Teachings

Chela’s in het nastreven van het Licht van de Overwinning

Overwinning is een licht, een wezen, een bewustzijn. Overwinning is een vlam waarbij de collectieve wil tot falen, gefocust in het onderbewustzijn van het ras als een negatieve spiraal van defaitisme, wordt omgekeerd, overwonnen en hersteld als de opgaande cyclus van de realiteit van de ziel. Overwinning is een magnetisch momentum dat de berg van het zelf bouwt die de magische berg van het geascendeerde wezen wordt. De lauwerkrans van mijn overwinning plaats ik voor het Christus Zelf van een ieder.

Ik heb de chela’s gadegeslagen die de wet ‘kennen’. Dit zijn degenen die het woord altijd ‘weten’. Ze citeren de aanhalingstekens. Ze parafraseren de geascendeerde meesters. Ze worden vereerd door andere chela’s op het pad; maar in hun gebrek aan echt begrip missen ze de kracht van actie, de wil om te overwinnen, de liefde om zelfopofferend te zijn. Overwinning is het momentum van uw hemelvaart. Overwinning is het licht van genade waardoor u vergeeft en vergeeft tot het uiterste de identificatie van de ziel met het synthetische zelf.

O chela’s van het heilige vuur, de winnaars zijn degenen die de wil hebben om te winnen! En het bewustzijn van mislukking is het bewustzijn van ondergang.Overwinning is de legers van de Heer die naar het centrum marcheren en de Arc de Triomphe naderen in een radiaal patroon vanaf de slagvelden van het leven.

Sint Franciscus was uitgesproken in het verdedigen van het Christuslicht. Door Moeder Armoede te omarmen, maakte hij het verarmde zelf tot het decor voor de verschijning van de Christus in een tijd die werd vetgemest door zelfvoldoening, toegeeflijkheid aan vleselijk plezier en vleselijke schatten. Ga jij hetzelfde doen? Vandaag moet het licht schijnen in de duisternis van een wereld die nu opgeblazen is door de vervuiling van hoogmoed.

Kom nu naar voren, dappere chela’s! Toon de biceps van stoutmoedige krijgers! Toon uw expertise in het hanteren van het zwaard van de levende vlam terwijl u voortgaat en de draak van het lagere zelf verslaat.

Dus de verkeerde kwalificatie van de energieën van de lagere chakra’s en van de Moedervlam, gesymboliseerd in de drakenstaart, zorgde ervoor dat veel lagere engelen degene volgden die Lucifer (lichtdrager) werd genoemd, samen met zijn luitenants, Satan, Belial, Beëlzebub, Baäl en anderen. Deze halfgoden onderscheiden zich van de heerscharen van de Heer en de hiërarchie van de hemel. Nadat ze uit de hemel waren geworpen, creëerden ze hun eigen koninkrijk van de onderwereld, normaliter de valse hiërarchie genoemd.

Ze werden gedwongen af te dalen in de vlakken van de Materie. Ze verloren hun erfenis en hun recht om zich bij erfgenamen met Christus te voegen totdat ze de knie zouden buigen en belijden dat het licht dat elke man en vrouw verlicht niet alleen het beeld van God is, maar de God van allen. Nadat ze waren overwonnen door Michael, Prins van de Aartsengelen, werden deze gevallenen de gevangenen van tijd en ruimte, werden vergankelijk en gingen de spiralen van desintegratie en dood binnen.

Zo hebben de aartsbedriegers van de mensheid, door hun verdeel-en-heers-tactieken, allerlei soorten hekserij en zwarte magie bedacht om de kinderen van God te kwellen en hun energie op één lijn te brengen met hun negatieve spiralen, hun defaitisme, hun wanhoop, hun moedeloosheid. – hun wil om te falen. Bij elke hand proberen ze de chela op het pad ervan te overtuigen dat dit synthetische zelf zijn We Zelf is.

Ik zeg u nu, uw synthetische zelf is niets anders dan de fabricage van het collectieve bewustzijn van de gevallenen, bekend als het vleselijke denken of de antichristus. Ze magnetiseren zielen door de schittering van hun geest die ze van de geest van God hebben gestolen. Deze gevallenen presenteren zichzelf voortdurend als de redders van de mensheid. Geloof ze niet. Volg hen niet, o chela’s van het heilige vuur.

Roep mij aan en laten we arm in arm voortgaan om ons bij de heerscharen van de Heer te voegen. Kijk omhoog en zie de banier van Mighty Victory en zijn legioenen. Kijk omhoog en zie hoe God de verdediger is van het licht van de overwinning in u.

Invictus, IK BEN de eeuwige vlam die brandt in de harten van helden en heldinnen van alle tijden!

El Morya

Uit: Ascended Master El Morya: The Chela and the Path, p. 80 – 86