Onze Goddelijke oorsprong. Wat is het doel van ons leven? - The Summit Lighthouse Holland

Onze Goddelijke oorsprong. Wat is het doel van ons leven?

Wat is het doel van ons leven? Sedert onheuglijke tijden hebben mensen zich deze vraag gesteld. Pogingen om deze te beantwoorden hebben boekdelen vol met vele wijsgerige en god-geleerde teksten opgeleverd. De Opgevaren Meesters hebben onschatbare sleutels gegeven om dit kosmische mysterie te begrijpen – sleutels die deuren kunnen openen om het verlangen van onze ziel naar eenheid met de Geest te vervullen.

Als we weten waar we vandaan komen, geeft dit ons groter inzicht in onze reden van bestaan. Deze kennis, in ons geplaatst op het tijdstip van de schepping, kan ons helpen om de geheimen te ontsluiten van onze individuele bestemming. Het maakt ook onze ware natuur openbaar als spirituele wezens die een enorme hoeveelheid lichtenergie tot onze beschikking hebben. Deze les distilleert de essentie van de leringen van de Opgevaren Meesters over het doel van het heilige avontuur van het leven. We zullen beginnen met te onderzoeken hoe we volledig kunnen putten uit de kosmische energie die bij ons was in het begin – en die heden bij ons is. Het ontwarren van het geheim van de schepping.

Wie heeft nooit eens op een heldere nacht of avond naar de lucht boven ons hoofd gekeken en zich verwonderd over de mysteries van het universum? Het is gemakkelijk om jezelf onbelangrijk te vinden als je zulke eindeloze uitgestrektheden ziet. En toch, het tegenovergestelde is ook waar, dat de hemelen het geheim vasthouden van de grootsheid van onze wezens. De Opgevaren Meesters hebben ons een prachtige visie gegeven van het verband tussen alle le-ven en het allerhoogste belang van de verhouding van ieder individu tot het Goddelijke geheel.

Wetenschappelijk onderzoek alleen zal niet het Meesterplan en onze plaats daarin blootleggen. Terwijl de moderne wetenschap begonnen is met zekere elementen van theorieën van oude scheppingen te bevestigen – zoals die van het hindoeïsme en mystieke judaïsme – kunnen we slechts beginnen met het ontwarren van het mysterie van bestaan door naar de plaats te gaan waar God woont. Hier kunnen we onze unieke opdracht ontdekken die de wereld kan veranderen in een betere, en de ontwikkeling van onze ziel kan versnellen. Zowel de blauwdruk voor onze missie en de lichtenergie, die we nodig hebben om deze te volbrengen, zijn in ons geplaatst, toen we voor het eerst geschapen werden. Daarom is de eerste stap om dit aangeboren potentieel te begrijpen het teruggaan naar de bron, onze Goddelijke ouders.Vader-Moeder God geeft geboorte aan miljoenen zonen en dochters!

In het centrum van het universum ligt het middelpunt van alle lichamelijke-spirituele schepping – de Grote Centrale Zon – . Uit deze spirituele zon zijn zonnestelsels, sterrenstelsels en miljarden zonen en dochters van God voortgekomen. In deze lessen verwijst het woord “God” niet naar een op de mens gelijkend wezen, maar naar de alomtegenwoordige Geest van licht, liefde en kracht, die het universum doordringt en de bron is van al het leven. Wanneer naar God verwezen wordt door “hij” of “hem” is dat alleen voor het gemak. Geest is de mannelijke polariteit van de Godheid. Maar, opdat schepping plaats kan vinden, moet de vrouwelijke polariteit ook aanwezig zijn. Daarom is de Schepper, noodzakelijkerwijs, zowel Vader als Moeder. En zo worden onze Goddelijke ouders aangeduid als Vader-Moeder God.

In het begin liet God het Woord klinken, dat de vonken deed ontstaan van de schepping. Toen Hij zei “Laat er Licht zijn” was er licht. De Vader-Moeder God liet het licht nog groter worden door geboorte te geven aan individuele Spirit-sparks (vonkjes van de Geest). Ieder van deze vonkjes was een precieze weergave van de energie van Gods wezen. Deze energie is in perfecte polariteit – plus en min, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, Alfa en Omega. Zo werden we in het begin geschapen als pure energie, naar het beeld en de gelijkenis van God. Door ons te scheppen, kon God zijn liefde en licht verveelvoudigen.

Een andere naam voor de Spirit-spark ( Geestvonkje) is de I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid). Dit is afgeleid van de heilige naam van God die aan Mozes werd gegeven vanuit de brandende struik op de Berg Sinaï. Toen Mozes aan God vroeg wat zijn naam was, zodat hij deze aan de mensen van Israël kon vertellen, antwoordde God “I AM THAT I AM” “IK BEN DIE IK BEN”. Daarom wordt de Aanwezigheid van God die voor iedereen van ons geïndividualiseerd werd, de I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid) genoemd. Het is het hoogste deel van ons wezen, dat gemaakt is van dezelfde essentie als de grote IK BEN DIE IK BEN (I AM THAT I AM) die God is. Onze I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid) is een veld van energie van het bewustzijn van God dat boven ons blijft hangen en onze lichamen, verstand en zielen voeding geeft. Het wordt gevoed door het licht van de Grote Centrale Zon.

“We are one,” “Wij zijn één” is een gewone spreekwijze die broeders en zusters van licht over de gehele wereld gebruiken. In werkelijkheid is dit precies het geval. De I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid) van ieder van ons verbindt ons met ieder ander en met God. Ofschoon God zijn Aanwezigheid miljarden keren heeft vermenigvuldigd, is Hij nog steeds een ongedeeld geheel. Zoals 1 x 1 nog altijd gelijk is aan 1, zo is God x God x God nog steeds gelijk aan God. Er is een web van licht dat geweven is tussen alle mensen van licht op aarde. In werkelijkheid zijn we nooit echt alleen, maar deel van de ene manifestatie van God.

De I AM Presence (IK BEN Aanwezigheid) die bij ons was bij onze schepping is nog steeds bij ons – zelfs al voelt het niet altijd zo. Onze dichte zware lichamen staan ver af van de lichtheid van de Geest die we in het begin hebben ervaren. Omdat we zo gewoon zijn geraakt aan ons materiële bestaan, vergeten we vaak dat we in deze lichamen hoge, krachtige spirituele wezens zijn. Wat eens een natuurlijke staat van Zijn was, zonder enige krachtsinspanning, vraagt nu werk om dit zelfs maar te benaderen. Een manier om deze lichtheid van de Geest te ervaren, is het laten klinken van het AUM. Laat het AUM weerklinken en keer terug tot het Hart van de Schepping.


Bron: The Spiritual Quest – Sacred Adventure Series #1. Teachings of the Ascended Masters by Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet.

Lees ook onderstaande post

De hemelvaart

De hemelvaart – Eenheid met God De hemelvaart ...
Het heilig avontuur

Een heilig avontuur

Een heilig avontuur Eeuwige zoeker Een gedachte is ...
Tweelingzielen

De zoektocht naar heelheid

De zoektocht naar heelheid Ieder van ons heeft ...
House of Caiaphas - Gustav Dore

Laten anderen hun karma voor hen dragen -Karma dodging

Laten anderen hun karma voor hen dragen  – ...
The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders