Chela's van de Wil van God - The Summit Lighthouse Holland

Chela’s van de Wil van God

Het pad naar ons verblijf is steil. De weg is vol met onbekende gevaren, maar de toppen van trots zijn grilliger dan de onbekende hoogten. Ik kom om de weg vrij te maken voor de chela’s van Gods wil – degenen die chela’s van de opgevaren meesters willen worden.

Laat in het begin duidelijk worden gemaakt dat allen die de woorden van de opgevaren meesters lezen en allen die ons woord horen, niet noodzakelijkerwijs als chela’s van onze wil worden geteld. Laat duidelijk zijn dat er eisen zijn.

Zoals het in de Schrift staat geschreven: “Er is een weg die de mens goed lijkt, maar het einde daarvan is de weg des doods.” De weg die goed lijkt, is de weg van de rede – en die niet van de eeuwige Logos, maar van het bewustzijn dat gebonden is aan de wetten van sterfelijkheid. Daarom zijn haar wegen de wegen van de dood van het Christusbewustzijn.

Ik ben gekomen om leven te brengen in de traditie van de Meester van Galilea. Hij kwam dat iedereen leven zou hebben. En dat overvloediger. Zijn weg was de weg van genade. Zijn graf is olie voor de tandwielen van de wet en voor het in elkaar grijpen van de tanden van de daden van gerechtigheid. Ik zou degenen willen bevrijden die bevrijd willen worden.

Als mensen de duisternis erkennen, reiken ze niet naar het licht. Zo blijft de grofheid van het materialisme en van een mechanistische beschaving onbetwist. Om uit te dagen moeten de mensen een zwaard hebben; en het zwaard is het heilige Woord van waarheid voor dit tijdperk.

De Darjeeling Raad is een eenheid van hiërarchie. Ik ben het hoofd daarvan. Onder degenen die in onze kamers beraadslagen, zijn Saint Germain, Moeder Maria, Jezus de Christus, de meester Kuthumi, Chananda, de Grote Goddelijke Leidsman, Heer Maitreya en de Opgevaren Meester Godfre. Geassisteerd door vele niet-opgevaren chela’s, dienen wij de oorzaak van de wil van God onder de mensheid, in de regeringen van de naties, in de economische raden, in de sociale lagen, in de instituten van leren, en vooral in de diamanten harten van de toegewijden.

Degenen die de afbrokkeling van de oude orde zien, zoeken naar de nieuwe. Het pad van chelashap is de weg van overgang. Voor degenen die op het station van de nieuwe cyclus willen aankomen, bieden we antwoorden en een formule. En er is geen weg terug. In degenen in wie egoïsme de visie van de nieuwe dag niet heeft ontsierd, is er het brandende verlangen om vrij te zijn en die vrijheid voor iedereen beschikbaar te maken.

Dat was het doel van de Darjeeling Raad in de oprichting van The Summit Lighthouse in Washington, DC, in 1958. Met een bescheiden begin, maar met de fakkel van ons vertrouwen van God en verankerd in het hart van een groep toegewijden, bouwden we onze organisatie – een buitenste arm van de Grote Witte Broederschap, een forum voor de wil van God, een focus op de zuiverheid van zijn vurige kern.

Mark Prophet – en later zijn tweeling vlam, Elizabeth – werd door mij opgeleid om een boodschapper te zijn voor die hiërarchie van adepten, samengesteld uit allen die afgestudeerd zijn in de klaslokaal van de aarde met eer. Dit zijn zij die de wetten van hun eigen karma beheersen en door het nastreven van het Buddhische licht uit het wiel van wedergeboorte zijn geworpen. Dit zijn de opgevaren mensen wier ziel in de glorie van het leven universeel en triomfantelijke is verheven. Door hun streven op de weg, door hun excellentie in zelfdiscipline, en door de genade van Christus, zijn ze de overwinnaars. Ze zijn niet gevonden om iets te willen, maar ze zijn in de eeuwige gemeenschap met de bron van de werkelijkheid door het ritueel van de Hemelvaart gegaan.

Om op het vlak van de werkelijkheid te stijgen zoals ze hebben gedaan, moet je in je ziel de stuwkracht van kracht, wijsheid en liefde in de geest brengen. Om bewustzijnsvlakken te overstijgen, om de gigantische sprong in de armen van God te maken – vereist dit stuwkracht. Dus uit de bron van het leven, uit de bron van levende vlam die Almachtige God in uw hart verankerd heeft, trek de stuwkracht van geloof, hoop en naastenliefde voort.

Of Christen of Jood, Moslim of Zen Boeddhist, of geen van deze, weet, O zoeker na de hogere werkelijkheid, dat het pad van initiatie kan worden betreden waar je ook bent. Maar u moet de eerste stap zetten. Mijn verantwoordelijkheid is om te begeleiden en te bewaken: de uwe is om te volgen.


Bron: The Chela and the Path, p. 13-17

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders