Help de elementalen - The Summit Lighthouse Holland

Help de elementalen

Een smeekbede van de elementalen

De natuurgeesten rekenen op ons voor het violet vuur dat zij nodig hebben. De hiërarchen die deze natuurkrachten regeren, hebben herhaaldelijk aangegeven dat de elementalen zwaar neergedrukt worden door de lasten van het karma van de mensheid en de vervuiling van de elementen. Daarom benadrukken ze het belang van het dagelijks aanroepen van violet vuur voor hen die in het koninkrijk der natuur dienen om onze omgeving in stand te houden.
Genees miljoenen elementalen

In de naam van mijn machtige IK-BEN-Aanwezigheid en mijn Hogere Zelf, en door de liefde, wijsheid en kracht van de vlam in mijn hart, roep ik de werking van transmutatie aan door het vuur van mijn wezen, vermenigvuldigd door het violette vuur. Ik roep deze werking aan voor al het elementale leven. Ik beveel dat deel van de vlam die ik aanroep, en alles wat IK BEN, om nu voort te gaan om miljoenen en miljoenen elementalen in de aarde te genezen! Ik wijd mijn levenstroom toe aan de bevrijding van al het elementale leven. En ik aanvaard dat dit nu in volle kracht volbracht is in overeenstemming met de wil van God. Amen.

Heal Millions of Elementals
In the name of my mighty I AM Presence and my Higher Self and by the love, wisdom and power of the flame within my heart, I call forth the action of transmutation by the fire of my being, multiplied by the violet flame. I call forth this action on behalf of all elemental life. I call for that portion of the flame I invoke and all that I AM to go forth now to heal millions upon millions of elementals in the earth! I dedicate my lifestream to the liberation of all elemental life. And I accept it done this hour in full power according to the will of God. Amen.

The elementals are beings of violet fire!
The elementals are the purity God desires!

De elementalen zijn wezens van violet vuur!
De elementalen zijn Gods verlangen, zuiver en puur!

Earth is a planet of violet fire!
Earth is the purity God desires.

De aarde is een planeet van violet vuur!
De aarde is Gods verlangen, zuiver en puur!

I AM, I AM, I AM the resurrection and the life
of all elementals – fire, air, water and earth!

IK BEN, IK BEN, IK BEN de opstanding en het leven
van alle elementalen – vuur, lucht, water en aarde!

Liederen zijn een geweldige manier om de liefde en vreugde van de hemelse wezens te voelen. ‘Love to the Elementals’ is een eenvoudig lied dat kinderen graag zingen om hun liefde en dankbaarheid naar de elementalen te sturen. De woorden worden gezongen op de melodie van ‘My Bonnie Lies over the Ocean’.

Love to the Elementals

We love you, we love you, we love you
Our dear elementals, we do
All beings of air, fire and water
And beings of earth, we love you.
I AM Presence, free all elementals
The great, the small
I AM Presence, through them
Give protection to all!

 

The Summit Lighthouse Holland draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders