Parels van Wijheid - The Summit Lighthouse Holland

Parels van Wijheid

De Parels van Wijsheid binnenkort verkrijgbaar via AmethistPers.

Parels van Wijshedizijn boodschappen van de onsterfeli jke heiligen en wijzen uit het Oosten en het W esten, die bekend staan als de O pgevaren M eesters – onder hen bevinden zich Jezus Christus, Gautama Boeddha, Krishna, Henoch, Kuan Yin, Saint Germain, El Morya, Maria en vele anderen die hun bestaansreden hebben vervuld en eenheid met God hebben bereikt. Nu begeleiden zij ons , v anuit de rijken van de Geest , op het spirituele pad , zodat ook wij ons hoogste potentieel kunnen verwezenlijken.

Sinds de oprichting van The Summit Lighthouse in 1958 , worden d eze boodschappen naar studenten over de hele wereld gestuurd. In de Parels delen de Meesters hun wijsheid, bege leiding en praktische technieken voor het opnieuw ontbranden van onze spiritualitei t , en om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van deze tijd. De Parels zijn een ongeëvenaarde bron van inzicht, inspiratie en vernieuwing.

Binnenkort zijn in setjes van 4 boekjes te koop via onze webshop AmethistPers.

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders