10 transformerende stappenTeachings

10 Sleutels voor het vergroten van de kracht van je Hart

Wees een levende transformator van Liefde – Stap 6

6. Stretch de spieren van het hart
Ben jij een vriend voor iedereen? Je kunt geen vrienden hebben voordat je een vriend voor jezelf bent. Hetzelfde geldt voor liefde. Je zult oogsten wat je zaait. Doe iets wat je niet wilt doen. Dat is precies wat Sint Franciscus deed – en het veranderde zijn leven. Hij was altijd erg bang geweest voor lepra maar hij liet zijn aversie niet de overhand krijgen, hij omhelsde de melaatsen. Is er een “melaatse” in je leven die jouw liefde nodig heeft? Open je hart en omhels die persoon.

Bron: lezing door Elizabeth Clare Prophet, 29 november 1998