Buis van Licht | Tube of Light

Buis van Licht | Tube of Light

De bovenste figuur is jouw Goddelijke Zelf, de IK BEN Aanwezigheid, de IK BEN die IK BEN, de individualisering van Gods Aanwezigheid voor elke zoon en dochter. De IK BEN Aanwezigheid is omringd door lichtbollen die het oorzakelijk lichaam vormen, waarin de mens zijn of haar schatten bewaard en die in de hemel zijn opgeslagen.

De middelste figuur is de Middelaar tussen God en de mens, genaamd het Heilige Christus Zelf of Hoger Zelf.

Het onderste figuur vertegenwoordigt je ziel, omringd door een buis van licht en violet vuur, dat uit het hart van jouw Ik Ben Aanwezigheid wordt vrijgegeven wanneer je de Tube of Light Decree reciteert. Dit witte licht geeft je 24 uur per dag bescherming, zolang je je harmonie handhaaft.

Geef deze onderstaande mantra voor bescherming in het Nederlands of Engels van de Buis van Licht of Tube of Light:

BUIS VAN LICHT

Geliefde flonkerende IK BEN Aanwezigheid,
Verzegel rond mij uw buis van licht
Van Opgevaren Meesters vlam
ontboden nu in Gods eigen naam
Maak dat zij mijn tempel vrijwaart van
alle tweedracht gericht op mij
Ik roep Violet Vuur tevoorschijn voor
het doorstralen en wijzigen van elk
verlangen, volhardend in de naam
der Vrijheid totdat ik een ben met
de Violette Vlam

 

TUBE OF LIGHT

Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your tube of light
From Ascended Master flame
Called forth now in God’s name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.
I AM calling forth violet fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom’s name
Till I AM one with the violet flame

Pin It on Pinterest

X
X