Teachings

IK BEN DIE IK BEN – I AM THAT I AM

Wanneer u de naam van god “ik ben die ik ben” noemt in uw decrees, krijgt u toegang tot zijn onbegrensde kracht

Toen God Moses toesprak vanuit de brandende braamstruik, maakte Hij zowel Zijn naam IK BEN DIE IK BEN (Engels: I AM THAT I AM) bekend alsook de ware aard van de mens. Het Boek “Exodus” vertelt ons dat de braamstruik: “stond in brand maar de struik werd niet verteerd”. (5) De braamstruik staat symbool voor uzelf en het vuur symboliseert uw goddelijke vonk. Deze vonk is een spirituele vlam van Gods vuur dat binnenin u brandt maar u toch niet verteert, net zoals de braamstruik niet verteerd werd.

De ware aard van de mens, waarover God met Moses sprak, is datgene wat bekend staat als de IK BEN Aanwezigheid (Engels: I AM Presence). Het wordt genoemd de “IK BEN Aanwezigheid” omdat het refereert aan Gods naam “IK BEN DIE IK BEN”.

De “IK BEN Aanwezigheid” is de geïndividualiseerde Aanwezigheid van God die Hij u gaf toen Hij u schiep. (In het algemeen gezegd kunt u uw “IK BEN Aanwezigheid” samen met uw “Heilige Christus-Zelf” (6) beschouwen als uw Hogere Zelf).Tijdens het voorval van de brandende braamstruik gaf God aan Moses instructies om de kinderen van Israël te vertellen dat zijn naam is IK BEN DIE IK BEN en “dit is mijn naam voor altijd en dit is mijn teken aan alle generaties”.

De Jeruzalem bijbel vertaalt deze zin als “Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht”. (7) Zo ziet u dat God zelf ons de autoriteit gaf om Zijn naam te gebruiken en Hem aan te roepen. Jezus gebruikte Gods naam toen hij de IK BEN verklaringen gaf in het evangelie van Johannes, zoals “IK BEN de opstanding en het leven”. (8) Wij kunnen deze affirmaties ook gebruiken en ze ons eigen maken.Wanneer u zegt “IK BEN DIE IK BEN”, zegt u gewoon, “Ik, ikzelf, ben de IK BEN Aanwezigheid van God die zich boven mij bevindt, hier waar ik sta”.

Iedere keer als u zegt “IK BEN” zegt u in werkelijkheid “God in mij is..,” en aldus trekt u naar uzelf toe wat op die zin volgt. Bijvoorbeeld, als u zegt “IK BEN verlichting” bedoelt u te zeggen dat de God in u zelf meer verlichting* naar u toe trekt.”IK BEN” is meer dan een heilige naam. Het is een bekrachtiging. Het is een formule die, indien met liefde gegeven, de autoriteit van God en zijn energie om te scheppen, vrij maakt. Wanneer u die gebruikt betekent dat niet dat u zichzelf tot een god maakt, afgescheiden van de grote God. Maar u bekrachtigt hierdoor uw eenheid met God.

U stelt: “God in mij geeft dit gebed. Gods energie stroomt door mij heen en gehoorzaamt aan het bevel dat ik in Zijn naam heb gegeven. En God vervult zijn wet door de kracht van het gesproken Woord”.Nu weet u waarom er vele decrees en fiats zijn die de naam van God, IK BEN DIE IK BEN, gebruiken.