Chela's hangend in het raster van kosmisch bewustzijn - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s hangend in het raster van kosmisch bewustzijn

Ziet uzelf springen op de trampoline van Gods geest. Zie uzelf stuiteren op het raster van energie dat pure intelligentie is – doorschijnende, glinsterende koorden verstrengeld voor het samenspel van identiteiten in en door de geest die God is. Ja, zie uzelf een salto maken in uw etherische lichaam, waarbij u de gymnastiek van geest en ziel uitvoert die leiden tot totale zelfidentificatie met het wezen en bewustzijn dat God is.

Bevrijd uw geest om overal in het bewustzijn van God te zijn. Bevrijd uw geest om door zijn geest te dwalen. Bevrijd uw verlangens om te versmelten met Gods verlangen om te zijn, en laat uw verlangens de verlangens van oneindigheid aannemen. Godheid verwekt schepping. En het verwekken is het verlangen van God om meer van zichzelf te zijn. Zo verlangt de ziel ernaar meer van God te zijn, en terecht. Hoe u die doelen kunt bereiken, is het onderwerp van chelaschap.

Om een chela te zijn op het pad van het realiseren van een kosmisch zelf, moet u de geest trainen om vrij te zijn, te verkennen en het zelf te ontdekken op vele niveaus van zijn, om met behendigheid de ladder van Gods kosmische bewustzijn op en neer te bewegen als de astronaut die zich voorbereidt op de wandeling in de ruimte, binnenruimte. U moet er dus aan wennen om het leven buiten de planeet binnen te dringen en dan terug te keren naar het praktische, fysieke, waar u grip krijgt op het op orde houden van uw boekhouding, het netjes en schoon houden van uw huis, het bijhouden van uw schema’s en het bewaren van de balans in uw relatie van werkgever en werknemer, man en vrouw, vader en zoon, moeder en dochter.

Zelfdiscipline in de wet van het dagelijks leven, gehoorzaamheid aan de wetten van God en de mens, exactheid in detail, precisie in de voorschriften van de Logos en van de Moeder – deze bereiden uw ziel en uw bewustzijn voor om uit te breiden en uit te reiken naar de coördinaten van de hogere geometrie van het zelf.

Voorbereiding is alles. Bereid u voor om uw God te ontmoeten. God is alles. Hij is de Alles-in-alles. Het pad van de chela is het pad waardoor het al het Al wordt.

Chela’s moeten elkaar magnetiseren in de vlam van God. Chela’s moeten samenkomen voor dienst onder zijn roede. In elke stad waar chela’s van de wil van God worden gevonden, laat ze samenkomen in de naam van de meester.

Vele jaren gaan het fiat uit van Heer Maitreya, de vertegenwoordiger van de Kosmische Christus, dat aanroepingen die aan de Almachtige God en de hemelse heerscharen worden aangeboden in de naam van de Christus en in de naam van de IK BEN Aanwezigheid beantwoord zouden worden door de kracht van de tienduizend maal tienduizend. Dit betekent dat elke aanroeping die in de kracht van het gesproken Woord tot de Heer, of wet, van uw wezen wordt gegeven, wordt vermenigvuldigd met komische krachten, en de aarde ontvangt de lichtimpact van die oproep honderd miljoen keer de oorspronkelijke vrijgave. Deze geometrische formule wordt ook vermenigvuldigd met het kwadraat van het aantal individuen dat samenkomt om aanroepingen te doen in de naam van de IK BEN Aanwezigheid. Dit is de vermenigvuldiging van het lichaam van de Heer en de geometrisering van zijn bewustzijn op aarde zoals in de hemel.

Degenen die deel hebben uitgemaakt van de groepsdecreetsessies die door de jaren heen in veel steden in dit land en over de hele wereld zijn gehouden, kunnen met zekerheid weten dat u door constant in de vlam te blijven het lichtmomentum hebt behouden dat nodig is voor het vasthouden van het evenwicht in uw gemeenschappen, in uw staten, in uw naties en zelfs op wereldschaal.

Gezien de wereldomstandigheden – de dreiging van oorlog in het Midden-Oosten, de dreiging van massale hongersnood en zelfs sociale, economische en fysieke rampen – zijn de legioenen licht van kosmische niveaus tevoorschijn gekomen om kernen van energie te vormen, krachtvelden waardoor een intense afgifte van energie van het spirituele naar het materiële universum kan plaatsvinden.

Daarom moeten we weten op wie we op elk uur van de dag of nacht kunnen rekenen. Dus of u nu alleen in uw dienst staat of (bij voorkeur) u aansluit bij de gelederen van lichtdragers, zult u de dag, het uur en de plaats van uw samenkomst opschrijven – en de tijd markeren waarop u aanroepingen zullen beginnen en eindigen – zodat de hiërarchie dit plan kan uitvoeren voor de versterking van uw aanroepingen en decreten en voor het verenigen van deze kernen door krachtlijnen, door de draad van contact, door het web van licht dat de antahkarana wordt genoemd als werelddienaren.

Het opzeggen van Moeder Maria’s Schriftuurlijke Rozenkrans voor de New Age, die de Heilige Moeder aan uw boodschapper heeft gedicteerd, en de “Waak met Mij” Jezus’ Wake van de uren is inderdaad van het grootste belang voor het in stand houden van een planetair krachtveld van licht en de kernen zonnecentra. Deze, samen met dagelijkse aanroepingen tot de hiërarchieën van licht en de vlammen van God zoals ze worden gegeven in uw Gebeden, Meditaties en Dynamische Decrees voor de Komende Revolutie in Hoger Bewustzijn, produceren de actie die de grote wet vereist voor het vasthouden van de balans in de tijd van persoonlijke en planetaire transitie.

Onze conferenties worden gehouden voor de wisseling van de cycli van het jaar – winterzonnewende, lente-equinox, zomerzonnewende en herfst-equinox. De fysieke veranderingen vinden plaats voorafgaand aan de conferentie en het licht dat vrijkomt uit de hiërarchieën van de zon bij de verandering van de seizoenen wordt dan uitgebreid door geascendeerde en niet-geascendeerde wezens die samen dienen op de conferenties voor de vervulling van een kosmisch doel op aarde zoals het is in de hemel.

Vanwege de toename van planetaire niveaus van effluvia en van de afdaling van wereldkarma in de Donkere Cyclus, heeft onze boodschapper een programma van weekseminars opgezet tussen de driemaandelijkse conferenties. Ook dit zijn kristallijne mandalen – juwelen van perfectie gevormd door de chela’s die in harmonie werken met de geascendeerde meesters.

Kom en zie. Kom en zie de plaats waar het Woord in u vlees is geworden. Kom en zie de plek waar je ziel, als een bol van licht, stuitert op de trampoline van Gods geest.

Ik kijk ernaar uit om u persoonlijk te begroeten via de boodschapper die het vrouwelijke aspect van mijn wezen in vorm focust.

EL Morya


Uit; Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 71 – 79.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders