de mens wordt gesproken, wordt op de plastische substantie van het lagere etherische lichaam gedrukt. De impulsen van de wereld die aan de geest voorbijgaan of op de gevoelens spelen, worden ook in het onderbewustzijn vastgelegd.

Het is duidelijk dat de slechte oogst van onverstandig zaaien niet kan opstijgen naar het causale lichaam, dat een magneet van perfectie is en alleen het goede, het zuivere en het mooie naar zich toe trekt. De verkeerd gekwalificeerde energieën van de mens zinken naar het laagste niveau van zijn onderbewustzijn en vormen een negatieve spiraal rond zijn vier lagere lichamen.

Het onderbewustzijn is in lagen, zoals sedimentair gesteente, en de elektronische gordel kan worden omschreven als een pauk. De bovenkant van de trommel bevindt zich ongeveer bij de navel of de zonnevlecht, en de basis van de ketel bevindt zich onder de voeten. De elektronische gordel is erg zwaar. Het is eigenlijk die energie die ons bewustzijn verdicht en die ons geïncarneerd en ons op aarde houdt.

Diagrammen van de elektronische gordel
Zoals je causale lichaam in de hemel is verdeeld in concentrische ringen, die in feite frequenties of vibratie niveaus vertegenwoordigen, verschillende aspecten van het Christusbewustzijn, zo nemen de perversies van die energieën ook verschillende frequenties aan. Deze frequenties zorgen ervoor dat de energie zich op bepaalde punten afscheidt en stolt.

Alles wat minder is dan God wordt daarom weergegeven als de lijnen van een klok, en elke lijn van die klok vertegenwoordigt een twaalfde deel van het onderbewuste. Je zou deze pauk van de elektronische gordel als een taart in twaalf delen kunnen verdelen, en je zou ongeveer kunnen bepalen waar in het onderbewuste, in de lagen van sedimentair gesteente, deze impulsen liggen.

Met de eerste beslissing om te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, wat betekent deelnemen aan relativiteit, verloren we ons besef van de absolute Aanwezigheid van God, het absolute bewustzijn van het Zelf als Christus. Dus begonnen we dit raster te vullen met negatief gekwalificeerde energieën. Het individu in de voormalige staat genoot vrijheid. Nu is hij een gevallen man. Door zijn eigen zaken te doen in plaats van die van God, wordt hij omringd door dat conglomeraat van de programmering van het massabewustzijn. Deze programmering kan bewust of onbewust onze wereld binnenkomen.

Onze elektronische gordel is in feite de zonnewijzer die de uren markeert van de cycli van tijd en ruimte waarin we Gods energie hebben misbruikt. Alles wat we hier zien, vertegenwoordigt niet het Christusbewustzijn – het toont in plaats daarvan de perversies van de vier aspecten van Gods bewustzijn – Vader, Moeder, Christus en Heilige Geest. Elke keer dat we een van die aspecten van God verdraaien, heeft het een overeenkomstige manifestatie in het onderbewustzijn.


Bron: TSL.org-Encyclopedia