De Wil van God

De Wil van God

Zoals u weet hebben de mensen eeuwenlang over de Wil van God gesproken alsof het iets is wat los staat van de wil van de mens, iets wat niets te maken heeft met een aanbod dat de beste gaven aan de mens oplevert. In tegenstelling tot de menselijke opvatting, probeert de Wil van God de mens te begiftigen met zijn onsterfelijke geboorterecht en zal hij hem nooit van zijn vrijheid beroven. 

Daarom zal ik, door zijn genade, de mannen en vrouwen van deze eeuw tonen wat de Wil van God werkelijk is, hoe hij gekend kan worden en hoe de mensheid ermee kan samenwerken en hem kan gebruiken als een middel om de persoon (de pure zoon) uit te breiden tot in de onsterfelijke gebieden. Zo nodig zullen wij over de velden snellen. We zullen zevenmijlslaarzen nodig hebben. Wij zullen de vuren van de Geest in de chela’s opnieuw aanwakkeren. 

Bovenal zullen wij de mens zich weer tot God laten wenden, omdat er geen andere weg is waardoor de ziel een antwoord kan vinden op haar vele problemen. Het raadsel van het leven is verborgen in de Wil van God. Wanneer hij goed begrepen wordt, zorgt hij voor een stimulans voor ieder waardig doel en herstelt een passie voor het leven die velen verloren hebben. 

Wat u levenslust of sprankelend optreden noemt bij mensen die doordrongen zijn met de Heilige Geest is niet iets schimmigs, maar een flits van vreugde die over de buik van de wereld schiet, die de hoogste pijnbomen heen en weer doet zwaaien en alle dingen tot kosmisch nut en kosmische doelstelling voert. 

Sommigen zullen zich afvragen waarom ik verkozen heb te spreken. Nu de aarde een eeuw binnengegaan is die niet onschuldig te noemen is, word ik gedwongen door de Grote Goddelijke Leidsman zelf, door de vorst van het huis van Rakoczy om te proberen om uit de wereldse verblijven diegenen te halen die oren hebben om te horen, zodat ik de schapen van God mag voeden en hen veilig binnen mag brengen in het huis van Gods Wil. 

Er is geen andere weg te gaan. Maar als hij er wel was, zouden we hem zoeken. Deze weg heeft zoveel gezegende richtingen van dienstverlening, heeft zoveel grootheid aan de mens te bieden, dat ik met genoegen het pad verkies te gaan om de wereld opnieuw een groter begrip van de Wil van het kosmisch doel – de Wil van God te brengen. 

Het zal mijn dienst aan de gehele mensheid en aan u zelf enorm ten goede komen als u voor mij wilt bidden wanneer ik die heilige mantra’s begin te intoneren die in de grote tempels van de wereld, van de Grote Witte Broederschap, een nieuw ontsteken van de vlam van God veroorzaken, wanneer wij hem pogen te weerspiegelen – niet alleen woorden, maar ook in de Geest. 


Uit: De Wil van God, een heilig avontuur, door El Morya