Het grootste geschenk  van het nieuwe millennium  - The Summit Lighthouse Holland

Het grootste geschenk  van het nieuwe millennium 

De violette vlam is een van de meest levens veranderende geschenken die iemand ooit kan ontvangen. Ik ontdekte de vlam toen ik begin twintig was en ze heeft mij onafgebroken getransformeerd, mijn lasten verlicht en mijn bewustzijn verhoogd. En omdat ik de violette vlam heb gedeeld met mensen over de hele wereld heb ik gezien hoe deze vlam het antwoord was op de heftige uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd en hoe ze genezing bracht van lichaam, geest en ziel.

De violette vlam heeft een enorme kracht om ons leven te beïnvloeden, omdat ze een hoogfrequent licht is dat fysieke en spirituele sferen omspant. Ze is het vibrerende spirituele licht en vuur dat energie omzet van zijn huidige staat naar een hogere.

Deze vlam is het geheime, spirituele vuur van de alchemie en er is eenvoudigweg niets in deze wereld dat vergeleken kan worden met haar vermogen om verandering tot stand te brengen.

Als de violette vlam verschijnt, brengt ze vrede en stelt orde op zaken, ze herstelt onze vitaliteit en brengt de zuivere energiestroom in ons leven weer op gang. Ze zet aan tot creativiteit. Ze verkwikt ons en tilt ons op. Ze kan emotionele en zelfs fysieke problemen genezen, onze relaties verbeteren en het leven gemakkelijker maken. En wat misschien het belangrijkste is, de violette vlam helpt ons onze diepste zielenwensen te vervullen. Dit alles gebeurt als haar energieën van genade, vergeving, vreugde en vrijheid onze wereld binnenstromen.

De violette vlam kan dit allemaal voor jou doen. Je kunt overal en altijd toegang tot de violette vlam krijgen door middel van gebeden, mantra’s en visualisaties. Wat je ook doet – een onderneming starten, een gezin grootbrengen, dienstbaar zijn in je community, sporten,  een spiritueel pad volgen (al deze activiteiten of geen enkele ervan) – de violette vlam heeft de kracht om je leven ten goede te keren.

Hoewel de meeste mensen de violette vlam niet kennen, voelen mensen wereldwijd een nieuw licht van vrijheid en een energie van verandering. De wind van verandering brengt ontzaggelijke vernieuwingen op ieder levensgebied. We leven zowel in een tijd van wetenschappelijke en technologische vooruitgang als in een tijd van versnelde spirituele ontwikkeling. Nieuwe horizonten liggen voor ons open. We voelen dat we makkelijker dan ooit tevoren contact kunnen maken met een spirituele kant van onszelf. Deze tijd biedt ons de kans ons te bevrijden van het verleden en een ongekend tijdperk van vrede en verlichting binnen te gaan.

De violette vlam is het ontbrekende element dat nodig is voor een rimpelloze overgang naar dit nieuwe tijdperk. Ze heeft de kracht om te creëren, te vernietigen en de problemen van onze tijd op te lossen. Door de alchemistische reactie van transmutatie kunnen we onszelf overstijgen. En overal ontdekken mensen, die de violette vlam toepassen, hun innerlijke kracht en wie zij werkelijk zijn.

Als we denken aan de eeuwen vóór de uitvinding van de elektriciteit en vóórdat Einstein ons de formule E=mc2 gaf, zeggen we dat dat onverlichte tijden waren. Maar tegenwoordig weten we net zo weinig over het spirituele licht en vuur dat in ons besloten ligt, dan men eeuwen geleden wist over de meest basale fysieke krachten.

En ja, er zijn spirituele krachten werkzaam in ons, in elke cel en iedere atoom, in het vuur van ons hart. Als wij de aard van die krachten ontdekken, weten we hoe we ons hoogste potentieel kunnen ontsluiten. Het geschenk van de violette vlam is de sleutel tot deze zelftransformatie. Het is de universele werkzame stof van verandering die de onbegrensde kracht die in ons aanwezig is, vrij maakt. Als we onderzoeken hoe het licht en het vuur van de violette vlam al deze dingen kunnen bewerkstelligen, zullen de geheimen ervan worden onthuld.

EEN KRACHTIG HOOGFREQUENT LICHT 

Isaac Newton, de grote natuur- en wiskundige uit de zeventiende eeuw, ontdekte dat wit licht uiteenvalt in de zeven kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Als we een prisma voor een zonnig raam houden en het gebroken licht op een muur of plafond richten zien we dat het witte licht in primaire en secondaire kleuren uiteenvalt en op een vibrerende regenboog lijkt. 

Zoals je waarschijnlijk wel weet is violet de kleur die in een regenboog de hoogste frequentie heeft die waargenomen kan worden. En als je wel eens de magnifieke regenbogen hebt bestudeerd die soms verschijnen na een regenbui, dan heb je ook gezien dat het violet in de oneindigheid lijkt te verdwijnen alsof er meer achter schuilgaat dan het fysieke oog kan zien. Dat is ook zo. Het violet verdwijnt in een violette straal van een hogere frequentie, die een brug vormt tussen de fysieke en de spirituele wereld. De oude mystici en alchemisten zagen deze overgangskleur eerder als een spiritueel dan als een fysiek fenomeen. 

Zichtbaar licht is slechts een klein onderdeel van een elektromagnetisch spectrum van variërende frequenties of golflengten zoals radiogolven, microgolven, infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolette, röntgen- en gammastralen. Van het zichtbare licht heeft violet licht de kortste golflengte en de hoogste frequentie. Net als de violette kleur in de natuurlijke regenboog kan dit hoogfrequente violette licht worden opgevat als een transitiepunt van het zichtbare naar het onzichtbare, van het fysieke naar het spirituele niveau. 

Helena P. Blavatsky, esoterisch onderzoekster en medeoprichtster van de Theosofische Vereniging in de 19e eeuw, beschreef, dat licht uit zeven kleuren of ‘stralen’ bestaat – elk daarvan heeft specifieke attributen of kwaliteiten. Elk van deze zeven stralen is een geconcentreerd spiritueel licht dat een specifieke uitwerking heeft op lichaam, geest en ziel. De violette vlam komt voort uit dat aspect van het licht dat de violette of zevende straal wordt genoemd en deze vlam heeft het unieke vermogen om energie te transformeren.


Bron: Alchemie voor persoonlijke transformatie  door Elizabeth Clare Prophet

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders