Teachings

De Komst van de Christus in je hart

Een eeuwigdurende Kerstmis, elke dag van het jaar;

Ik heb dit onderwerp “Een eeuwigdurende kerstmis, elke dag van het jaar” gekozen om jullie ervan bewust te maken dat het in wezen elke dag kerstmis is, als we de betekenis van de Kerst-mis, de Christus-mis, op de juiste manier zouden opvatten.

Het is elke dag Kerstmis omdat de komst van Christus, die tweeduizend jaar geleden plaats vond, een gebeurtenis was die haar invloed heeft op elke dag van het jaar, om op deze planeet die zeer gewilde toestand voort te brengen – vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Met andere woorden: de komst van de Christus was niet zomaar een eenmalige gebeurtenis.

Het is een gebeurtenis die we daadwerkelijk in ons hart kunnen spiegelen. Het koninkrijk van God is het zich bewust zijn van God. Als je de realiteit van Gods koninkrijk voelt, zul je ontdekken dat het een schitterende kosmische gemeenschappelijke noemer is die alle geloofsrichtingen te boven gaat, die uitstijgt boven alle kleingeestige menselijke opinies en die je verheft, tot je kunt denken als een Christus en ophoudt te denken als mens.  Door de eeuwen heen is het een van de samenzweringen van de valse hiërarchie geweest de werkelijkheden van God te verdraaien.

De gevallen engelen en buitenaardse wezens hebben geprobeerd valse ideeën in het bewustzijn van de mensen te planten. Ze hebben ook geprobeerd de mensen ervan te overtuigen dat God zich alleen maar inlaat met de kerken van de christenen, de tempels van de boeddhisten of hindoes, de moskeeën van de moslims enz.- alsof Hij niet in de kathedraal van het hart zou wonen.

We moeten er zeker van zijn dat we zelf weten en begrijpen dat God werkt door middel van àl diegenen die vrijelijk drinken van het levenswater. Het maakt niet uit, uit welke beker je drinkt – maar het gaat om het water dat je uit die beker drinkt, namelijk het water van het eeuwige leven. De beker is slechts het instrument waardoor dat water wordt aangereikt.


Bron: “Het antwoord dat je zoekt, ligt binnen in je”

Door Mark L. Prophet. Samengesteld en uitgegeven door Elizabeth Clare Prophet.