10 transformerende stappenTeachings

10 Sleutels voor het vergroten van de kracht van je Hart

Wees een levende transformator van Liefde – Stap 10

Cultiveer zachtheid
Er is veel hardvochtigheid in de wereld. Het cultiveren van zachtheid kan zielen van licht en kleine kinderen terug naar God brengen. Wat is zachtheid? Zachtheid is een verzorgende en gevende houding die zich niet beledigd voelt door iets of iemand. Zachtheid is het tegenovergestelde van kwetsbaarheid, onbuigzaamheid en weerstand. Onbuigzaamheid en weerstand tegen veranderingen op het werk, in relaties, en op wereldniveau zullen je kwetsbaar maken. Kwetsbare dingen kunnen breken. Maar zachtheid is kracht – ultieme kracht. Zachtheid is een liefdevolle manier voor het omgaan met een situatie, waarbij je de ander niet verlaagt, maar hem laat zien dat je het beste met hem voor hebt.

Bron: lezing door Elizabeth Clare Prophet, 29 november 1998