Opgevaren MeestersTeachings

Decree de Liefde

‘ O Kinderen van het Licht! O Ochtendgloren!
Roep de geheime Liefdesster aan.
Laat haar Stralen een eeuwig Kleed voor u weven
van overstijgende Lieflijkheid,
En draag op uw Hart het Juweel van het Heilige Vuur.
Laat haar Glorie u doorstromen,
opdat de Scepter van opperste Macht’ de uwe zij.
Spreek slechts het Decreet van de Liefde,
Opdat er overal Volmaaktheid mag zijn.
Luister naar de klank van haar Stem.
opdat allen het Vreugdelied mogen horen.
Kijk enkel naar haar Licht,
opdat de Vlam van de zeven Elohim
op uw voorhoofd moge rusten.
Draag de ‘Beker met Vloeibaar Licht’ en laat voor altijd
haar levengevende Essentie uitstromen.
Dan zullen de Stralen van het Diamanten Hart uw Pad verlichten en
wanneer de Ridder- Bevelhebber zijn vlammend Zwaard heft,
zult u dit passeren en van aangezicht tot aangezicht staan
met uw eigen Goddelijkheid op het Altaar des Levens,
Want in dat Heiligste der Heiligen verblijft de Ene- Alvermogend in Vlammende Glorie
Uw eigen geliefde Zelf
-De Magische Aanwezigheid -Ik Ben’
In de Kroon van uw eeuwigdurende Overwinning
straalt een dubbele regenboog:
het resultaat van wat de Liefde bereikt,
Omgeven door alle Wijsheid;
Uw Koninklijke Gewaden van Gezag zijn de Daden van Liefde,
De Stralen van Licht van – De Magische Aanwezigheid – “Ik Ben”.
Zij bekleden voor altijd alle Wezens met hun Straling
en zijn de Fontein van eeuwige Jeugd en Schoonheid.
Door hen trekt uw Scepter haar eigen Kinderen tot de Liefde-
de Volheid van- De Magische Aanwezigheid-‘Ik Ben’.
De Stralen van de Zeven Bouwmeesters verheffen zich
-en zenden hun bliksemschichten van Liefde
als glinsterende Stromen uit,
Wevend grote Rivieren van Kracht tot  een Onvergankelijk Gewaad,
in Vlammende Glorie en Verblindende Schoonheid
-de Gift van – De Magische Aanwezigheid- ‘Ik Ben’
Oh, Kinderen van de Vlam ! Zing het loflied van de Schepping,
het is het lied van de Liefde dat de Muziek van de Sferen
doet galmen door de Ruimte in een Aanbidding en een Lofzang;
die de ware Adoratie van het Leven is
-De Magische Aanwezigheid-‘ Ik Ben’
Laat het door u heen stromen in steeds groter wordende Volmaaktheid:
wees de Extase en de Glorie van het Licht voor eenieder,
Ken het Geheim van de Ene,
Adem overal in het rond de ademtocht der Liefde en der Vreugde en
voel de Grote Hartslag binnen in de Vlam:
De Magische Aanwezigheid-  ‘Ik Ben’.


Bron: Ontmoeting met Saint Germain Deel 2 Godvrezende Ray King