Sylfen - The Summit Lighthouse Holland

Sylfen

Het luchtelement

De volgende groep natuurgeesten is de sylfen, en zij zorgen voor het luchtelement, waarbij ze de luchtstromingen en atmosferische condities besturen. Zij zuiveren de atmosfeer en voorzien iedere cel van het leven van de heilige adem van de Geest. Zij zijn de dragers van prana, of de levensadem, die al het leven voedt. Op subtiele niveaus, geven de sylfen de stromingen van de Geest door van de hemel aan de atmosfeer van de aarde. De sylfen hebben vaak dunne, etherische lichamen, die gracieus transformeren in ontelbare vormen, terwijl ze door de lucht zweven.

Als reusachtige transformators, geleiden de sylfen de stromingen van de geest van God, naar de geest van de mens. Ze werken ook om de lucht te zuiveren van verontreinigingen – alles van uitlaatgassen en vluchtige organische verbindingen tot giftige gassen die uitgestoten worden door fabrieken en andere industriële processen – voordat deze het water en de aarde kunnen vervuilen. Het luchtelement komt overeen met het mentale bestaansniveau, ofwel de geest, die gelijk is aan de lucht, in die zin dat zijn capaciteit onbegrensd is. Dus de sylfen hebben ook het karwei om het mentale gebied te zuiveren, dat verontreinigd kan worden door negatieve gedachten die voeding bieden aan haat, boosheid, rassenvooroordelen, religieuze intolerantie, wrok, trots, ambitie, hebzucht, jaloezie en meer van dergelijke giftige stoffen.

Toen ik jong was, was mijn leven als een sprookje. Ik kon de elfen en andere natuurwezens zien, en ik dacht dat iedereen ze zag. Ik bezocht vaak mijn oma, die op het platteland woonde, waar er geen straatlichten waren. ‘s Nachts keek ik naar de elfjes die rondvlogen met de vuurvliegjes. Ik zong naar ze. Ze houden van zingen!

Help de elementalen.

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders