HilarionTeachings

De genezende gedachtenvorm

Het perfect beeld van het Goddelijk ontwerp. Instructie: Daar ik ben gekomen om de noden van uw eigen ziel te bedienen, ben ik goddelijk vastberaden om de atmosfeer te laten zinderen met het genezende licht van God – de blauwe straling, gecombineerd met de groene straling, de zuivere centrale witvuurstraling – dit alles gecombineerd om een triade van genezend belang te vormen.

Dierbaren, de witvuurkern wordt dan in dit geval omringd door een machtig, tastbaar blauw omhulsel van licht. En het blauwe omhulsel duidt op de Wil van God, die voor de gehele mensheid de gemanifesteerde volmaaktheid is. Het machtige groene omhulsel, dat om dit alles heen trilt en zindert, is de substantie van de genezende kwalificatie voor de aarde en voor diens evoluties …

Een van de grootste vereisten voor genezing, gezegenden, is dat het individu dat de genezing zou moeten ontvangen, voor zichzelf de benodigde aanroep maakt die vanuit de Lichtoctaven het antwoord afdwingt. Vervolgens komt er een intense actie tevoorschijn als een individu getrouw de aanroep maakt voor zijn eigen genezing …

Houd er rekening mee, dierbaren, dat wanneer materie en substantie misvormd raken door middel van ziekte en het onjuist gebruik van energie, dat dit verkeerde patroon dat zich dan uitbeeldt, net zolang zal voortbestaan als er energie is om die te voeden. Maar wanneer de energie wordt afgesneden door het rechtstreekse bevel van het Hogere Mentale Lichaam dat tot de fysieke vorm spreekt en zegt, “Stop die actie!” dan gebeurt het dat er een oplossende actie plaatsvindt, waardoor de verkeerde gedachtenpatronen worden opgelost en er een contact wordt hersteld met de Onbevlekte Ontvangenis – het oorspronkelijke Goddelijke Ontwerp, de glorieuze, stralende, zuivere archetypische volmaaktheid die in het Hogere Mentale Lichaam en de Machtige IK-BEN-Aanwezigheid van allen woont …

… Ieder van u heeft in uw eigen wereld de macht, als u die wilt aannemen, en de scepter van autoriteit en heerschappij om tegen uw eigen Machtige IK-BEN-Aanwezigheid te zeggen:

Geliefde Goddelijke Aanwezigheid van mij, neem het bevel over mijn vier lagere lichamen en over mijn wezen en wereld. Schep en voed in mij een volmaakt beeld van het Goddelijke Ontwerp, zo wonderlijk en ontzagwekkend geschapen. Zie erop toe dat deze actie van uw goddelijk-oogbeeld van mijn wezen in het krachtveld van mijn gehele wezen wordt gevestigd, en make mij Heel zowel nu als voor altijd.

Zie erop toe dat dit machtige focus onbegrensd wordt uitgebreid, en daarmee voorgoed de patronen van het Goddelijke Ontwerp vestigt in de onbevlekte tempel die IK BEN. Verwek in mij opnieuw een schoon hart, en bewerkstellig in mij de volheid van een juiste geest in actie, die alle vervormingen in mijn vleselijke vorm en mentale lichaam zal verwijderen, en die wanneer hij neerdaalt, de wonderbaarlijke zuiverheid van God teweegbrengt en vestigt en de grote kracht van de Vrijheidsklokken brengt, die dan in mijn ziel zullen klinken, en zeggen:

Ik beteken het einde van het doodvonnis van de menselijke schepping die macht wil geven aan ziekte en het onjuiste gebruik van substantie en Lichtenergie! En ik roep tevoorschijn en ik roep aan en IK BEN de volledigheid van de oneindige Immanuel – God met mij en in mij, God daar gevestigd, God in al zijn zuiverheid, God die het Mensenkind is die hier en nu in mijn wezen en wereld heerschappij neme, en de volheid is van mijn onsterfelijke volmaaktheid, en daarmee aan mij de eeuwige gewaden van God verleent die zonder einde zullen zijn, in overeenstemming met het op een juweel gelijkende volmaakte ontwerp, de heilige symmetrie van de leeftijdsloze volmaaktheid van mijn wezen.

IK BEN dit alles! Dit alles zal ik immer zijn. En dit alles zal zich in alles manifesteren en alles zijn. Want alleen God bevindt zich in zijn heilige tempel, en de hele wereld en diens disharmonische stemmen zullen stil blijven in de aanwezigheid van de volmaaktheid van mijn wezen, totdat de heerschappij van God aan de gehele aarde wordt gegeven.

De aarde die IK BEN is des Heren, en de volheid daarvan. Het aardse vat dat IK BEN, zal nu het verfijnde goud van de Heilige Geest worden. De stralende Kracht van die Geest zal voortstromen vanuit het Licht van mijn hart en rondom mij de aura van de Oneindige ontbranden – totdat mij nu omcirkelt de engelenkracht van Licht en de aantrekking van Licht en de vergroting van Licht en de verzachting van Licht en de demping van Licht over het gehele planetaire lichaam.


Aartsengel Rafaël, 28 maart 1964, Washington, D.C., “The Healing Thoughtform: ‘The Crystalline Star of Understanding’”, gepubliceerd in Pearls of Wisdom, vol. 25, nr. 49, 1982.

Raphael the Archangel painted by Bartolomé Esteban Murillo, c. 1680.