Aquarius tijdperkTeachings

Wat je wel of niet bent, heb je verdiend- het goede, het slechte en het vervelende

Wat je wel of niet bent, heb je verdiend- het goede, het slechte en het vervelende. Dat is de aard van karma. Wat je wel of niet bezit kun je veranderen. Dat is ook de aard van karma. Dat komt omdat karma niet het noodlot is.

Karma kan ons helpen begrijpen hoe we zijn gekomen waar we nu zijn- onze levensomstandigheden, de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden en de mensen die we schijnen aan te trekken.
Het verteld ons niet hoe we op die omstandigheden, gebeurtenissen en personen zullen reageren. Dat ligt geheel aan ons zelf en dat bepaald ons lot. Wij gebruiken onze vrije wil om karma te creëren. We kunnen onze vrije wil gebruiken om het te transformeren. De enige grenzen aan onze vooruitgang zijn die, welke we zelf hebben aangebracht.
Als ons karma een voortijdige dood voorschrijft dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een verlenging van ons leven te verdienen door een verandering van het hart. Als we met heel ons hart dienstbaar zijn aan het leven, dan zal het leven ons iets teruggeven. Niets staat vast totdat wij het definitief maken en niets is voorbestemd totdat wij het tot onze bestemming maken.

Dr. Whittons onderzoek over wat tussen levens plaatsvindt laat ook zien dat er karmische ‘testen’ in ons leven zijn ingebouwd. Of we deze testen wel of niet halen, bepaald hoe snel we vooruit gaan in dit leven. Hij geeft hiervan het dramatische voorbeeld van een jongeman, Steve geheten, die zijn vader niet mocht. Toen zijn vader  ziek lag in een verpleeghuis in Miami, bezocht Steve de oude heer bijna nooit. Op een dag had hij het sterke gevoel dat hij zijn vader moest bezoeken. Terwijl hij daar was, merkte hij dat de slang van zijn vaders beademingsapparaat was losgeraakt en hij daarom de grootste moeite had met ademhalen. Steve had de keuze- of zijn vader te laten sterven, of naar een verpleegkundige toe te rennen. Hij dacht hier heel even over na en riep toen de verpleegkundige die de slang weer aansloot.
Later, toen hij negentwintig jaar was, werd Steve tijdens een fietstocht van opzij door een truck aangereden. Het ongeluk had fataal kunnen zijn, maar hij kwam er gelukkig slechts met een gebroken dijbeen vanaf. Toen Steve de veertig was gepasseerd, kwam hij onder hypnose te weten dat er tussen deze twee gebeurtenissen een sterk verband bestond en dat hij dat al had geweten had voordat hij werd geboren. ‘Mijn karmische scenario gaf duidelijk aan dat het leven-of-dood incident met mijn vader, heel beslist een belangrijke test was die ik mezelf had opgedragen’, zei hij. ‘Als ik hem kon vergeven voor het kwaad dat hij mij had aangedaan, wat zich bleek uit te strekken over verschillende levens, dan zou ik niet worden gedood in dat fiets ongeluk.
Nog interessanter is dat Steve zei, dat te verwachten was dat hij waarschijnlijk zijn vader zou laten sterven, gebaseerd op zijn gedrag in het verleden. Omdat hij in plaats daarvan zijn test haalde, was er een einde gekomen aan zijn oorspronkelijke levensplan en ‘werden er schetsen van plannen voor toekomstige levens tevoorschijn gebracht om in het huidige leven in werking te treden’. Zijn  keuzes bepaalden zijn lot en niet andersom.

Karma is niet het noodlot

Karma is van grote betekenis,
maar van groter belang is de keuze
Karma is alleen de voorwaarde voor de keuze.

  • EL MORYA

 


Bron; boek: Karma en reïncarnatie -Elizebeth Clare Prophet en Patricia R. SpaDaro | blz. 91 en 92. Het boek verkrijgbaar bij: https://amethistpers.nl

Meer weten over karma? Volg onze site: https://karmalessen.nl